A A A

اعطاي مدرک معتبر,اعطاي مدرک بين المللي,دستيار قفسه چيني دارو,دوره آموزشي کار در داروخانه,آموزش گروه هاي دارويي,تجهيزات و ملزومات پزشکي,آشنايي با مکمل هاي غذايي,اصول نگهداري و انبارش دارو,اصول نسخه پيچي و نسخه خواني,آموزش نسخه خواني,دوره آموزشي نسخه خواني,آموزش نسخه خواني در تبريز,کاربرد کامپيوتر در داروخانه ,آشنايي با شرکت هاي پخش دارو ,انجمن داروسازان تبريز

آموزش نسخه خوانی در تبریز

آموزش نسخه خوانی در تبریز:آموزشگاه آپادانا زیر نظر سازمان فنی و حرفه ای کشور اقدام به برگزاری دوره های آموزشی نسخه خوانی و نسخه پیچی داروخانه و آموزش کار در داروخانه در در شهر تبریز می نماید.

ادامه مطلب...

نکته مهم در نسخه خوانی

مطالعه کامل مبحث داروشناسی (آشنایی کامل با انواع داروها،دیکته داروها ،شکل های دارویی، اسامی دارو ها و گروه های دارویی) – بدون تسلط بر این موضوعات حقیقتا هرگز در کار در داروخانه به عنوان نسخه خوان موفق نخواهید بود ، شاید بپرسید چرا ؟؟؟

ادامه مطلب...

آشنایی با نسخه خوانی در داروخانه

مقدمه : فعالیت در هر مجموعه ای مستلزم شناخت و رعایت قوانین و مقررات حاکم بر آن می باشد . دارو خانه به عنوان یک پایگاه درمانی که مستقیما با سلامت جامعه مرتبط می باشد دارای مقرراتی است که رعایت آنها ارتقای کیفیت خدمت رسانی و تضمین سلامت جامعه را در بر خواهد داشت . قانون مربوط به پزشکی و دارویی ،مواد خوردنی و آشامیدنی و اصلاحیه های بعدی آن ، تعاریفی را از داروخانه ، مسئول فنی و موسس ارائه کرده است

ادامه مطلب...
کار در داروخانه آموزش دستیاری دوره آموزشي نسخه خواني آموزش دستیاری دندانپزشک دوره آموزش کار در داروخانه کاربرد کامپيوتر در داروخانه تکنسين داروخانه جهاد دانشگاهي کرج تکنسين داروخانه جهاد دانشگاهي اصفهان استخدام در داروخانه دانلود جزوه تکنسين داروخانه آشنايي با شرکت هاي پخش دارو آموزش نسخه پيچ مدرک معتبر تکنسين داروخانه نجمن داروسازان حقوق تکنسين داروخانه تجهیزات دندانپزشکی درآمد تکنسين داروخانه آموزش کار در داروخانه جهاد دانشگاهي رشت تجهيزات پزشکي داروخانه کنسرسيوم ايرکاس آموزشگاه داروخانه دوره هاي فشرده تکنسين داروخانه استخدام داروخانه آموزش گروه هاي دارويي سازمان نظام پرستاري دستيار دندانپزشک تکنسين داروخانه نسخه خواني داروخانه آشنايي با تکنسين داروخانه آشنايي با ساخت دارو آشنايي با قفسه چيني دارو اصول نسخه خواني دستیار دندانپزشکی دندانپزشک معاونت غذا و دارودستیار پزشک کارآموز داروخانه دستیار آموزش دستيار داروخانه جهاد دانشگاهی دستیار دندان پزشک دستيار قفسه چيني دارو pdf کتاب تکنسين داروخانه دوره هاي آموزشي تکنسين داروخانه آموزش مسئول فني داروخانه اموزش کار در داروخانه شيراز آموزش نسخه هاي پزشکي دانشکده داروسازيا آموزش مجازي نسخه پيچي آشنايي با اشکال دارويي تکنسين داروخانه (مقدماتي - پيشرفته) انجمن داروسازان تبريز آموزش آموزش نسخه خواني داروخانه آشنايي با مکمل هاي غذايي آموزش نسخه پيچي جهاد دانشگاهي مشهد آموزش مجازي کار در داوخانه اموزش کار در داروخانه کرمانشاه فني و حرفه اي تکنسين داروخانه آموزش تکنسين داروخانه آموزش نسخه پيچي داروخانه در اصفهان