A A A

بايد توجه داشت كه از يك طرف امر نسخه خواني داراي اهميت و حساسيت بسيار زياد مي باشد زيرا به سلامت افراد جامعه مربوط بوده و كوچك ترين خطا در اين ارتباط خطرساز خواهد بود و از طرف ديگر  افرادي كه در سطح داروخانه مشغول به اين كار هستند در اكثر موارد بدون گذراندن دوره اي مشخص و  اكثرا به صورت تجربي مشغول به اين كار مي باشند. با دقت نظر در اين مسئله ضرورت وجود يك دوره كه افراد به عنوان كارآموز زير نظر استادان اين علم با مسائل موجود در اين فن آشنا شوند احساس مي شود.

اهداف:

آشنايي و توانمندسازي فراگيران در زمينه نسخه خواني دارو در داروخانه

توانمندی های فراگير در پایان دوره:

اشكال دارويي را شناسايي كند.

دسته هاي درماني داروها را بشناسد.

فرآورده هاي آرايشي و بهداشتي را شناسايي كند.

انواع داروهاي گياهي را تشخيص دهد.

كاربري تجهيزات پزشكي موجود در داروخانه را بشناسد.

نحوه ارتباط و تعامل بين فردي در داروخانه را درك كند.

قوانين و حدود اختيارات در محيط داروخانه را بشناسد.

روش هاي نسخه خواني را به كار ببرد.

كارآموزي در داروخانه را به درستي انجام دهد.

آموزش نسخه خوانی در تبریز

آموزش نسخه خوانی در تبریز:آموزشگاه آپادانا زیر نظر سازمان فنی و حرفه ای کشور اقدام به برگزاری دوره های آموزشی نسخه خوانی و نسخه پیچی داروخانه و آموزش کار در داروخانه در در شهر تبریز می نماید.

ادامه مطلب...

نکته مهم در نسخه خوانی

مطالعه کامل مبحث داروشناسی (آشنایی کامل با انواع داروها،دیکته داروها ،شکل های دارویی، اسامی دارو ها و گروه های دارویی) – بدون تسلط بر این موضوعات حقیقتا هرگز در کار در داروخانه به عنوان نسخه خوان موفق نخواهید بود ، شاید بپرسید چرا ؟؟؟

ادامه مطلب...

آشنایی با نسخه خوانی در داروخانه

مقدمه : فعالیت در هر مجموعه ای مستلزم شناخت و رعایت قوانین و مقررات حاکم بر آن می باشد . دارو خانه به عنوان یک پایگاه درمانی که مستقیما با سلامت جامعه مرتبط می باشد دارای مقرراتی است که رعایت آنها ارتقای کیفیت خدمت رسانی و تضمین سلامت جامعه را در بر خواهد داشت . قانون مربوط به پزشکی و دارویی ،مواد خوردنی و آشامیدنی و اصلاحیه های بعدی آن ، تعاریفی را از داروخانه ، مسئول فنی و موسس ارائه کرده است

ادامه مطلب...
حقوق تکنسين داروخانه سال 95 آگهي استخدام تکنسين داروخانه آموزش گروه هاي دارويي تکنسين داروخانه تکنسين داروخانه چيست کاربرد کامپيوتر در داروخانه آموزشگاه داروخانه تکنسين داروخانه جهاد دانشگاهي همدان آموزش دستیاری آموزش تکنسين داروخانه در اروميه دوره هاي فشرده تکنسين داروخانه آموزش نسخه هاي پزشکي آموزش دستیار دندانپزشک تکنسين داروخانه مقدماتي تکنسين داروخانه جهاد دانشگاهي زنجان دانلود کتاب نسخه خواني آموزش نسخه پيچي در رشت کارآموزي در داروخانه اعطاي مدرک بين المللي اصول کلي قيمت زني در داروخانه آموزش تکنسين داروخانه در اردبيل آموزش دستیاری در تبریز آموزش تکنسين داروخانه دستيار داروخانه قيمت گذاري دارو آموزش داروخانه براي مهندسي شيمي تکنسين داروخانه جهاد دانشگاهي تکنسين داروخانه جهاد دانشگاهي شهيد بهشتي نسخه پيچ دوره هاي آموزشي کار در داروخانه اصفهان تکنسين داروخانه جهاد دانشگاهي تبريز آموزش مجازي تکنسين داروخانه تکنسين داروخانه pdf نسخه خواني دستیار دندانپزشکی اروخانه پيشرفته آموزش کار در داروخانه قزوين آموزش مسئول فني داروخانه تکنسين داروخانه در کانادا آموزش نسخه خواني داروخانه تکنسين داروخانه جهاد دانشگاهي اصفهان آموزش نسخه پيچي در داروخانه دستیار دندان پزشک چه اطلاعاتي در نسخه وجود دارد دوره هاي پرستاري تجهيزات پزشکي داروخانه آموزش تکنسين داروخانه pdf استخدام تکنسين داروخانه حقوق تکنسين داروخانه 96 آموزش نسخه پيچي داروخانه در تبريز اشتغال در داروخانه آموزش مجازي کار در داوخانه سازمان نظام پرستاري حقوق تکنسين داروخانه مديريت داروخانه حقوق ماهيانه نسخه پيچ داروخانه دستیار دستيار دندانپزشک استخدام تکنسين داروخانه اصفهان 96