A A A

بايد توجه داشت كه از يك طرف امر نسخه خواني داراي اهميت و حساسيت بسيار زياد مي باشد زيرا به سلامت افراد جامعه مربوط بوده و كوچك ترين خطا در اين ارتباط خطرساز خواهد بود و از طرف ديگر  افرادي كه در سطح داروخانه مشغول به اين كار هستند در اكثر موارد بدون گذراندن دوره اي مشخص و  اكثرا به صورت تجربي مشغول به اين كار مي باشند. با دقت نظر در اين مسئله ضرورت وجود يك دوره كه افراد به عنوان كارآموز زير نظر استادان اين علم با مسائل موجود در اين فن آشنا شوند احساس مي شود.

اهداف:

آشنايي و توانمندسازي فراگيران در زمينه نسخه خواني دارو در داروخانه

توانمندی های فراگير در پایان دوره:

اشكال دارويي را شناسايي كند.

دسته هاي درماني داروها را بشناسد.

فرآورده هاي آرايشي و بهداشتي را شناسايي كند.

انواع داروهاي گياهي را تشخيص دهد.

كاربري تجهيزات پزشكي موجود در داروخانه را بشناسد.

نحوه ارتباط و تعامل بين فردي در داروخانه را درك كند.

قوانين و حدود اختيارات در محيط داروخانه را بشناسد.

روش هاي نسخه خواني را به كار ببرد.

كارآموزي در داروخانه را به درستي انجام دهد.

آموزش نسخه خوانی در تبریز

آموزش نسخه خوانی در تبریز:آموزشگاه آپادانا زیر نظر سازمان فنی و حرفه ای کشور اقدام به برگزاری دوره های آموزشی نسخه خوانی و نسخه پیچی داروخانه و آموزش کار در داروخانه در در شهر تبریز می نماید.

ادامه مطلب...

نکته مهم در نسخه خوانی

مطالعه کامل مبحث داروشناسی (آشنایی کامل با انواع داروها،دیکته داروها ،شکل های دارویی، اسامی دارو ها و گروه های دارویی) – بدون تسلط بر این موضوعات حقیقتا هرگز در کار در داروخانه به عنوان نسخه خوان موفق نخواهید بود ، شاید بپرسید چرا ؟؟؟

ادامه مطلب...

آشنایی با نسخه خوانی در داروخانه

مقدمه : فعالیت در هر مجموعه ای مستلزم شناخت و رعایت قوانین و مقررات حاکم بر آن می باشد . دارو خانه به عنوان یک پایگاه درمانی که مستقیما با سلامت جامعه مرتبط می باشد دارای مقرراتی است که رعایت آنها ارتقای کیفیت خدمت رسانی و تضمین سلامت جامعه را در بر خواهد داشت . قانون مربوط به پزشکی و دارویی ،مواد خوردنی و آشامیدنی و اصلاحیه های بعدی آن ، تعاریفی را از داروخانه ، مسئول فنی و موسس ارائه کرده است

ادامه مطلب...
مديريت داروخانه درآمد تکنسين داروخانه کارآموزي در داروخانه آموزش نسخه پيچي در کرج دستيار قفسه چيني دارو آموزش نسخه خواني داروخانه آموزش مجازي نسخه پيچي تکنسين داروخانه جهاد دانشگاهي آموزش کار در داروخانه جهاد دانشگاهي قزوين اشتغال در داروخانه استخدام تکنسين داروخانه تهران 95 آموزش نسخه پيچي در تبريز کنسرسيوم ايرکاس آموزش کار در داروخانه جهاد دانشگاهي چه اطلاعاتي در نسخه وجود دارد تکنسين دارويي آموزش مجازي تکنسين داروخانه نسخه خواني در تبريز دوره آموزش کار در داروخانه دندانپزشکی دندانپزشک آموزش دستیار دندانپزشک رشته داروسازي آگهي استخدام تکنسين داروخانه سلامت دهان و دندان آموزش نسخه پيچي در داروخانه دوره هاي فشرده تکنسين داروخانه کتاب تکنسين داروخانه آشنايي با دارو هاي پوست مو آموزش تکنسين دارو خانه در تبريز تکنسين داروخانه جهاد دانشگاهي تبريز آموزش نسخه پيچي داروخانه در اصفهان آموزش تکنسين داروخانه در اروميه نرم افزار نسخه خواني دانلود جزوه تکنسين داروخانه فني و حرفه اي تکنسين داروخانه آموزش کامل تکنيک نسخه خواني نسخه خواني آزمايشگاه آموزشگاه تکنسين داروخانه آشنايي با دارو استخدام دستیار دندانپزشک مدرک بين المللي داروشناسي مقدماتي آموزش کار در داروخانه اموزش کار در داروخانه شيراز آموزش دستیاری استخدام در داروخانه آشنايي با مکمل هاي غذايي آموزش نسخه پيچي تکنسين داروخانه آموزش نسخه خواني در تبريز کار در داروخانه مسئول فني داروخانه نسخه پيچ بيمارستان آموزش نسخه پيچي جهاد دانشگاهي مدرک تکنسين داروخانه نسخه پيچي ياد بگيريد استخدام تکنسين داروخانه اصفهان 96 نسخه پيچ شغل پاره وقت