A A A

بايد توجه داشت كه از يك طرف امر نسخه خواني داراي اهميت و حساسيت بسيار زياد مي باشد زيرا به سلامت افراد جامعه مربوط بوده و كوچك ترين خطا در اين ارتباط خطرساز خواهد بود و از طرف ديگر  افرادي كه در سطح داروخانه مشغول به اين كار هستند در اكثر موارد بدون گذراندن دوره اي مشخص و  اكثرا به صورت تجربي مشغول به اين كار مي باشند. با دقت نظر در اين مسئله ضرورت وجود يك دوره كه افراد به عنوان كارآموز زير نظر استادان اين علم با مسائل موجود در اين فن آشنا شوند احساس مي شود.

اهداف:

آشنايي و توانمندسازي فراگيران در زمينه نسخه خواني دارو در داروخانه

توانمندی های فراگير در پایان دوره:

اشكال دارويي را شناسايي كند.

دسته هاي درماني داروها را بشناسد.

فرآورده هاي آرايشي و بهداشتي را شناسايي كند.

انواع داروهاي گياهي را تشخيص دهد.

كاربري تجهيزات پزشكي موجود در داروخانه را بشناسد.

نحوه ارتباط و تعامل بين فردي در داروخانه را درك كند.

قوانين و حدود اختيارات در محيط داروخانه را بشناسد.

روش هاي نسخه خواني را به كار ببرد.

كارآموزي در داروخانه را به درستي انجام دهد.

آموزش نسخه خوانی در تبریز

آموزش نسخه خوانی در تبریز:آموزشگاه آپادانا زیر نظر سازمان فنی و حرفه ای کشور اقدام به برگزاری دوره های آموزشی نسخه خوانی و نسخه پیچی داروخانه و آموزش کار در داروخانه در در شهر تبریز می نماید.

ادامه مطلب...

نکته مهم در نسخه خوانی

مطالعه کامل مبحث داروشناسی (آشنایی کامل با انواع داروها،دیکته داروها ،شکل های دارویی، اسامی دارو ها و گروه های دارویی) – بدون تسلط بر این موضوعات حقیقتا هرگز در کار در داروخانه به عنوان نسخه خوان موفق نخواهید بود ، شاید بپرسید چرا ؟؟؟

ادامه مطلب...

آشنایی با نسخه خوانی در داروخانه

مقدمه : فعالیت در هر مجموعه ای مستلزم شناخت و رعایت قوانین و مقررات حاکم بر آن می باشد . دارو خانه به عنوان یک پایگاه درمانی که مستقیما با سلامت جامعه مرتبط می باشد دارای مقرراتی است که رعایت آنها ارتقای کیفیت خدمت رسانی و تضمین سلامت جامعه را در بر خواهد داشت . قانون مربوط به پزشکی و دارویی ،مواد خوردنی و آشامیدنی و اصلاحیه های بعدی آن ، تعاریفی را از داروخانه ، مسئول فنی و موسس ارائه کرده است

ادامه مطلب...
دندانپزشکی آموزش تکنسين داروخانه در سنندج نسخه خواني تکنسين داروخانه جهاد دانشگاهي تبريز دستیار پزشک آشنايي با ساخت دارو داروشناسي مقدماتي دانشکده داروسازيا اموزش کار در داروخانه شيراز آموزش کارآموزي داروخانه آموزش دستیاری دندانپزشک دوره هاي نسخه خواني آموزش نسخه خواني در تبريز آموزش کامل تکنيک نسخه خواني آموزش تکنسين داروخانه در زنجان اروخانه پيشرفته تکنسين داروخانه در کانادا آموزش مجازي کار در داوخانه تکنسين داروخانه جهاد دانشگاهي کرج آموزش نسخه پيچي تکنسين داروخانه جهاد دانشگاهي همدان نسخه پيچ بيمارستان دستیار دندانپزشکی جزوه تکنسين داروخانه pdf آشنايي با نسخه خواني آموزش نسخه پيچي در رشت آموزش نسخه پيچي جهاد دانشگاهي تکنسين داروخانه مقدماتي تکنسين داروخانه چيست آموزش دارو خانه آموزش داروخانه براي مهندسي شيمي مسئول فني داروخانه مدرک فني و حرفه اي دستيار قفسه چيني دارو درآمد تکنسين داروخانه نمونه سوالات آزمون نسخه پيچي اشتغال در داروخانه استخدام در داروخانه دستيار داروخانه تکنسين داروخانه در اصفهان دستیار دندان پزشک تکنسين دارويي اصول نسخه خواني داروسازي دارو هاي گياهي نسخه پيچ معاونت غذا و دارودستیار پزشک استخدام نسخه پيچ استخدام تکنسين داروخانه اصفهان 96 آموزش تکنسين داروخانه در اروميه آموزش مجازي نسخه خواني آموزشگاه تکنسين داروخانه مدرک تکنسين داروخانه نسخه خواني آزمايشگاه تکنسين داروخانه پيشرفته آشنايي با بيماري ها آموزش مجازي تکنسين داروخانه چه اطلاعاتي در نسخه وجود دارد حقوق تکنسين داروخانه آموزش نسخه خواني