A A A

بايد توجه داشت كه از يك طرف امر نسخه خواني داراي اهميت و حساسيت بسيار زياد مي باشد زيرا به سلامت افراد جامعه مربوط بوده و كوچك ترين خطا در اين ارتباط خطرساز خواهد بود و از طرف ديگر  افرادي كه در سطح داروخانه مشغول به اين كار هستند در اكثر موارد بدون گذراندن دوره اي مشخص و  اكثرا به صورت تجربي مشغول به اين كار مي باشند. با دقت نظر در اين مسئله ضرورت وجود يك دوره كه افراد به عنوان كارآموز زير نظر استادان اين علم با مسائل موجود در اين فن آشنا شوند احساس مي شود.

اهداف:

آشنايي و توانمندسازي فراگيران در زمينه نسخه خواني دارو در داروخانه

توانمندی های فراگير در پایان دوره:

اشكال دارويي را شناسايي كند.

دسته هاي درماني داروها را بشناسد.

فرآورده هاي آرايشي و بهداشتي را شناسايي كند.

انواع داروهاي گياهي را تشخيص دهد.

كاربري تجهيزات پزشكي موجود در داروخانه را بشناسد.

نحوه ارتباط و تعامل بين فردي در داروخانه را درك كند.

قوانين و حدود اختيارات در محيط داروخانه را بشناسد.

روش هاي نسخه خواني را به كار ببرد.

كارآموزي در داروخانه را به درستي انجام دهد.

آموزش نسخه خوانی خواندن لاتين داروها دانلود جزوه تکنسين داروخانه فراورده هاي آرايشي بهداشتي کارگاه نسخه خواني آموزش دستيار داروخانه تکنسين دارويي دارو هاي ترکيبي دوره هاي آموزشي کار در داروخانه اصفهان کلاس هاي تکنسين داروخانه آموزش نرم افزار داروخانه آموزش خواندن نسخه اصول نسخه پيچي و نسخه خواني استخدام داروخانه جهاد دانشگاهی دوره نسخه خوانی تکنسين داروخانه جهاد دانشگاهي اصفهان آموزش کار در داروخانه آشنايي با بيماري ها کمک های اولیه آشنايي با محصولات آرايشي بهداشتي مدرک تکنسين داروخانه آموزش نسخه پیچی جهاد دانشگاهی کرج تکنسين داروخانه مقدماتي استخدام تکنسين داروخانه نرم افزار نسخه خواني آموزش نسخه خوانی در داروخانه نسخه پيچ بيمارستان تکنسين داروخانه جهاد دانشگاهي زنجان تکنسين داروخانه چيست اشکال دارویی حقوق نسخه پیچ 1400 آموزش کار در داروخانه در کرج دوره نسخه پیچی مدرک بين المللي آموزش نسخه پيچي داروخانه در تبريز دوره هاي نسخه خواني خواندن نمونه نسخه هاي آموزشي تکنسین دندانپزشکی حقوق نسخه پیچ کاربرد کامپيوتر در داروخانه دندانپزشک آموزش مجازي تکنسين داروخانه نسخه خواني داروخانه آموزش تکنسين داروخانه در اروميه اموزش کار در داروخانه کرمانشاه اعطاي مدرک بين المللي آشنايي با دارو هاي پوست مو آموزش نسخه پيچي داروخانه در اصفهان آموزش نسخه خوانی در همدان نمونه سوالات آزمون نسخه پيچي تکنسين داروخانه در کانادا آموزش دانشجو داروسازي قيمت گذاري دارو چگونه نسخه پيچ شويم آموزش نسخه پيچي جهاد دانشگاهي نرم افزار داروخانه دوره هاي آموزشي تکنسين داروخانه آموزش دارو خانه آموزش نسخه پیچی جهاد دانشگاهی تبریز حقوق تکنسين داروخانه ساماندهي و نگهداري دارو در داروخانه و انبار دارويي آموزش کار در داروخانه قزوين آموزش کار در داروخانه کرج داروشناسي مقدماتي گواهینامه فوریت های پزشکی درآمد تکنسين داروخانه آموزش کارآموزي داروخانه مديريت داروخانه آشنايي با دارو آموزش کار در داروخانه جهاد دانشگاهي رشت آموزش نسخه پيچي در تبريز دوره تکنسین داروخانه آموزش مجازي نسخه پيچي کپسول اموکسی سیلین دوره آموزش کار در داروخانه نسخه خواني آزمايشگاه دستيار قفسه چيني دارو استخدام تکنسين داروخانه تهران 95 آگهي استخدام تکنسين داروخانه