A A A

بايد توجه داشت كه از يك طرف امر نسخه خواني داراي اهميت و حساسيت بسيار زياد مي باشد زيرا به سلامت افراد جامعه مربوط بوده و كوچك ترين خطا در اين ارتباط خطرساز خواهد بود و از طرف ديگر  افرادي كه در سطح داروخانه مشغول به اين كار هستند در اكثر موارد بدون گذراندن دوره اي مشخص و  اكثرا به صورت تجربي مشغول به اين كار مي باشند. با دقت نظر در اين مسئله ضرورت وجود يك دوره كه افراد به عنوان كارآموز زير نظر استادان اين علم با مسائل موجود در اين فن آشنا شوند احساس مي شود.

اهداف:

آشنايي و توانمندسازي فراگيران در زمينه نسخه خواني دارو در داروخانه

توانمندی های فراگير در پایان دوره:

اشكال دارويي را شناسايي كند.

دسته هاي درماني داروها را بشناسد.

فرآورده هاي آرايشي و بهداشتي را شناسايي كند.

انواع داروهاي گياهي را تشخيص دهد.

كاربري تجهيزات پزشكي موجود در داروخانه را بشناسد.

نحوه ارتباط و تعامل بين فردي در داروخانه را درك كند.

قوانين و حدود اختيارات در محيط داروخانه را بشناسد.

روش هاي نسخه خواني را به كار ببرد.

كارآموزي در داروخانه را به درستي انجام دهد.

تجهیزات دندانپزشکی آموزش دستیار دندانپزشک سازمان نظام پرستاري آموزش نسخه خوانی آشنايي با محصولات آرايشي بهداشتي دارو هاي ترکيبي دوره نسخه پیچی داروخانه تکنسين داروخانه ايرکاس کلاس هاي تکنسين داروخانه نسخه پيچ شغل پردرآمد تکنسين داروخانه جهاد دانشگاهي تبريز آموزش دانشجو داروسازي تکنسين داروخانه مقدماتي دستیار حقوق تکنسين داروخانه 96 تکنسین دندانپزشکی تکنسين داروخانه چيست تکنسين داروخانه (مقدماتي - پيشرفته) ذئره نسخه پیچی خواندن لاتين داروها آشنايي با دارو اصول کلي قيمت زني در داروخانه آموزش جامع آموزش تکنسين دارو خانه در تبريز pdf کتاب تکنسين داروخانه آگهي استخدام تکنسين داروخانه آموزش تکنسين داروخانه در تهران اعطاي مدرک بين المللي آموزش کار در داروخانه مشهد آموزش دستیاری دندانپزشک آموزشگاه آپادانا آموزش کار در داروخانه جهاد دانشگاهي قزوين خواندن نمونه نسخه هاي آموزشي تکنسين داروخانه جهاد دانشگاهي همدان مدرک فوریت های پزشکی دندانپزشکی آشنايي با بيماري ها آموزش کامل تکنيک نسخه خواني آموزش نسخه پيچي در کرج حقوق تکنسين داروخانه چقدر است تکنسين داروخانه جهاد دانشگاهي زنجان آموزش دارو خانه تکنسين داروخانه جهاد دانشگاهي کرج آموزش نسخه پيچي داروسازي استخدام نسخه پيچ داروخانه مجازي آموزش نسخه خواني در تبريز تجهيزات و ملزومات پزشکي اعطاي مدرک معتبر مديريت داروخانه نسخه پيچي ياد بگيريد آموزش تکنسين داروخانه در سنندج نجمن داروسازان دانلود آموزش نسخه خواني دوره کمک های اولیه دستیار دندان پزشک آموزشگاه فني و حرفه اي داروخانه کمک های اولیه آشنايي با مکمل هاي غذايي تجهيزات پزشکي داروخانه آموزشگاه داروخانه درآمد تکنسين داروخانه اصول نگهداري و انبارش دارو آموزش کار در داروخانه اصفهان دستيار داروخانه تکنسين داروخانه جهاد دانشگاهي اصفهان مدرک معتبر تکنسين داروخانه آموزش دستیاری در تبریز آموزش نسخه خواني آموزش کار در داروخانه در کرج چه اطلاعاتي در نسخه وجود دارد آموزش نسخه پيچي جهاد دانشگاهي سلامت دهان و دندان آموزش داروخانه در تبريز دوره آموزشي نسخه خواني داروخانه هاي تبريز دوره هاي فشرده تکنسين داروخانه دوره هاي نسخه خواني