A A A

آموزشگاه فنی و حرفه ای آپادانا دارای مجوز برگزاری دوره های آموزشی تکنسین داروخانه و نسخه پیچی از سازمان فنی و حرفه ای کشور و وزارت کشور بوده و یکی از زیرمجموعه های کنسرسیوم ایرکاس می باشد.

دوره تکنسین داروخانه

 ضرورت تشکیل دوره: باید توجه داشت که از یک طرف امر نسخه خوانی دارای اهمیت و حساسیت بسیار زیاد می‌باشد زیرا با سلامت افراد جامعه مربوط بوده وکوچکترین خطا در این ارتباط خطرساز خواهد بود. و از طرف دیگر افرادی که در سطح داروخانه‌ها مشغول به این کار هستند در اکثر موارد بدون گذراندن دوره‌ای مشخص و اکثراً بصورت تجربی مشغول به این کارمی‌باشند. با دقت نظر در این مسئله ضرورت وجود یک دوره که افرادبه عنوان کار آموز زیر نظر اساتید این علم با مسائل موجود در این فن آشنا شوند حس می‌شود.

اهداف برگزاری دوره: از اهداف اصلی این دوره توانایی نسخه خوانی در افراد فارغ التحصیل می‌باشد. این افراد باید تبحر لازم را در امر خواندن نسخه شامل نوع دارو،شکل دارو و تعداد آن کاملاً بدست آورند. همچنین بادسته‌بندی کلی داروها آشنا گردیده و دارای توانایی در قفسه چینی داروخانه گردند. علاوه بر این از آنجائیکه در داروخانه علاوه بر داروهای شیمیایی داروهای گیاهی، فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی و همچنین تجهیزات پزشکی نیز موجود می‌باشد، آشنایی مقدماتی نیز با این گونه فرآورده‌ها پیدا می‌نمایند.

زمینه‌های اشتغالزایی دوره: اشتغال به کار در داروخانه‌های خصوصی و دولتی به عنوان تکنسین

دوره تکنسین داروخانه ( مقدماتی ) ضرورت تشکیل دوره: باید توجه داشت که از یک طرف امر نسخه خوانی دارای اهمیت و حساسیت بسیار زیاد می‌باشد زیرا با سلامت افراد جامعه مربوط بوده وکوچکترین خطا در این ارتباط خطرساز خواهد بود. و از طرف دیگر افرادی که در سطح داروخانه‌ها مشغول به این کار هستند در اکثر موارد بدون گذراندن دوره‌ای مشخص و اکثراً بصورت تجربی مشغول به این کارمی‌باشند. با دقت نظر در این مسئله ضرورت وجود یک دوره که افرادبه عنوان کار آموز زیر نظر اساتید این علم با مسائل موجود در این فن آشنا شوند حس می‌شود. اهداف برگزاری دوره: از اهداف اصلی این دوره توانایی نسخه خوانی در افراد فارغ التحصیل می‌باشد. این افراد باید تبحر لازم را در امر خواندن نسخه شامل نوع دارو،شکل دارو و تعداد آن کاملاً بدست آورند. همچنین بادسته‌بندی کلی داروها آشنا گردیده و دارای توانایی در قفسه چینی داروخانه گردند. علاوه بر این از آنجائیکه در داروخانه علاوه بر داروهای شیمیایی داروهای گیاهی، فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی و همچنین تجهیزات پزشکی نیز موجود می‌باشد، آشنایی مقدماتی نیز با این گونه فرآورده‌ها پیدا می‌نمایند. زمینه‌های اشتغالزایی دوره: اشتغال به کار در داروخانه‌های خصوصی و دولتی به عنوان تکنسین داروخانهhttp://jada.ir/%D8%AA%DA%A9%D9%86%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87/
کپسول اموکسی سیلین آشنايي با نسخه پيچي معاونت غذا و دارودستیار پزشک آموزش نسخه پيچي در کرج دندانپزشک دانلود جزوه تکنسين داروخانه تکنسين داروخانه (مقدماتي - پيشرفته) دوره آموزش کار در داروخانه آشنايي با اشکال دارويي دانلود کتاب نسخه خواني مديريت داروخانه تکنسين داروخانه جهاد دانشگاهي تبريز آموزش نسخه خوانی در همدان دانشکده داروسازيا آموزش دانشجو داروسازي نسخه پيچ آموزش دستیاری در تبریز آموزش مجازي نسخه پيچي دندانپزشکی داروخانه،نسخه پیچی،نسخه خوانی،تکنسین داروخانه،دوره های آموزشی،آموزش تکنسین داروخانه،دوره نسخه خوانی ژلوفن کامپاند آموزش نسخه پيچ آموزش کار در داروخانه در کرج نسخه پیچی تکنسين داروخانه جهاد دانشگاهي شهيد بهشتي ژلوفن دستیار دندانپزشکی آموزش مجازي کار در داوخانه دوره هاي فشرده تکنسين داروخانه تکنسين داروخانه در اصفهان pdf کتاب تکنسين داروخانه آموزشگاه داروخانه آموزشگاه تکنسين داروخانه آموزش دوره نسخه پیچی کمک پرستاری آموزش تکنسين داروخانه در اروميه قيمت گذاري دارو آموزش نسخه خوانی در ارومیه آموزش نسخه پيچي در داروخانه آگهي استخدام تکنسين داروخانه نسخه خواني استخدام در داروخانه آموزشگاه آپادانا آموزش تکنسين داروخانه در سنندج حقوق ماهيانه نسخه پيچ تکنسين داروخانه چيست دسته های درمانی آموزش نسخه پيچي pdf حقوق تکنسين داروخانه سال 95 آموزش گروه هاي دارويي اموزش کار در داروخانه کرمانشاه قفسه چینی دارو اصطلاحات دارويي ثبت نسخ الکترونیک فني و حرفه اي تکنسين داروخانه نسخه پيچ بيمارستان دستيار قفسه چيني دارو تکنسين داروخانه در کانادا آموزش مجازي نسخه خواني ساماندهي و نگهداري دارو در داروخانه و انبار دارويي آموزش کار در داروخانه جهاد دانشگاهي قزوين داروخانه اصفهان 96 آموزش رايگان نسخه خواني آموزش نسخه پيچي در تبريز دوره نسخه پیچی داروخانه آموزش تزریقات فراورده هاي آرايشي بهداشتي آموزش غیر حضوری نسخه خوانی اصول نسخه خواني آموزش نسخه پيچي داروخانه در اصفهان اموزش نسخه خوانی داروخانه مدرک بين المللي خواندن لاتين داروها نسخه خواني داروخانه کارآموزي در داروخانه کمک های اولیه حقوق تکنسين داروخانه 96 تکنسين داروخانه تکنسين داروخانه ايرکاس