A A A

آموزشگاه فنی و حرفه ای آپادانا دارای مجوز برگزاری دوره های آموزشی تکنسین داروخانه و نسخه پیچی از سازمان فنی و حرفه ای کشور و وزارت کشور بوده و یکی از زیرمجموعه های کنسرسیوم ایرکاس می باشد.

دوره تکنسین داروخانه

 ضرورت تشکیل دوره: باید توجه داشت که از یک طرف امر نسخه خوانی دارای اهمیت و حساسیت بسیار زیاد می‌باشد زیرا با سلامت افراد جامعه مربوط بوده وکوچکترین خطا در این ارتباط خطرساز خواهد بود. و از طرف دیگر افرادی که در سطح داروخانه‌ها مشغول به این کار هستند در اکثر موارد بدون گذراندن دوره‌ای مشخص و اکثراً بصورت تجربی مشغول به این کارمی‌باشند. با دقت نظر در این مسئله ضرورت وجود یک دوره که افرادبه عنوان کار آموز زیر نظر اساتید این علم با مسائل موجود در این فن آشنا شوند حس می‌شود.

اهداف برگزاری دوره: از اهداف اصلی این دوره توانایی نسخه خوانی در افراد فارغ التحصیل می‌باشد. این افراد باید تبحر لازم را در امر خواندن نسخه شامل نوع دارو،شکل دارو و تعداد آن کاملاً بدست آورند. همچنین بادسته‌بندی کلی داروها آشنا گردیده و دارای توانایی در قفسه چینی داروخانه گردند. علاوه بر این از آنجائیکه در داروخانه علاوه بر داروهای شیمیایی داروهای گیاهی، فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی و همچنین تجهیزات پزشکی نیز موجود می‌باشد، آشنایی مقدماتی نیز با این گونه فرآورده‌ها پیدا می‌نمایند.

زمینه‌های اشتغالزایی دوره: اشتغال به کار در داروخانه‌های خصوصی و دولتی به عنوان تکنسین

دوره تکنسین داروخانه ( مقدماتی ) ضرورت تشکیل دوره: باید توجه داشت که از یک طرف امر نسخه خوانی دارای اهمیت و حساسیت بسیار زیاد می‌باشد زیرا با سلامت افراد جامعه مربوط بوده وکوچکترین خطا در این ارتباط خطرساز خواهد بود. و از طرف دیگر افرادی که در سطح داروخانه‌ها مشغول به این کار هستند در اکثر موارد بدون گذراندن دوره‌ای مشخص و اکثراً بصورت تجربی مشغول به این کارمی‌باشند. با دقت نظر در این مسئله ضرورت وجود یک دوره که افرادبه عنوان کار آموز زیر نظر اساتید این علم با مسائل موجود در این فن آشنا شوند حس می‌شود. اهداف برگزاری دوره: از اهداف اصلی این دوره توانایی نسخه خوانی در افراد فارغ التحصیل می‌باشد. این افراد باید تبحر لازم را در امر خواندن نسخه شامل نوع دارو،شکل دارو و تعداد آن کاملاً بدست آورند. همچنین بادسته‌بندی کلی داروها آشنا گردیده و دارای توانایی در قفسه چینی داروخانه گردند. علاوه بر این از آنجائیکه در داروخانه علاوه بر داروهای شیمیایی داروهای گیاهی، فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی و همچنین تجهیزات پزشکی نیز موجود می‌باشد، آشنایی مقدماتی نیز با این گونه فرآورده‌ها پیدا می‌نمایند. زمینه‌های اشتغالزایی دوره: اشتغال به کار در داروخانه‌های خصوصی و دولتی به عنوان تکنسین داروخانهhttp://jada.ir/%D8%AA%DA%A9%D9%86%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87/
آشنايي با محصولات آرايشي بهداشتي آموزش کار در داروخانه در کرج اصول کلي قيمت زني در داروخانه آموزش دستیاری در تبریز آموزش تکنسين داروخانه در زنجان حقوق تکنسين داروخانه سال 95 دوره آموزش کار در داروخانه آموزش دانشجو داروسازي مدرک معتبر تکنسين داروخانه آموزش داروخانه در تبريز آموزش کارآموزي داروخانه نجمن داروسازان آموزش نسخه پيچي pdf کار در داروخانه آموزش مجازي کار در داوخانه استخدام نسخه پيچ اروخانه پيشرفته آموزش دارو خانه تکنسين داروخانه جهاد دانشگاهي تبريز دندانپزشکی آشنايي با نسخه پيچي چگونه نسخه پيچ شويم آموزش تکنسين داروخانه جهاد دانشگاهي دوره هاي آموزشي کار در داروخانه اصفهان دارو هاي ترکيبي آموزش کار در داروخانه تکنسين داروخانه جهاد دانشگاهي اصفهان اصطلاحات دارويي آموزش نسخه خوانی آموزش تزریقات در تبریز تکنسين داروخانه جهاد دانشگاهي کرج آموزش نرم افزار داروخانه تکنسین دندانپزشکی داروخانه آشنايي با مکمل هاي غذايي آموزش نسخه پيچي تکنسين داروخانه pdf چه اطلاعاتي در نسخه وجود دارد نمونه سوالات تکنسين داروخانه pdf آشنايي با قفسه چيني دارو آموزش تکنسين داروخانه در اروميه نسخه خواني در تبريز آموزش نسخه پیچی کلاس هاي تکنسين داروخانه آموزشگاه تکنسين داروخانه آموزش مجازي تکنسين داروخانه آشنايي با دارو هاي پوست مو دوره آموزشي نسخه خواني دانلود جزوه دستيار دندانپزشک تکنسين داروخانه ايرکاس مدرک کمک های اولیه تجهيزات و ملزومات پزشکي اصول نسخه خواني مدرک فوریت های پزشکی آموزشگاه فني و حرفه اي داروخانه دارو هاي گياهي آموزش کار در داروخانه جهاد دانشگاهي آموزش نسخه پيچي در تبريز دستيار داروخانه آموزش تکنسين داروخانه در تهران تکنسين داروخانه چيست تکنسين داروخانه در اصفهان استخدام تکنسين داروخانه تهران 95 آموزشگاه آپادانا داروسازي کمک های اولیه آموزش نسخه پيچي داروخانه در تبريز دستیار دندان پزشک آشنايي با ساخت دارو تجهیزات دندانپزشکی معاونت غذا و دارودستیار پزشک تکنسين دارويي حقوق تکنسين داروخانه چقدر است آموزش نسخه خواني آموزش نسخه پيچي جهاد دانشگاهي اشتغال در داروخانه آموزش تکنسين دارو خانه در تبريز آموزش نسخه پيچي در داروخانه آموزش تکنسين داروخانه در اصفهان