A A A

آموزش نسخه خوانی در تبریز

آموزش نسخه خوانی در تبریز:آموزشگاه آپادانا زیر نظر سازمان فنی و حرفه ای کشور اقدام به برگزاری دوره های آموزشی نسخه خوانی و نسخه پیچی داروخانه و آموزش کار در داروخانه در در شهر تبریز می نماید.

ادامه مطلب...

نکته مهم در نسخه خوانی

مطالعه کامل مبحث داروشناسی (آشنایی کامل با انواع داروها،دیکته داروها ،شکل های دارویی، اسامی دارو ها و گروه های دارویی) – بدون تسلط بر این موضوعات حقیقتا هرگز در کار در داروخانه به عنوان نسخه خوان موفق نخواهید بود ، شاید بپرسید چرا ؟؟؟

ادامه مطلب...

آشنایی با نسخه خوانی در داروخانه

مقدمه : فعالیت در هر مجموعه ای مستلزم شناخت و رعایت قوانین و مقررات حاکم بر آن می باشد . دارو خانه به عنوان یک پایگاه درمانی که مستقیما با سلامت جامعه مرتبط می باشد دارای مقرراتی است که رعایت آنها ارتقای کیفیت خدمت رسانی و تضمین سلامت جامعه را در بر خواهد داشت . قانون مربوط به پزشکی و دارویی ،مواد خوردنی و آشامیدنی و اصلاحیه های بعدی آن ، تعاریفی را از داروخانه ، مسئول فنی و موسس ارائه کرده است

ادامه مطلب...
تکنسين داروخانه pdf معاونت غذا و دارودستیار پزشک تکنسين داروخانه پيشرفته آموزش کارآموزي داروخانه آموزش نسخه هاي پزشکي دستیار نسخه خواني آزمايشگاه تکنسين داروخانه جهاد دانشگاهي تبريز آموزش کار در داروخانه کرج آموزش نسخه پيچي در داروخانه کاربرد کامپيوتر در داروخانه آموزش دستیار دندانپزشک دانلود کتاب نسخه خواني آموزش مجازي کار در داوخانه استخدام داروخانه آموزش کار در داروخانه کارآموزي در داروخانه آموزش تکنسين داروخانه در سنندج شغل پاره وقت تجهيزات پزشکي داروخانه نسخه خواني داروخانه فني و حرفه اي تکنسين داروخانه آموزش تکنسين داروخانه در تهران درآمد تکنسين داروخانه اروخانه پيشرفته حقوق تکنسين داروخانه 96 آموزش مسئول فني داروخانه آموزش کار در داروخانه جهاد دانشگاهي تکنسين داروخانه جهاد دانشگاهي شهيد بهشتي داروخانه استخدام نسخه پيچ آموزش نسخه پيچي تجهيزات و ملزومات پزشکي آموزش داروخانه براي مهندسي شيمي تکنسين داروخانه جهاد دانشگاهي اصفهان آموزش تکنسين داروخانه در زنجان کار در داروخانه دستیار دندانپزشکی کتاب تکنسين داروخانه تکنسين داروخانه مقدماتي آموزش دستیاری دستیار پزشک دستيار دندانپزشک نسخه پيچ بيمارستان آموزش رايگان نسخه خواني آشنايي با دارو هاي پوست مو آگهي استخدام تکنسين داروخانه آموزش نسخه خواني در تبريز آموزش تکنسين داروخانه در اردبيل نسخه خواني جهاد دانشگاهی آموزش دستیاری دندانپزشک آموزش نسخه پيچي جهاد دانشگاهي نمونه سوالات تکنسين داروخانه pdf تکنسين داروخانه چيست آموزش دارو خانه آشنايي با مکمل هاي غذايي خواندن نمونه نسخه هاي آموزشي دندانپزشک تکنسين داروخانه جهاد دانشگاهي همدان