A A A

آشنايي با اشکال دارويي

با تغییرات بسیاری که در مراکز سلامت و بهداشت ایجاد می شود، تغییرات بسیاری دیگر نیز در نقش و مسئولیت تکنسین های داروخانه دیده می شود.حضور تکنسین های داروخانه رو به رشد و پیشرفت است و تقاضا برای این رشته ...
اصطلاحات دارويي,آشنايي با بيماري ها,آشنايي با دارو هاي پوست مو,آشنايي با ساخت دارو,دارو هاي ترکيبي,کارگاه نسخه خواني ,مسئول فني داروخانه,آموزش مسئول فني داروخانه,آموزش دانشجو داروسازي,آموزشگاه داروخانه,آموزشگاه ...
اعطاي مدرک معتبر,اعطاي مدرک بين المللي,دستيار قفسه چيني دارو,دوره آموزشي کار در داروخانه,آموزش گروه هاي دارويي,تجهيزات و ملزومات پزشکي,آشنايي با مکمل هاي غذايي,اصول نگهداري و انبارش دارو,اصول نسخه پيچي ...
نسخه پيچي و نسخه خواني,آموزش نسخه خواني,دوره آموزشي نسخه خواني,آموزش نسخه خواني در تبريز,کاربرد کامپيوتر در داروخانه ,آشنايي با شرکت هاي پخش دارو ,انجمن داروسازان تبريز,کارآموزي در داروخانه,کلاس هاي تکنسين ...

آموزش نسخه خوانی در تبریز

آموزش نسخه خوانی در تبریز:آموزشگاه آپادانا زیر نظر سازمان فنی و حرفه ای کشور اقدام به برگزاری دوره های آموزشی نسخه خوانی و نسخه پیچی داروخانه و آموزش کار در داروخانه در در شهر تبریز می نماید.

ادامه مطلب...

نکته مهم در نسخه خوانی

مطالعه کامل مبحث داروشناسی (آشنایی کامل با انواع داروها،دیکته داروها ،شکل های دارویی، اسامی دارو ها و گروه های دارویی) – بدون تسلط بر این موضوعات حقیقتا هرگز در کار در داروخانه به عنوان نسخه خوان موفق نخواهید بود ، شاید بپرسید چرا ؟؟؟

ادامه مطلب...

آشنایی با نسخه خوانی در داروخانه

مقدمه : فعالیت در هر مجموعه ای مستلزم شناخت و رعایت قوانین و مقررات حاکم بر آن می باشد . دارو خانه به عنوان یک پایگاه درمانی که مستقیما با سلامت جامعه مرتبط می باشد دارای مقرراتی است که رعایت آنها ارتقای کیفیت خدمت رسانی و تضمین سلامت جامعه را در بر خواهد داشت . قانون مربوط به پزشکی و دارویی ،مواد خوردنی و آشامیدنی و اصلاحیه های بعدی آن ، تعاریفی را از داروخانه ، مسئول فنی و موسس ارائه کرده است

ادامه مطلب...
اصول نسخه خواني مدرک فني و حرفه اي مدرک بين المللي فني و حرفه اي تکنسين داروخانه دوره هاي آموزشي کار در داروخانه اصفهان آشنايي با بيماري ها آموزش تکنسين داروخانه در تهران داروخانه هاي تبريز استخدام دستیار دندانپزشک آموزش کار در داروخانه جهاد دانشگاهي تجهيزات پزشکي داروخانه آموزش داروخانه در تبريز تکنسين داروخانه چيست مدرک معتبر تکنسين داروخانه تکنسين داروخانه جهاد دانشگاهي تکنسين داروخانه ايرکاس شغل پردرآمد دوره آموزشي کار در داروخانه آشنايي با تکنسين داروخانه آموزش داروخانه براي مهندسي شيمي دستیار پزشک تکنسين داروخانه جهاد دانشگاهي همدان دوره هاي آموزشي تکنسين داروخانه آموزش کار در داروخانه جهاد دانشگاهي رشت آموزش دستیاری آموزش کار در داروخانه اصفهان تکنسين داروخانه در اصفهان تکنسین دندانپزشکی آموزشگاه آپادانا آشنايي با دارو هاي پوست مو آموزش مجازي کار در داوخانه انجمن داروسازان تبريز داروخانه تکنسين دارويي دوره آموزشي نسخه خواني دوره آموزش کار در داروخانه استخدام نسخه پيچ نمونه سوالات تکنسين داروخانه pdf اصول نگهداري و انبارش دارو دستيار داروخانه معاونت غذا و دارودستیار پزشک آموزش مجازي نسخه خواني استخدام داروخانه نسخه خواني آزمايشگاه داروخانه مجازي اعطاي مدرک بين المللي حقوق ماهيانه نسخه پيچ کارآموزي در داروخانه خواندن نمونه نسخه هاي آموزشي آموزش نسخه پيچي جهاد دانشگاهي نجمن داروسازان نسخه پيچي ياد بگيريد مديريت داروخانه دانلود جزوه تکنسين داروخانه دانشکده داروسازيا دستيار دندانپزشک آموزش نسخه پيچي جهاد دانشگاهي مشهد تکنسين داروخانه جهاد دانشگاهي زنجان آموزش نسخه هاي پزشکي رشته داروسازي