A A A

آشنايي با اشکال دارويي

با تغییرات بسیاری که در مراکز سلامت و بهداشت ایجاد می شود، تغییرات بسیاری دیگر نیز در نقش و مسئولیت تکنسین های داروخانه دیده می شود.حضور تکنسین های داروخانه رو به رشد و پیشرفت است و تقاضا برای این رشته ...
اصطلاحات دارويي,آشنايي با بيماري ها,آشنايي با دارو هاي پوست مو,آشنايي با ساخت دارو,دارو هاي ترکيبي,کارگاه نسخه خواني ,مسئول فني داروخانه,آموزش مسئول فني داروخانه,آموزش دانشجو داروسازي,آموزشگاه داروخانه,آموزشگاه ...
اعطاي مدرک معتبر,اعطاي مدرک بين المللي,دستيار قفسه چيني دارو,دوره آموزشي کار در داروخانه,آموزش گروه هاي دارويي,تجهيزات و ملزومات پزشکي,آشنايي با مکمل هاي غذايي,اصول نگهداري و انبارش دارو,اصول نسخه پيچي ...
نسخه پيچي و نسخه خواني,آموزش نسخه خواني,دوره آموزشي نسخه خواني,آموزش نسخه خواني در تبريز,کاربرد کامپيوتر در داروخانه ,آشنايي با شرکت هاي پخش دارو ,انجمن داروسازان تبريز,کارآموزي در داروخانه,کلاس هاي تکنسين ...

آموزش نسخه خوانی در تبریز

آموزش نسخه خوانی در تبریز:آموزشگاه آپادانا زیر نظر سازمان فنی و حرفه ای کشور اقدام به برگزاری دوره های آموزشی نسخه خوانی و نسخه پیچی داروخانه و آموزش کار در داروخانه در در شهر تبریز می نماید.

ادامه مطلب...

نکته مهم در نسخه خوانی

مطالعه کامل مبحث داروشناسی (آشنایی کامل با انواع داروها،دیکته داروها ،شکل های دارویی، اسامی دارو ها و گروه های دارویی) – بدون تسلط بر این موضوعات حقیقتا هرگز در کار در داروخانه به عنوان نسخه خوان موفق نخواهید بود ، شاید بپرسید چرا ؟؟؟

ادامه مطلب...

آشنایی با نسخه خوانی در داروخانه

مقدمه : فعالیت در هر مجموعه ای مستلزم شناخت و رعایت قوانین و مقررات حاکم بر آن می باشد . دارو خانه به عنوان یک پایگاه درمانی که مستقیما با سلامت جامعه مرتبط می باشد دارای مقرراتی است که رعایت آنها ارتقای کیفیت خدمت رسانی و تضمین سلامت جامعه را در بر خواهد داشت . قانون مربوط به پزشکی و دارویی ،مواد خوردنی و آشامیدنی و اصلاحیه های بعدی آن ، تعاریفی را از داروخانه ، مسئول فنی و موسس ارائه کرده است

ادامه مطلب...
دستيار داروخانه خواندن نمونه نسخه هاي آموزشي مدرک تکنسين داروخانه اصطلاحات دارويي دستيار قفسه چيني دارو دارو هاي گياهي تکنسين داروخانه اشکال دارويي آموزش مجازي تکنسين داروخانه آموزش تکنسين داروخانه pdf اروخانه پيشرفته آموزش داروخانه در تبريز شغل پردرآمد دندانپزشک فني و حرفه اي تکنسين داروخانه نسخه پيچ آموزش تکنسين داروخانه در سنندج آموزش مجازي کار در داوخانه آموزش نسخه پيچي در داروخانه کنسرسيوم ايرکاس انجمن داروسازان تبريز ساماندهي و نگهداري دارو در داروخانه و انبار دارويي داروشناسي مقدماتي حقوق تکنسين داروخانه سال 95 آموزش نسخه پيچي جهاد دانشگاهي استخدام تکنسين داروخانه تهران 95 نسخه خواني آزمايشگاه آموزش کار در داروخانه کرج فراورده هاي آرايشي بهداشتي تکنسين داروخانه جهاد دانشگاهي زنجان آموزش تکنسين داروخانه در تهران آموزش کار در داروخانه قزوين اصول نسخه پيچي و نسخه خواني تکنسين داروخانه مقدماتي مديريت داروخانه تکنسين داروخانه ايرکاس شغل پاره وقت داروخانه اصفهان 96 اصول نسخه خواني حقوق ماهيانه نسخه پيچ آموزش نسخه پيچي داروخانه در اصفهان تکنسين دارويي مدرک بين المللي آشنايي با محصولات آرايشي بهداشتي تکنسين داروخانه pdf تکنسين داروخانه در اصفهان تکنسين داروخانه جهاد دانشگاهي کرج آموزش داروخانه براي مهندسي شيمي دسته هاي درماني دارو آشنايي با شرکت هاي پخش دارو آموزش نسخه پيچي داروخانه در تبريز آموزش دانشجو داروسازي آموزشگاه تکنسين داروخانه خواندن لاتين داروها اموزش کار در داروخانه شيراز آموزش نرم افزار داروخانه آموزش تکنسين داروخانه در زنجان اصول نگهداري و انبارش دارو آموزش تکنسين دارو خانه در تبريز نسخه هاي پزشکي