A A A

آشنايي با دارو

Elements not found...

آموزش نسخه خوانی در تبریز

آموزش نسخه خوانی در تبریز:آموزشگاه آپادانا زیر نظر سازمان فنی و حرفه ای کشور اقدام به برگزاری دوره های آموزشی نسخه خوانی و نسخه پیچی داروخانه و آموزش کار در داروخانه در در شهر تبریز می نماید.

ادامه مطلب...

نکته مهم در نسخه خوانی

مطالعه کامل مبحث داروشناسی (آشنایی کامل با انواع داروها،دیکته داروها ،شکل های دارویی، اسامی دارو ها و گروه های دارویی) – بدون تسلط بر این موضوعات حقیقتا هرگز در کار در داروخانه به عنوان نسخه خوان موفق نخواهید بود ، شاید بپرسید چرا ؟؟؟

ادامه مطلب...

آشنایی با نسخه خوانی در داروخانه

مقدمه : فعالیت در هر مجموعه ای مستلزم شناخت و رعایت قوانین و مقررات حاکم بر آن می باشد . دارو خانه به عنوان یک پایگاه درمانی که مستقیما با سلامت جامعه مرتبط می باشد دارای مقرراتی است که رعایت آنها ارتقای کیفیت خدمت رسانی و تضمین سلامت جامعه را در بر خواهد داشت . قانون مربوط به پزشکی و دارویی ،مواد خوردنی و آشامیدنی و اصلاحیه های بعدی آن ، تعاریفی را از داروخانه ، مسئول فنی و موسس ارائه کرده است

ادامه مطلب...
دوره آموزشي نسخه خواني تکنسين دارويي آشنايي با مکمل هاي غذايي دانلود کتاب نسخه خواني دوره هاي آموزشي تکنسين داروخانه داروخانه اصفهان 96 رشته داروسازي فني و حرفه اي تکنسين داروخانه آشنايي با نسخه پيچي تکنسين داروخانه جهاد دانشگاهي تبريز آموزش کار در داروخانه مشهد تکنسين داروخانه جهاد دانشگاهي تکنسين داروخانه جهاد دانشگاهي زنجان pdf کتاب تکنسين داروخانه مديريت داروخانه آشنايي با شرکت هاي پخش دارو تکنسين داروخانه جهاد دانشگاهي همدان آموزش کار در داروخانه جهاد دانشگاهي آشنايي با ساخت دارو اصول نگهداري و انبارش دارو تجهيزات پزشکي داروخانه آموزشگاه تکنسين داروخانه آگهي استخدام تکنسين داروخانه آموزش تکنسين داروخانه در سنندج آشنايي با قفسه چيني دارو آشنايي با بيماري ها دانلود آموزش نسخه خواني آموزش تکنسين داروخانه جهاد دانشگاهي دندانپزشک جهاد دانشگاهی مدرک بين المللي تکنسين داروخانه تکنسين داروخانه ايرکاس آموزش کار در داروخانه آموزش کار در داروخانه قزوين داروسازي نسخه پيچ بيمارستان خواندن لاتين داروها آموزش گروه هاي دارويي دستيار قفسه چيني دارو مدرک تکنسين داروخانه آموزش مجازي نسخه خواني آموزش کار در داروخانه در کرج استخدام نسخه پيچ آموزش داروخانه در تبريز استخدام تکنسين داروخانه اصفهان 96 داروخانه،نسخه پیچی،نسخه خوانی،تکنسین داروخانه،دوره های آموزشی،آموزش تکنسین داروخانه،دوره نسخه خوانی قيمت گذاري دارو دستيار دندانپزشک دوره هاي نسخه خواني جزوه تکنسين داروخانه pdf کتاب تکنسين داروخانه آموزش مسئول فني داروخانه سلامت دهان و دندان آشنايي با اشکال دارويي آموزش تکنسين داروخانه در تهران آموزش نسخه پيچ اموزش کار در داروخانه شيراز آموزش دانشجو داروسازي آموزش نسخه پيچي داروخانه در اصفهان