A A A

آشنايي با دارو هاي پوست مو

Elements not found...

آموزش نسخه خوانی در تبریز

آموزش نسخه خوانی در تبریز:آموزشگاه آپادانا زیر نظر سازمان فنی و حرفه ای کشور اقدام به برگزاری دوره های آموزشی نسخه خوانی و نسخه پیچی داروخانه و آموزش کار در داروخانه در در شهر تبریز می نماید.

ادامه مطلب...

نکته مهم در نسخه خوانی

مطالعه کامل مبحث داروشناسی (آشنایی کامل با انواع داروها،دیکته داروها ،شکل های دارویی، اسامی دارو ها و گروه های دارویی) – بدون تسلط بر این موضوعات حقیقتا هرگز در کار در داروخانه به عنوان نسخه خوان موفق نخواهید بود ، شاید بپرسید چرا ؟؟؟

ادامه مطلب...

آشنایی با نسخه خوانی در داروخانه

مقدمه : فعالیت در هر مجموعه ای مستلزم شناخت و رعایت قوانین و مقررات حاکم بر آن می باشد . دارو خانه به عنوان یک پایگاه درمانی که مستقیما با سلامت جامعه مرتبط می باشد دارای مقرراتی است که رعایت آنها ارتقای کیفیت خدمت رسانی و تضمین سلامت جامعه را در بر خواهد داشت . قانون مربوط به پزشکی و دارویی ،مواد خوردنی و آشامیدنی و اصلاحیه های بعدی آن ، تعاریفی را از داروخانه ، مسئول فنی و موسس ارائه کرده است

ادامه مطلب...
آموزش دستيار داروخانه نمونه سوالات تکنسين داروخانه pdf آموزش نسخه پيچي آموزش نسخه خواني داروخانه آموزش کار در داروخانه آموزش دستیاری در تبریز آموزش مجازي کار در داوخانه آموزش دستیار دندانپزشک کارگاه نسخه خواني آموزش تکنسين داروخانه در سنندج آموزشگاه داروخانه تکنسين داروخانه در اصفهان مدرک معتبر تکنسين داروخانه دستیار آشنايي با بيماري ها کارآموز داروخانه اصول نسخه پيچي و نسخه خواني آموزش نسخه هاي پزشکي آموزش تکنسين داروخانه جهاد دانشگاهي آموزش کار در داروخانه مشهد تکنسين داروخانه چيست چگونه نسخه پيچ شويم درآمد تکنسين داروخانه آموزش داروخانه در تبريز نسخه هاي پزشکي دستيار قفسه چيني دارو دارو هاي ترکيبي تکنسين داروخانه جهاد دانشگاهي همدان آموزش تکنسين داروخانه در تهران داروسازي آموزش استخدام داروخانه کاربرد کامپيوتر در داروخانه آموزش نسخه خواني در تبريز اصول نگهداري و انبارش دارو شغل پردرآمد دستیار دندان پزشک اموزش کار در داروخانه شيراز آشنايي با ساخت دارو کارآموزي در داروخانه حقوق تکنسين داروخانه آگهي استخدام تکنسين داروخانه آموزش کار در داروخانه اصفهان فني و حرفه اي تکنسين داروخانه آشنايي با اشکال دارويي آشنايي با نسخه خواني آشنايي با نسخه پيچي آموزش کار در داروخانه جهاد دانشگاهي اصول نسخه خواني تجهيزات پزشکي داروخانه اشتغال در داروخانه انجمن داروسازان تبريز اروخانه پيشرفته آموزش نسخه پيچي در تبريز دوره هاي نسخه خواني آموزش دستیاری آشنايي با دارو هاي پوست مو مدرک فني و حرفه اي آموزش نسخه خواني نسخه پيچي ياد بگيريد