A A A

آشنايي با ساخت دارو

Elements not found...

آموزش نسخه خوانی در تبریز

آموزش نسخه خوانی در تبریز:آموزشگاه آپادانا زیر نظر سازمان فنی و حرفه ای کشور اقدام به برگزاری دوره های آموزشی نسخه خوانی و نسخه پیچی داروخانه و آموزش کار در داروخانه در در شهر تبریز می نماید.

ادامه مطلب...

نکته مهم در نسخه خوانی

مطالعه کامل مبحث داروشناسی (آشنایی کامل با انواع داروها،دیکته داروها ،شکل های دارویی، اسامی دارو ها و گروه های دارویی) – بدون تسلط بر این موضوعات حقیقتا هرگز در کار در داروخانه به عنوان نسخه خوان موفق نخواهید بود ، شاید بپرسید چرا ؟؟؟

ادامه مطلب...

آشنایی با نسخه خوانی در داروخانه

مقدمه : فعالیت در هر مجموعه ای مستلزم شناخت و رعایت قوانین و مقررات حاکم بر آن می باشد . دارو خانه به عنوان یک پایگاه درمانی که مستقیما با سلامت جامعه مرتبط می باشد دارای مقرراتی است که رعایت آنها ارتقای کیفیت خدمت رسانی و تضمین سلامت جامعه را در بر خواهد داشت . قانون مربوط به پزشکی و دارویی ،مواد خوردنی و آشامیدنی و اصلاحیه های بعدی آن ، تعاریفی را از داروخانه ، مسئول فنی و موسس ارائه کرده است

ادامه مطلب...
حقوق تکنسين داروخانه چقدر است اعطاي مدرک بين المللي آموزش رايگان نسخه خواني آموزش دارو هاي گياهي کلاس هاي تکنسين داروخانه ساماندهي و نگهداري دارو در داروخانه و انبار دارويي مدرک بين المللي آموزش تکنسين داروخانه در تهران آموزش نسخه پيچي در رشت جزوه تکنسين داروخانه pdf درآمد تکنسين داروخانه دستيار دندانپزشک آموزش نسخه پيچ آموزش مجازي تکنسين داروخانه اموزش کار در داروخانه کرمانشاه تکنسين داروخانه پيشرفته فراورده هاي آرايشي بهداشتي آموزش کار در داروخانه جهاد دانشگاهي قزوين داروخانه اصفهان 96 استخدام تکنسين داروخانه تهران 95 آموزش نرم افزار داروخانه آموزش تکنسين داروخانه در زنجان قيمت گذاري دارو تکنسين داروخانه جهاد دانشگاهي زنجان تکنسين داروخانه در اصفهان داروشناسي مقدماتي اروخانه پيشرفته استخدام در داروخانه اصول نگهداري و انبارش دارو آموزش داروخانه براي مهندسي شيمي آشنايي با ساخت دارو آشنايي با محصولات آرايشي بهداشتي اعطاي مدرک معتبر آموزش نسخه پيچي داروخانه در اصفهان آموزش نسخه پيچي pdf دوره آموزشي کار در داروخانه داروخانه کاربرد کامپيوتر در داروخانه سازمان نظام پرستاري آموزش تکنسين داروخانه در اروميه آموزش دستیار دندانپزشک آشنايي با بيماري ها معاونت غذا و دارودستیار پزشک تکنسين داروخانه آشنايي با شرکت هاي پخش دارو نسخه خواني داروخانه داروخانه مجازي نسخه خواني در تبريز جهاد دانشگاهی آموزش کار در داروخانه جهاد دانشگاهي تکنسين داروخانه جهاد دانشگاهي شهيد بهشتي تکنسين داروخانه جهاد دانشگاهي همدان آشنايي با دارو آموزش کامل تکنيک نسخه خواني چه اطلاعاتي در نسخه وجود دارد آشنايي با مکمل هاي غذايي استخدام تکنسين داروخانه حقوق ماهيانه نسخه پيچ داروخانه هاي تبريز