A A A

آشنايي با ساخت دارو

Elements not found...

آموزش نسخه خوانی در تبریز

آموزش نسخه خوانی در تبریز:آموزشگاه آپادانا زیر نظر سازمان فنی و حرفه ای کشور اقدام به برگزاری دوره های آموزشی نسخه خوانی و نسخه پیچی داروخانه و آموزش کار در داروخانه در در شهر تبریز می نماید.

ادامه مطلب...

نکته مهم در نسخه خوانی

مطالعه کامل مبحث داروشناسی (آشنایی کامل با انواع داروها،دیکته داروها ،شکل های دارویی، اسامی دارو ها و گروه های دارویی) – بدون تسلط بر این موضوعات حقیقتا هرگز در کار در داروخانه به عنوان نسخه خوان موفق نخواهید بود ، شاید بپرسید چرا ؟؟؟

ادامه مطلب...

آشنایی با نسخه خوانی در داروخانه

مقدمه : فعالیت در هر مجموعه ای مستلزم شناخت و رعایت قوانین و مقررات حاکم بر آن می باشد . دارو خانه به عنوان یک پایگاه درمانی که مستقیما با سلامت جامعه مرتبط می باشد دارای مقرراتی است که رعایت آنها ارتقای کیفیت خدمت رسانی و تضمین سلامت جامعه را در بر خواهد داشت . قانون مربوط به پزشکی و دارویی ،مواد خوردنی و آشامیدنی و اصلاحیه های بعدی آن ، تعاریفی را از داروخانه ، مسئول فنی و موسس ارائه کرده است

ادامه مطلب...
حقوق تکنسين داروخانه چقدر است استخدام داروخانه دوره هاي نسخه خواني شغل پاره وقت آموزشگاه تکنسين داروخانه آموزش کارآموزي داروخانه آموزش نسخه پيچي اشتغال در داروخانه آموزش مجازي نسخه پيچي نمونه سوالات تکنسين داروخانه pdf تکنسين دارويي آشنايي با قفسه چيني دارو آموزشگاه آپادانا سلامت دهان و دندان آموزش نسخه هاي پزشکي مدرک بين المللي تکنسين داروخانه جهاد دانشگاهي تکنسين داروخانه جهاد دانشگاهي شهيد بهشتي آموزش مسئول فني داروخانه تجهيزات و ملزومات پزشکي آموزش تکنسين داروخانه در اردبيل جزوه تکنسين داروخانه pdf دانلود جزوه دوره هاي آموزشي کار در داروخانه اصفهان آموزش کار در داروخانه جهاد دانشگاهي قزوين دوره هاي پرستاري اصول نگهداري و انبارش دارو دوره آموزش کار در داروخانه آموزش نسخه پيچي در اصفهان آموزش تکنسين دارو خانه در تبريز مديريت داروخانه کاربرد کامپيوتر در داروخانه آموزش نسخه پيچ تجهيزات پزشکي داروخانه ساماندهي و نگهداري دارو در داروخانه و انبار دارويي آشنايي با ساخت دارو آموزش دستیاری دانلود آموزش نسخه خواني آموزش تکنسين داروخانه خواندن لاتين داروها pdf کتاب تکنسين داروخانه آموزش کار در داروخانه قزوين آموزش کامل تکنيک نسخه خواني کنسرسيوم ايرکاس انجمن داروسازان تبريز اموزش کار در داروخانه کرمانشاه کار در داروخانه آموزشگاه داروخانه تکنسين داروخانه نسخه خواني اعطاي مدرک بين المللي آموزش آموزش تکنسين داروخانه در اروميه آشنايي با محصولات آرايشي بهداشتي آموزش داروخانه در تبريز نجمن داروسازان دوره آموزشي کار در داروخانه آموزش تکنسين داروخانه در تهران کارآموز داروخانه تجهیزات دندانپزشکی