A A A

آشنايي با قفسه چيني دارو

Elements not found...

آموزش نسخه خوانی در تبریز

آموزش نسخه خوانی در تبریز:آموزشگاه آپادانا زیر نظر سازمان فنی و حرفه ای کشور اقدام به برگزاری دوره های آموزشی نسخه خوانی و نسخه پیچی داروخانه و آموزش کار در داروخانه در در شهر تبریز می نماید.

ادامه مطلب...

نکته مهم در نسخه خوانی

مطالعه کامل مبحث داروشناسی (آشنایی کامل با انواع داروها،دیکته داروها ،شکل های دارویی، اسامی دارو ها و گروه های دارویی) – بدون تسلط بر این موضوعات حقیقتا هرگز در کار در داروخانه به عنوان نسخه خوان موفق نخواهید بود ، شاید بپرسید چرا ؟؟؟

ادامه مطلب...

آشنایی با نسخه خوانی در داروخانه

مقدمه : فعالیت در هر مجموعه ای مستلزم شناخت و رعایت قوانین و مقررات حاکم بر آن می باشد . دارو خانه به عنوان یک پایگاه درمانی که مستقیما با سلامت جامعه مرتبط می باشد دارای مقرراتی است که رعایت آنها ارتقای کیفیت خدمت رسانی و تضمین سلامت جامعه را در بر خواهد داشت . قانون مربوط به پزشکی و دارویی ،مواد خوردنی و آشامیدنی و اصلاحیه های بعدی آن ، تعاریفی را از داروخانه ، مسئول فنی و موسس ارائه کرده است

ادامه مطلب...
آموزش نسخه پيچي در داروخانه آموزشگاه فني و حرفه اي داروخانه رشته داروسازي آموزش تکنسين داروخانه در اصفهان آموزش کار در داروخانه آموزش دستيار داروخانه جزوه تکنسين داروخانه pdf خواندن لاتين داروها اموزش کار در داروخانه شيراز آموزش کار در داروخانه جهاد دانشگاهي رشت دانشکده داروسازيا دانلود جزوه تکنسين داروخانه نسخه پيچ نسخه پيچ بيمارستان آشنايي با نسخه خواني اشکال دارويي دوره آموزشي کار در داروخانه خواندن نمونه نسخه هاي آموزشي آموزش نسخه پيچي داروخانه در اصفهان آشنايي با تکنسين داروخانه آشنايي با شرکت هاي پخش دارو آشنايي با نسخه پيچي تکنسين داروخانه pdf دستيار دندانپزشک کارگاه نسخه خواني آموزش کار در داروخانه کرج تکنسين داروخانه جهاد دانشگاهي اصفهان داروخانه،نسخه پیچی،نسخه خوانی،تکنسین داروخانه،دوره های آموزشی،آموزش تکنسین داروخانه،دوره نسخه خوانی نسخه خواني در تبريز آموزش دارو خانه نسخه خواني تکنسین دندانپزشکی فني و حرفه اي تکنسين داروخانه کارآموز داروخانه آموزش نسخه پيچي جهاد دانشگاهي مدرک تکنسين داروخانه دارو هاي ترکيبي نسخه پيچي ياد بگيريد آموزش جامع آموزش گروه هاي دارويي دستیار پزشک نسخه هاي پزشکي آموزش نسخه پيچي در تبريز آموزشگاه داروخانه تکنسين داروخانه در کانادا آموزش کامل تکنيک نسخه خواني جهاد دانشگاهی آموزشگاه تکنسين داروخانه نمونه سوالات تکنسين داروخانه pdf معاونت غذا و دارودستیار پزشک آموزش مجازي تکنسين داروخانه دستيار داروخانه تکنسين داروخانه قيمت گذاري دارو نرم افزار نسخه خواني تکنسين داروخانه جهاد دانشگاهي تبريز اصول کلي قيمت زني در داروخانه آموزش کار در داروخانه جهاد دانشگاهي آموزش نسخه پيچي جهاد دانشگاهي مشهد دوره هاي نسخه خواني