A A A

آموزش تکنسين داروخانه

Elements not found...

آموزش نسخه خوانی در تبریز

آموزش نسخه خوانی در تبریز:آموزشگاه آپادانا زیر نظر سازمان فنی و حرفه ای کشور اقدام به برگزاری دوره های آموزشی نسخه خوانی و نسخه پیچی داروخانه و آموزش کار در داروخانه در در شهر تبریز می نماید.

ادامه مطلب...

نکته مهم در نسخه خوانی

مطالعه کامل مبحث داروشناسی (آشنایی کامل با انواع داروها،دیکته داروها ،شکل های دارویی، اسامی دارو ها و گروه های دارویی) – بدون تسلط بر این موضوعات حقیقتا هرگز در کار در داروخانه به عنوان نسخه خوان موفق نخواهید بود ، شاید بپرسید چرا ؟؟؟

ادامه مطلب...

آشنایی با نسخه خوانی در داروخانه

مقدمه : فعالیت در هر مجموعه ای مستلزم شناخت و رعایت قوانین و مقررات حاکم بر آن می باشد . دارو خانه به عنوان یک پایگاه درمانی که مستقیما با سلامت جامعه مرتبط می باشد دارای مقرراتی است که رعایت آنها ارتقای کیفیت خدمت رسانی و تضمین سلامت جامعه را در بر خواهد داشت . قانون مربوط به پزشکی و دارویی ،مواد خوردنی و آشامیدنی و اصلاحیه های بعدی آن ، تعاریفی را از داروخانه ، مسئول فنی و موسس ارائه کرده است

ادامه مطلب...
کاربرد کامپيوتر در داروخانه آموزش نسخه خواني آموزش دستيار داروخانه آموزشگاه تکنسين داروخانه آموزش نسخه پيچي در رشت آشنايي با نسخه پيچي رشته داروسازي آموزش کار در داروخانه مشهد خواندن لاتين داروها نسخه پيچ آشنايي با شرکت هاي پخش دارو داروخانه استخدام تکنسين داروخانه نسخه خواني داروخانه آموزش نسخه پيچي داروخانه در تبريز آموزش نسخه پيچي pdf اشتغال در داروخانه قيمت گذاري دارو تکنسين داروخانه جهاد دانشگاهي اصفهان آموزش کار در داروخانه کرج کنسرسيوم ايرکاس تکنسين داروخانه مقدماتي کارآموزي در داروخانه آموزش نسخه پيچي در کرج نسخه خواني آزمايشگاه دوره هاي آموزشي کار در داروخانه اصفهان آشنايي با ساخت دارو اموزش کار در داروخانه شيراز استخدام تکنسين داروخانه اصفهان 96 آشنايي با دارو هاي پوست مو آموزش نسخه خواني داروخانه شغل پردرآمد آموزش نسخه پيچي جهاد دانشگاهي آگهي استخدام تکنسين داروخانه استخدام داروخانه استخدام نسخه پيچ آموزش جامع حقوق تکنسين داروخانه اصول کلي قيمت زني در داروخانه دستیار دندانپزشکی درآمد تکنسين داروخانه آموزش تکنسين دارو خانه در تبريز آموزش تکنسين داروخانه در اروميه آموزش تکنسين داروخانه در اصفهان آشنايي با بيماري ها آموزشگاه آپادانا حقوق تکنسين داروخانه چقدر است آموزش نسخه پيچي در تبريز انجمن داروسازان تبريز آموزش نرم افزار داروخانه آموزش کارآموزي داروخانه نمونه سوالات آزمون نسخه پيچي نرم افزار نسخه خواني آموزش دستیاری در تبریز آموزش آموزش تکنسين داروخانه در تهران دارو هاي ترکيبي اموزش کار در داروخانه کرمانشاه آموزش گروه هاي دارويي آموزش کار در داروخانه در کرج