A A A

آموزش تکنسين داروخانه جهاد دانشگاهي

Elements not found...

آموزش نسخه خوانی در تبریز

آموزش نسخه خوانی در تبریز:آموزشگاه آپادانا زیر نظر سازمان فنی و حرفه ای کشور اقدام به برگزاری دوره های آموزشی نسخه خوانی و نسخه پیچی داروخانه و آموزش کار در داروخانه در در شهر تبریز می نماید.

ادامه مطلب...

نکته مهم در نسخه خوانی

مطالعه کامل مبحث داروشناسی (آشنایی کامل با انواع داروها،دیکته داروها ،شکل های دارویی، اسامی دارو ها و گروه های دارویی) – بدون تسلط بر این موضوعات حقیقتا هرگز در کار در داروخانه به عنوان نسخه خوان موفق نخواهید بود ، شاید بپرسید چرا ؟؟؟

ادامه مطلب...

آشنایی با نسخه خوانی در داروخانه

مقدمه : فعالیت در هر مجموعه ای مستلزم شناخت و رعایت قوانین و مقررات حاکم بر آن می باشد . دارو خانه به عنوان یک پایگاه درمانی که مستقیما با سلامت جامعه مرتبط می باشد دارای مقرراتی است که رعایت آنها ارتقای کیفیت خدمت رسانی و تضمین سلامت جامعه را در بر خواهد داشت . قانون مربوط به پزشکی و دارویی ،مواد خوردنی و آشامیدنی و اصلاحیه های بعدی آن ، تعاریفی را از داروخانه ، مسئول فنی و موسس ارائه کرده است

ادامه مطلب...
ساماندهي و نگهداري دارو در داروخانه و انبار دارويي pdf کتاب تکنسين داروخانه سلامت دهان و دندان نسخه خواني داروخانه جهاد دانشگاهی تکنسين داروخانه در کانادا مدرک بين المللي کارگاه نسخه خواني آموزش مجازي تکنسين داروخانه آموزش دستیاری حقوق تکنسين داروخانه آموزش تکنسين دارو خانه در تبريز آشنايي با مکمل هاي غذايي استخدام نسخه پيچ دانلود کتاب نسخه خواني تکنسين داروخانه جهاد دانشگاهي همدان دستيار قفسه چيني دارو کارآموزي در داروخانه رشته داروسازي دستیار دندانپزشکی جزوه تکنسين داروخانه pdf مسئول فني داروخانه آشنايي با قفسه چيني دارو آموزش نسخه پيچي جهاد دانشگاهي آموزش نسخه پيچي داروخانه در اصفهان آموزش نسخه خواني در تبريز اموزش کار در داروخانه شيراز آموزش تکنسين داروخانه جهاد دانشگاهي شهيد بهشتي آموزش مجازي نسخه پيچي دستیار دندان پزشک کار در داروخانه نسخه پيچي ياد بگيريد نمونه سوالات آزمون نسخه پيچي سازمان نظام پرستاري کارآموز داروخانه خواندن لاتين داروها آموزش کار در داروخانه اصفهان دوره هاي فشرده تکنسين داروخانه آموزش داروخانه براي مهندسي شيمي تکنسين داروخانه مقدماتي آموزش تکنسين داروخانه کلاس هاي تکنسين داروخانه تکنسین دندانپزشکی آموزش کار در داروخانه جهاد دانشگاهي آموزش نسخه پيچ اموزش کار در داروخانه کرمانشاه تکنسين داروخانه پيشرفته استخدام تکنسين داروخانه تجهيزات و ملزومات پزشکي دوره آموزش کار در داروخانه داروخانه هاي تبريز نسخه خواني در تبريز آموزش نسخه هاي پزشکي آموزش دارو خانه آشنايي با نسخه پيچي دانشکده داروسازيا دوره هاي آموزشي کار در داروخانه اصفهان تکنسين داروخانه جهاد دانشگاهي تبريز حقوق تکنسين داروخانه 96