A A A

آموزش تکنسين داروخانه در سنندج

Elements not found...

آموزش نسخه خوانی در تبریز

آموزش نسخه خوانی در تبریز:آموزشگاه آپادانا زیر نظر سازمان فنی و حرفه ای کشور اقدام به برگزاری دوره های آموزشی نسخه خوانی و نسخه پیچی داروخانه و آموزش کار در داروخانه در در شهر تبریز می نماید.

ادامه مطلب...

نکته مهم در نسخه خوانی

مطالعه کامل مبحث داروشناسی (آشنایی کامل با انواع داروها،دیکته داروها ،شکل های دارویی، اسامی دارو ها و گروه های دارویی) – بدون تسلط بر این موضوعات حقیقتا هرگز در کار در داروخانه به عنوان نسخه خوان موفق نخواهید بود ، شاید بپرسید چرا ؟؟؟

ادامه مطلب...

آشنایی با نسخه خوانی در داروخانه

مقدمه : فعالیت در هر مجموعه ای مستلزم شناخت و رعایت قوانین و مقررات حاکم بر آن می باشد . دارو خانه به عنوان یک پایگاه درمانی که مستقیما با سلامت جامعه مرتبط می باشد دارای مقرراتی است که رعایت آنها ارتقای کیفیت خدمت رسانی و تضمین سلامت جامعه را در بر خواهد داشت . قانون مربوط به پزشکی و دارویی ،مواد خوردنی و آشامیدنی و اصلاحیه های بعدی آن ، تعاریفی را از داروخانه ، مسئول فنی و موسس ارائه کرده است

ادامه مطلب...
داروخانه آموزش مسئول فني داروخانه آموزش مجازي کار در داوخانه دستیاری کنسرسيوم ايرکاس آموزش کار در داروخانه جهاد دانشگاهي آموزش کار در داروخانه جهاد دانشگاهي رشت آموزش دستیاری در تبریز آموزش نسخه خواني آموزش داروخانه براي مهندسي شيمي آموزش کار در داروخانه دستیار دندانپزشکی آموزش داروخانه در تبريز دستيار داروخانه آموزش تکنسين داروخانه در سنندج جزوه تکنسين داروخانه pdf نجمن داروسازان استخدام دستیار دندانپزشک تکنسين داروخانه جهاد دانشگاهي زنجان دوره هاي فشرده تکنسين داروخانه رشته داروسازي آموزش نسخه خواني در تبريز نرم افزار نسخه خواني آموزش جامع دانلود کتاب نسخه خواني دانلود آموزش نسخه خواني دارو هاي گياهي آموزش دستیار دندانپزشک حقوق ماهيانه نسخه پيچ آشنايي با مکمل هاي غذايي آموزش کار در داروخانه جهاد دانشگاهي قزوين نسخه خواني آزمايشگاه کار در داروخانه دستیار پزشک آموزش تکنسين دارو خانه در تبريز آموزش نسخه پيچي در تبريز آموزش دستیاری دندانپزشک کارآموزي در داروخانه آشنايي با ساخت دارو آموزش نسخه پيچي در رشت آموزش نسخه پيچي pdf آموزشگاه فني و حرفه اي داروخانه آشنايي با شرکت هاي پخش دارو آموزش کار در داروخانه اصفهان قيمت گذاري دارو آموزش نسخه هاي پزشکي آموزش نسخه پيچي جهاد دانشگاهي مشهد داروسازي تکنسين داروخانه پيشرفته حقوق تکنسين داروخانه آشنايي با بيماري ها دستیار چگونه نسخه پيچ شويم داروخانه اصفهان 96 تکنسين داروخانه pdf دوره هاي آموزشي کار در داروخانه اصفهان آموزش دارو خانه آموزشگاه تکنسين داروخانه تجهیزات دندانپزشکی آموزش دستيار داروخانه