A A A

آموزش تکنسين دارو خانه در تبريز

Elements not found...

آموزش نسخه خوانی در تبریز

آموزش نسخه خوانی در تبریز:آموزشگاه آپادانا زیر نظر سازمان فنی و حرفه ای کشور اقدام به برگزاری دوره های آموزشی نسخه خوانی و نسخه پیچی داروخانه و آموزش کار در داروخانه در در شهر تبریز می نماید.

ادامه مطلب...

نکته مهم در نسخه خوانی

مطالعه کامل مبحث داروشناسی (آشنایی کامل با انواع داروها،دیکته داروها ،شکل های دارویی، اسامی دارو ها و گروه های دارویی) – بدون تسلط بر این موضوعات حقیقتا هرگز در کار در داروخانه به عنوان نسخه خوان موفق نخواهید بود ، شاید بپرسید چرا ؟؟؟

ادامه مطلب...

آشنایی با نسخه خوانی در داروخانه

مقدمه : فعالیت در هر مجموعه ای مستلزم شناخت و رعایت قوانین و مقررات حاکم بر آن می باشد . دارو خانه به عنوان یک پایگاه درمانی که مستقیما با سلامت جامعه مرتبط می باشد دارای مقرراتی است که رعایت آنها ارتقای کیفیت خدمت رسانی و تضمین سلامت جامعه را در بر خواهد داشت . قانون مربوط به پزشکی و دارویی ،مواد خوردنی و آشامیدنی و اصلاحیه های بعدی آن ، تعاریفی را از داروخانه ، مسئول فنی و موسس ارائه کرده است

ادامه مطلب...
آموزش کار در داروخانه جهاد دانشگاهي قزوين آموزش دانشجو داروسازي تکنسين داروخانه ايرکاس تکنسين داروخانه جهاد دانشگاهي اصفهان اشکال دارويي نمونه سوالات آزمون نسخه پيچي مدرک معتبر تکنسين داروخانه آموزش نسخه خواني در تبريز داروخانه هاي تبريز جزوه تکنسين داروخانه pdf آموزش نسخه پيچي داروخانه در اصفهان خواندن لاتين داروها آموزش کار در داروخانه قزوين نرم افزار نسخه خواني آشنايي با محصولات آرايشي بهداشتي آموزشگاه داروخانه اصول نسخه پيچي و نسخه خواني دستیار دندانپزشکی تکنسين داروخانه مقدماتي آشنايي با نسخه خواني قيمت گذاري دارو اموزش کار در داروخانه شيراز خواندن نمونه نسخه هاي آموزشي استخدام در داروخانه چگونه نسخه پيچ شويم آموزش تکنسين داروخانه در زنجان آموزش نسخه خواني حقوق تکنسين داروخانه 96 تکنسين داروخانه جهاد دانشگاهي زنجان اموزش کار در داروخانه کرمانشاه نسخه پيچ بيمارستان آشنايي با اشکال دارويي داروخانه اصفهان 96 کارآموز داروخانه شغل پردرآمد فراورده هاي آرايشي بهداشتي آموزش مجازي کار در داوخانه مسئول فني داروخانه حقوق تکنسين داروخانه چقدر است آموزش تکنسين داروخانه در اروميه کاربرد کامپيوتر در داروخانه آموزش نسخه پيچي در اصفهان آشنايي با شرکت هاي پخش دارو مدرک بين المللي تکنسین دندانپزشکی داروخانه تکنسين داروخانه پيشرفته معاونت غذا و دارودستیار پزشک تجهیزات دندانپزشکی آشنايي با نسخه پيچي تجهيزات پزشکي داروخانه آموزش دستیاری در تبریز آموزش نسخه پيچي داروخانه در تبريز مدرک تکنسين داروخانه تکنسين داروخانه (مقدماتي - پيشرفته) ساماندهي و نگهداري دارو در داروخانه و انبار دارويي تکنسين داروخانه pdf آموزش نسخه پيچي در رشت نسخه خواني در تبريز آموزش کارآموزي داروخانه