A A A

آموزش داروخانه در تبريز

Elements not found...

آموزش نسخه خوانی در تبریز

آموزش نسخه خوانی در تبریز:آموزشگاه آپادانا زیر نظر سازمان فنی و حرفه ای کشور اقدام به برگزاری دوره های آموزشی نسخه خوانی و نسخه پیچی داروخانه و آموزش کار در داروخانه در در شهر تبریز می نماید.

ادامه مطلب...

نکته مهم در نسخه خوانی

مطالعه کامل مبحث داروشناسی (آشنایی کامل با انواع داروها،دیکته داروها ،شکل های دارویی، اسامی دارو ها و گروه های دارویی) – بدون تسلط بر این موضوعات حقیقتا هرگز در کار در داروخانه به عنوان نسخه خوان موفق نخواهید بود ، شاید بپرسید چرا ؟؟؟

ادامه مطلب...

آشنایی با نسخه خوانی در داروخانه

مقدمه : فعالیت در هر مجموعه ای مستلزم شناخت و رعایت قوانین و مقررات حاکم بر آن می باشد . دارو خانه به عنوان یک پایگاه درمانی که مستقیما با سلامت جامعه مرتبط می باشد دارای مقرراتی است که رعایت آنها ارتقای کیفیت خدمت رسانی و تضمین سلامت جامعه را در بر خواهد داشت . قانون مربوط به پزشکی و دارویی ،مواد خوردنی و آشامیدنی و اصلاحیه های بعدی آن ، تعاریفی را از داروخانه ، مسئول فنی و موسس ارائه کرده است

ادامه مطلب...
دوره هاي آموزشي تکنسين داروخانه آموزش کار در داروخانه نرم افزار نسخه خواني آموزش تکنسين داروخانه جهاد دانشگاهي نسخه هاي پزشکي دستیار پزشک اصول نسخه خواني دسته هاي درماني دارو آموزش مجازي نسخه پيچي آموزش کار در داروخانه در کرج نسخه خواني آزمايشگاه خواندن لاتين داروها آموزش دستیاری آموزش کار در داروخانه جهاد دانشگاهي قزوين جهاد دانشگاهی دندانپزشکی آموزشگاه داروخانه آموزش کارآموزي داروخانه آموزش نسخه پيچي جهاد دانشگاهي دوره هاي آموزشي کار در داروخانه اصفهان تجهيزات و ملزومات پزشکي آموزش تکنسين داروخانه در زنجان تکنسين داروخانه pdf دوره آموزش کار در داروخانه آموزش نسخه پيچي جهاد دانشگاهي مشهد استخدام تکنسين داروخانه درآمد تکنسين داروخانه شغل پردرآمد آموزش تکنسين داروخانه در تهران معاونت غذا و دارودستیار پزشک جزوه تکنسين داروخانه pdf کاربرد کامپيوتر در داروخانه آموزش دستیاری در تبریز کارگاه نسخه خواني تکنسين داروخانه ايرکاس تکنسين داروخانه جهاد دانشگاهي اصفهان آموزش داروخانه براي مهندسي شيمي مدرک بين المللي دوره هاي نسخه خواني آموزش کار در داروخانه اصفهان نجمن داروسازان آموزش تکنسين داروخانه در اصفهان آشنايي با شرکت هاي پخش دارو آموزش کار در داروخانه کرج آموزش کامل تکنيک نسخه خواني آموزش گروه هاي دارويي دارو هاي ترکيبي کلاس هاي تکنسين داروخانه نسخه خواني داروخانه استخدام تکنسين داروخانه اصفهان 96 رشته داروسازي مدرک فني و حرفه اي حقوق ماهيانه نسخه پيچ آشنايي با نسخه پيچي کنسرسيوم ايرکاس شغل پاره وقت اعطاي مدرک بين المللي داروخانه دوره آموزشي کار در داروخانه آموزشگاه فني و حرفه اي داروخانه