A A A

آموزش داروخانه در تبريز

Elements not found...

آموزش نسخه خوانی در تبریز

آموزش نسخه خوانی در تبریز:آموزشگاه آپادانا زیر نظر سازمان فنی و حرفه ای کشور اقدام به برگزاری دوره های آموزشی نسخه خوانی و نسخه پیچی داروخانه و آموزش کار در داروخانه در در شهر تبریز می نماید.

ادامه مطلب...

نکته مهم در نسخه خوانی

مطالعه کامل مبحث داروشناسی (آشنایی کامل با انواع داروها،دیکته داروها ،شکل های دارویی، اسامی دارو ها و گروه های دارویی) – بدون تسلط بر این موضوعات حقیقتا هرگز در کار در داروخانه به عنوان نسخه خوان موفق نخواهید بود ، شاید بپرسید چرا ؟؟؟

ادامه مطلب...

آشنایی با نسخه خوانی در داروخانه

مقدمه : فعالیت در هر مجموعه ای مستلزم شناخت و رعایت قوانین و مقررات حاکم بر آن می باشد . دارو خانه به عنوان یک پایگاه درمانی که مستقیما با سلامت جامعه مرتبط می باشد دارای مقرراتی است که رعایت آنها ارتقای کیفیت خدمت رسانی و تضمین سلامت جامعه را در بر خواهد داشت . قانون مربوط به پزشکی و دارویی ،مواد خوردنی و آشامیدنی و اصلاحیه های بعدی آن ، تعاریفی را از داروخانه ، مسئول فنی و موسس ارائه کرده است

ادامه مطلب...
آشنايي با دارو هاي پوست مو اصول نگهداري و انبارش دارو داروسازي آموزش نسخه پيچي دندانپزشکی دانلود جزوه تکنسين داروخانه آموزش دستیاری دندانپزشک تجهيزات پزشکي داروخانه آموزش دستیاری دستيار دندانپزشک آموزش داروخانه در تبريز شغل پردرآمد نسخه پيچ آموزش نسخه پيچي در تبريز مدرک بين المللي استخدام در داروخانه آموزش نسخه پيچي داروخانه در اصفهان کارگاه نسخه خواني آموزش نسخه خواني داروخانه دوره هاي آموزشي کار در داروخانه اصفهان ساماندهي و نگهداري دارو در داروخانه و انبار دارويي آموزش تکنسين داروخانه در اردبيل قيمت گذاري دارو جهاد دانشگاهی دوره هاي پرستاري اصطلاحات دارويي آموزش نسخه پيچي در اصفهان تکنسين داروخانه (مقدماتي - پيشرفته) آموزش نسخه هاي پزشکي دانلود جزوه خواندن نمونه نسخه هاي آموزشي آموزش کار در داروخانه اصفهان اروخانه پيشرفته تکنسين داروخانه آموزش جامع تکنسين داروخانه در اصفهان آشنايي با شرکت هاي پخش دارو دارو هاي ترکيبي تجهیزات دندانپزشکی آموزش نسخه پيچي در کرج درآمد تکنسين داروخانه آموزشگاه داروخانه آموزش کامل تکنيک نسخه خواني رشته داروسازي نسخه خواني در تبريز آموزش کار در داروخانه کرج دستيار قفسه چيني دارو نجمن داروسازان آموزش تکنسين داروخانه آموزش کار در داروخانه جهاد دانشگاهي آشنايي با ساخت دارو آموزش تکنسين داروخانه جهاد دانشگاهي دوره آموزشي نسخه خواني داروخانه اصفهان 96 حقوق تکنسين داروخانه استخدام تکنسين داروخانه تهران 95 آموزش نسخه پيچي جهاد دانشگاهي مشهد اعطاي مدرک معتبر آموزش کار در داروخانه آشنايي با بيماري ها