A A A

آموزش دارو خانه

Elements not found...

آموزش نسخه خوانی در تبریز

آموزش نسخه خوانی در تبریز:آموزشگاه آپادانا زیر نظر سازمان فنی و حرفه ای کشور اقدام به برگزاری دوره های آموزشی نسخه خوانی و نسخه پیچی داروخانه و آموزش کار در داروخانه در در شهر تبریز می نماید.

ادامه مطلب...

نکته مهم در نسخه خوانی

مطالعه کامل مبحث داروشناسی (آشنایی کامل با انواع داروها،دیکته داروها ،شکل های دارویی، اسامی دارو ها و گروه های دارویی) – بدون تسلط بر این موضوعات حقیقتا هرگز در کار در داروخانه به عنوان نسخه خوان موفق نخواهید بود ، شاید بپرسید چرا ؟؟؟

ادامه مطلب...

آشنایی با نسخه خوانی در داروخانه

مقدمه : فعالیت در هر مجموعه ای مستلزم شناخت و رعایت قوانین و مقررات حاکم بر آن می باشد . دارو خانه به عنوان یک پایگاه درمانی که مستقیما با سلامت جامعه مرتبط می باشد دارای مقرراتی است که رعایت آنها ارتقای کیفیت خدمت رسانی و تضمین سلامت جامعه را در بر خواهد داشت . قانون مربوط به پزشکی و دارویی ،مواد خوردنی و آشامیدنی و اصلاحیه های بعدی آن ، تعاریفی را از داروخانه ، مسئول فنی و موسس ارائه کرده است

ادامه مطلب...
آموزش چگونه نسخه پيچ شويم نسخه پيچ حقوق تکنسين داروخانه چقدر است آموزش نسخه پيچي در کرج آموزش کار در داروخانه مشهد آموزش دستیاری تکنسين داروخانه جهاد دانشگاهي همدان pdf کتاب تکنسين داروخانه تکنسين دارويي نسخه خواني آموزش مسئول فني داروخانه سلامت دهان و دندان آشنايي با مکمل هاي غذايي درآمد تکنسين داروخانه ساماندهي و نگهداري دارو در داروخانه و انبار دارويي مدرک بين المللي داروشناسي مقدماتي آموزش تکنسين داروخانه pdf مدرک تکنسين داروخانه کار در داروخانه خواندن نمونه نسخه هاي آموزشي آموزش مجازي تکنسين داروخانه آشنايي با شرکت هاي پخش دارو آموزشگاه تکنسين داروخانه فراورده هاي آرايشي بهداشتي تکنسين داروخانه در کانادا استخدام داروخانه خواندن لاتين داروها آموزش کار در داروخانه قزوين آموزش کار در داروخانه اصفهان آموزش کامل تکنيک نسخه خواني آموزش مجازي نسخه خواني تکنسين داروخانه پيشرفته نسخه هاي پزشکي آموزش داروخانه براي مهندسي شيمي تکنسين داروخانه pdf تکنسين داروخانه جهاد دانشگاهي تبريز استخدام تکنسين داروخانه اموزش کار در داروخانه کرمانشاه آموزش نسخه پيچي داروخانه در اصفهان تجهيزات و ملزومات پزشکي دوره هاي نسخه خواني آموزش داروخانه در تبريز آموزش تکنسين داروخانه در تهران آموزش تکنسين داروخانه در اردبيل آشنايي با نسخه خواني آموزش کار در داروخانه جهاد دانشگاهي رشت آموزش تکنسين داروخانه در اصفهان آموزش دارو خانه دانلود آموزش نسخه خواني آموزش نسخه خواني رشته داروسازي آشنايي با قفسه چيني دارو آموزش نسخه پيچي در اصفهان آموزش کار در داروخانه جهاد دانشگاهي آموزش نرم افزار داروخانه نجمن داروسازان آموزش کار در داروخانه استخدام نسخه پيچ