A A A

آموزش دستیاری

Elements not found...

آموزش نسخه خوانی در تبریز

آموزش نسخه خوانی در تبریز:آموزشگاه آپادانا زیر نظر سازمان فنی و حرفه ای کشور اقدام به برگزاری دوره های آموزشی نسخه خوانی و نسخه پیچی داروخانه و آموزش کار در داروخانه در در شهر تبریز می نماید.

ادامه مطلب...

نکته مهم در نسخه خوانی

مطالعه کامل مبحث داروشناسی (آشنایی کامل با انواع داروها،دیکته داروها ،شکل های دارویی، اسامی دارو ها و گروه های دارویی) – بدون تسلط بر این موضوعات حقیقتا هرگز در کار در داروخانه به عنوان نسخه خوان موفق نخواهید بود ، شاید بپرسید چرا ؟؟؟

ادامه مطلب...

آشنایی با نسخه خوانی در داروخانه

مقدمه : فعالیت در هر مجموعه ای مستلزم شناخت و رعایت قوانین و مقررات حاکم بر آن می باشد . دارو خانه به عنوان یک پایگاه درمانی که مستقیما با سلامت جامعه مرتبط می باشد دارای مقرراتی است که رعایت آنها ارتقای کیفیت خدمت رسانی و تضمین سلامت جامعه را در بر خواهد داشت . قانون مربوط به پزشکی و دارویی ،مواد خوردنی و آشامیدنی و اصلاحیه های بعدی آن ، تعاریفی را از داروخانه ، مسئول فنی و موسس ارائه کرده است

ادامه مطلب...
اصول نگهداري و انبارش دارو آموزش جامع آموزش دستيار داروخانه آموزش تکنسين داروخانه در اروميه آموزش تجهيزات و ملزومات پزشکي شغل پردرآمد تکنسين داروخانه جهاد دانشگاهي حقوق تکنسين داروخانه سال 95 آموزش نسخه پيچي pdf داروشناسي مقدماتي کار در داروخانه دوره هاي نسخه خواني دوره هاي آموزشي کار در داروخانه اصفهان آشنايي با نسخه پيچي دانلود جزوه ساماندهي و نگهداري دارو در داروخانه و انبار دارويي آموزش گروه هاي دارويي دستيار قفسه چيني دارو دستيار داروخانه آموزش مجازي نسخه خواني سازمان نظام پرستاري تکنسين داروخانه در کانادا داروخانه هاي تبريز تکنسين داروخانه جهاد دانشگاهي زنجان pdf کتاب تکنسين داروخانه آموزش کامل تکنيک نسخه خواني آموزش کار در داروخانه در کرج کتاب تکنسين داروخانه آموزش نرم افزار داروخانه شغل پاره وقت حقوق تکنسين داروخانه آشنايي با دارو هاي پوست مو تکنسین دندانپزشکی دستيار دندانپزشک دندانپزشک دانلود کتاب نسخه خواني آموزش تکنسين داروخانه در تهران آشنايي با نسخه خواني آموزش نسخه پيچي در اصفهان خواندن لاتين داروها اشکال دارويي دانلود آموزش نسخه خواني تکنسين داروخانه جهاد دانشگاهي همدان معاونت غذا و دارودستیار پزشک کارآموزي در داروخانه آشنايي با ساخت دارو دستیار دندانپزشکی تکنسين داروخانه در اصفهان اصطلاحات دارويي آموزش کارآموزي داروخانه تکنسين داروخانه pdf آموزش کار در داروخانه قزوين آموزش مسئول فني داروخانه دستیاری تکنسين داروخانه چيست تکنسين دارويي فني و حرفه اي تکنسين داروخانه تکنسين داروخانه جهاد دانشگاهي تبريز آموزش کار در داروخانه مشهد