A A A

آموزش دستیاری در تبریز

Elements not found...

آموزش نسخه خوانی در تبریز

آموزش نسخه خوانی در تبریز:آموزشگاه آپادانا زیر نظر سازمان فنی و حرفه ای کشور اقدام به برگزاری دوره های آموزشی نسخه خوانی و نسخه پیچی داروخانه و آموزش کار در داروخانه در در شهر تبریز می نماید.

ادامه مطلب...

نکته مهم در نسخه خوانی

مطالعه کامل مبحث داروشناسی (آشنایی کامل با انواع داروها،دیکته داروها ،شکل های دارویی، اسامی دارو ها و گروه های دارویی) – بدون تسلط بر این موضوعات حقیقتا هرگز در کار در داروخانه به عنوان نسخه خوان موفق نخواهید بود ، شاید بپرسید چرا ؟؟؟

ادامه مطلب...

آشنایی با نسخه خوانی در داروخانه

مقدمه : فعالیت در هر مجموعه ای مستلزم شناخت و رعایت قوانین و مقررات حاکم بر آن می باشد . دارو خانه به عنوان یک پایگاه درمانی که مستقیما با سلامت جامعه مرتبط می باشد دارای مقرراتی است که رعایت آنها ارتقای کیفیت خدمت رسانی و تضمین سلامت جامعه را در بر خواهد داشت . قانون مربوط به پزشکی و دارویی ،مواد خوردنی و آشامیدنی و اصلاحیه های بعدی آن ، تعاریفی را از داروخانه ، مسئول فنی و موسس ارائه کرده است

ادامه مطلب...
استخدام تکنسين داروخانه اصفهان 96 داروخانه مجازي آموزش مسئول فني داروخانه کنسرسيوم ايرکاس آشنايي با نسخه خواني حقوق تکنسين داروخانه 96 تکنسين داروخانه (مقدماتي - پيشرفته) ساماندهي و نگهداري دارو در داروخانه و انبار دارويي آموزش دستیار دندانپزشک استخدام تکنسين داروخانه جهاد دانشگاهی اعطاي مدرک بين المللي قيمت گذاري دارو آموزش نسخه پيچ آموزش داروخانه در تبريز تکنسين داروخانه جهاد دانشگاهي اصفهان آموزشگاه داروخانه مدرک معتبر تکنسين داروخانه آموزش نسخه پيچي جهاد دانشگاهي مشهد آموزش تکنسين دارو خانه در تبريز رشته داروسازي آموزش نسخه پيچي جهاد دانشگاهي آموزش نرم افزار داروخانه آموزش تکنسين داروخانه در سنندج تکنسین دندانپزشکی استخدام تکنسين داروخانه تهران 95 تکنسين داروخانه نسخه پيچ مديريت داروخانه آموزش تکنسين داروخانه pdf دستيار قفسه چيني دارو دسته هاي درماني دارو آموزش دستيار داروخانه آشنايي با دارو آموزش دارو خانه آموزش تکنسين داروخانه در زنجان استخدام نسخه پيچ نسخه خواني دستیار دندان پزشک آموزش دستیاری دندانپزشک دانشکده داروسازيا آموزش کار در داروخانه جهاد دانشگاهي رشت تجهيزات پزشکي داروخانه نجمن داروسازان کلاس هاي تکنسين داروخانه دستيار دندانپزشک آموزش کار در داروخانه در کرج آموزش دستیاری آموزش مجازي نسخه پيچي دارو هاي ترکيبي آموزش دانشجو داروسازي مدرک تکنسين داروخانه آشنايي با تکنسين داروخانه آموزش مجازي کار در داوخانه تجهيزات و ملزومات پزشکي تکنسين داروخانه جهاد دانشگاهي تکنسين داروخانه چيست تکنسين داروخانه ايرکاس آشنايي با قفسه چيني دارو آموزش کار در داروخانه کرج