A A A

آموزش دستیاری در تبریز

Elements not found...

آموزش نسخه خوانی در تبریز

آموزش نسخه خوانی در تبریز:آموزشگاه آپادانا زیر نظر سازمان فنی و حرفه ای کشور اقدام به برگزاری دوره های آموزشی نسخه خوانی و نسخه پیچی داروخانه و آموزش کار در داروخانه در در شهر تبریز می نماید.

ادامه مطلب...

نکته مهم در نسخه خوانی

مطالعه کامل مبحث داروشناسی (آشنایی کامل با انواع داروها،دیکته داروها ،شکل های دارویی، اسامی دارو ها و گروه های دارویی) – بدون تسلط بر این موضوعات حقیقتا هرگز در کار در داروخانه به عنوان نسخه خوان موفق نخواهید بود ، شاید بپرسید چرا ؟؟؟

ادامه مطلب...

آشنایی با نسخه خوانی در داروخانه

مقدمه : فعالیت در هر مجموعه ای مستلزم شناخت و رعایت قوانین و مقررات حاکم بر آن می باشد . دارو خانه به عنوان یک پایگاه درمانی که مستقیما با سلامت جامعه مرتبط می باشد دارای مقرراتی است که رعایت آنها ارتقای کیفیت خدمت رسانی و تضمین سلامت جامعه را در بر خواهد داشت . قانون مربوط به پزشکی و دارویی ،مواد خوردنی و آشامیدنی و اصلاحیه های بعدی آن ، تعاریفی را از داروخانه ، مسئول فنی و موسس ارائه کرده است

ادامه مطلب...
آموزش دارو خانه نجمن داروسازان اموزش کار در داروخانه شيراز مدرک فني و حرفه اي دستیار دندانپزشکی فني و حرفه اي تکنسين داروخانه دوره آموزشي نسخه خواني آموزش مدرک معتبر تکنسين داروخانه خواندن نمونه نسخه هاي آموزشي آموزش جامع آموزش رايگان نسخه خواني استخدام در داروخانه آموزش نسخه پيچي جهاد دانشگاهي آموزش تکنسين داروخانه pdf دستيار قفسه چيني دارو آموزش تکنسين داروخانه جهاد دانشگاهي مدرک تکنسين داروخانه چه اطلاعاتي در نسخه وجود دارد آموزش کار در داروخانه کرج نسخه خواني آزمايشگاه نسخه هاي پزشکي اعطاي مدرک معتبر استخدام تکنسين داروخانه فراورده هاي آرايشي بهداشتي دوره آموزش کار در داروخانه چگونه نسخه پيچ شويم آموزش نسخه پيچي جهاد دانشگاهي مشهد آموزش کار در داروخانه جهاد دانشگاهي خواندن لاتين داروها آموزش نسخه خواني داروخانه کارآموز داروخانه آگهي استخدام تکنسين داروخانه آموزشگاه فني و حرفه اي داروخانه آموزش نسخه پيچي داروخانه در تبريز دارو هاي گياهي آموزش داروخانه در تبريز آموزش تکنسين داروخانه در زنجان آموزش دستیاری در تبریز دانلود آموزش نسخه خواني تکنسين داروخانه جهاد دانشگاهي اصفهان دوره هاي فشرده تکنسين داروخانه تکنسين داروخانه در اصفهان اصول نسخه خواني آموزش دستيار داروخانه نسخه پيچي ياد بگيريد داروخانه نسخه خواني داروخانه دوره هاي آموزشي تکنسين داروخانه حقوق ماهيانه نسخه پيچ دوره هاي پرستاري تکنسين داروخانه جهاد دانشگاهي زنجان آموزش دستیاری تکنسین دندانپزشکی آموزش دانشجو داروسازي آموزش نسخه پيچي در اصفهان اعطاي مدرک بين المللي داروخانه اصفهان 96 کارگاه نسخه خواني رشته داروسازي