A A A

آموزش دستیار دندانپزشک

Elements not found...

آموزش نسخه خوانی در تبریز

آموزش نسخه خوانی در تبریز:آموزشگاه آپادانا زیر نظر سازمان فنی و حرفه ای کشور اقدام به برگزاری دوره های آموزشی نسخه خوانی و نسخه پیچی داروخانه و آموزش کار در داروخانه در در شهر تبریز می نماید.

ادامه مطلب...

نکته مهم در نسخه خوانی

مطالعه کامل مبحث داروشناسی (آشنایی کامل با انواع داروها،دیکته داروها ،شکل های دارویی، اسامی دارو ها و گروه های دارویی) – بدون تسلط بر این موضوعات حقیقتا هرگز در کار در داروخانه به عنوان نسخه خوان موفق نخواهید بود ، شاید بپرسید چرا ؟؟؟

ادامه مطلب...

آشنایی با نسخه خوانی در داروخانه

مقدمه : فعالیت در هر مجموعه ای مستلزم شناخت و رعایت قوانین و مقررات حاکم بر آن می باشد . دارو خانه به عنوان یک پایگاه درمانی که مستقیما با سلامت جامعه مرتبط می باشد دارای مقرراتی است که رعایت آنها ارتقای کیفیت خدمت رسانی و تضمین سلامت جامعه را در بر خواهد داشت . قانون مربوط به پزشکی و دارویی ،مواد خوردنی و آشامیدنی و اصلاحیه های بعدی آن ، تعاریفی را از داروخانه ، مسئول فنی و موسس ارائه کرده است

ادامه مطلب...
آموزش نسخه پيچي جهاد دانشگاهي مشهد کارآموزي در داروخانه دستيار دندانپزشک نسخه پيچ بيمارستان نمونه سوالات آزمون نسخه پيچي اصول کلي قيمت زني در داروخانه خواندن نمونه نسخه هاي آموزشي pdf کتاب تکنسين داروخانه دسته هاي درماني دارو تکنسين داروخانه (مقدماتي - پيشرفته) دوره هاي نسخه خواني تکنسين داروخانه در کانادا آموزش نرم افزار داروخانه دوره آموزشي نسخه خواني جزوه تکنسين داروخانه pdf آشنايي با دارو هاي پوست مو آشنايي با قفسه چيني دارو مدرک معتبر تکنسين داروخانه تجهيزات و ملزومات پزشکي اصول نسخه خواني آموزش تکنسين داروخانه pdf آموزش نسخه پيچي داروخانه در تبريز آشنايي با نسخه خواني آموزش تکنسين داروخانه در اروميه آموزش کار در داروخانه جهاد دانشگاهي حقوق تکنسين داروخانه سال 95 آموزش نسخه پيچي داروخانه در اصفهان نسخه هاي پزشکي اعطاي مدرک معتبر آموزش رايگان نسخه خواني نجمن داروسازان دارو هاي گياهي دستیار دندان پزشک اصطلاحات دارويي تکنسين داروخانه در اصفهان آموزش نسخه پيچي در کرج تکنسين داروخانه جهاد دانشگاهي شهيد بهشتي آموزش داروخانه براي مهندسي شيمي نسخه خواني آزمايشگاه جهاد دانشگاهی تکنسين داروخانه جهاد دانشگاهي زنجان تکنسين دارويي آموزش کار در داروخانه مشهد آموزش تکنسين دارو خانه در تبريز آموزش گروه هاي دارويي آموزش کار در داروخانه آموزشگاه آپادانا آشنايي با مکمل هاي غذايي نسخه پيچ ساماندهي و نگهداري دارو در داروخانه و انبار دارويي آموزش نسخه پيچي در اصفهان کلاس هاي تکنسين داروخانه آموزش نسخه خواني در تبريز نمونه سوالات تکنسين داروخانه pdf تکنسين داروخانه جهاد دانشگاهي تبريز دارو هاي ترکيبي تکنسين داروخانه آموزش دستیاری در تبریز آموزش کار در داروخانه قزوين آموزش کار در داروخانه در کرج