A A A

آموزش دستیار دندانپزشک

Elements not found...

آموزش نسخه خوانی در تبریز

آموزش نسخه خوانی در تبریز:آموزشگاه آپادانا زیر نظر سازمان فنی و حرفه ای کشور اقدام به برگزاری دوره های آموزشی نسخه خوانی و نسخه پیچی داروخانه و آموزش کار در داروخانه در در شهر تبریز می نماید.

ادامه مطلب...

نکته مهم در نسخه خوانی

مطالعه کامل مبحث داروشناسی (آشنایی کامل با انواع داروها،دیکته داروها ،شکل های دارویی، اسامی دارو ها و گروه های دارویی) – بدون تسلط بر این موضوعات حقیقتا هرگز در کار در داروخانه به عنوان نسخه خوان موفق نخواهید بود ، شاید بپرسید چرا ؟؟؟

ادامه مطلب...

آشنایی با نسخه خوانی در داروخانه

مقدمه : فعالیت در هر مجموعه ای مستلزم شناخت و رعایت قوانین و مقررات حاکم بر آن می باشد . دارو خانه به عنوان یک پایگاه درمانی که مستقیما با سلامت جامعه مرتبط می باشد دارای مقرراتی است که رعایت آنها ارتقای کیفیت خدمت رسانی و تضمین سلامت جامعه را در بر خواهد داشت . قانون مربوط به پزشکی و دارویی ،مواد خوردنی و آشامیدنی و اصلاحیه های بعدی آن ، تعاریفی را از داروخانه ، مسئول فنی و موسس ارائه کرده است

ادامه مطلب...
آموزش دستیاری دندانپزشک تکنسین دندانپزشکی حقوق تکنسين داروخانه 96 اصول نسخه خواني آموزش تکنسين داروخانه در اروميه آموزشگاه فني و حرفه اي داروخانه داروخانه آموزش نسخه خواني داروخانه آموزش مسئول فني داروخانه تکنسين داروخانه چيست داروسازي تکنسين داروخانه جهاد دانشگاهي کرج آشنايي با دارو هاي پوست مو آموزش تکنسين داروخانه در اصفهان آموزش تکنسين داروخانه آموزش نسخه پيچي در داروخانه قيمت گذاري دارو آموزش نسخه پيچي در کرج تجهیزات دندانپزشکی آموزش نسخه پيچي جهاد دانشگاهي نسخه خواني داروخانه داروخانه،نسخه پیچی،نسخه خوانی،تکنسین داروخانه،دوره های آموزشی،آموزش تکنسین داروخانه،دوره نسخه خوانی دوره آموزشي کار در داروخانه تجهيزات پزشکي داروخانه استخدام در داروخانه آموزش کار در داروخانه آموزش جامع تکنسين داروخانه مقدماتي اصول نگهداري و انبارش دارو نجمن داروسازان تکنسين دارويي اصول کلي قيمت زني در داروخانه اشکال دارويي خواندن لاتين داروها آشنايي با مکمل هاي غذايي pdf کتاب تکنسين داروخانه نسخه هاي پزشکي آموزش نسخه خواني در تبريز اشتغال در داروخانه آموزش تکنسين داروخانه pdf آموزش نسخه هاي پزشکي آشنايي با دارو آشنايي با شرکت هاي پخش دارو تجهيزات و ملزومات پزشکي آموزش نسخه پيچ آموزش تکنسين داروخانه در سنندج آموزش نسخه پيچي جهاد دانشگاهي مشهد مدرک فني و حرفه اي آموزش کار در داروخانه اصفهان استخدام تکنسين داروخانه تهران 95 آموزش کارآموزي داروخانه تکنسين داروخانه جهاد دانشگاهي زنجان آموزش نسخه پيچي در اصفهان آشنايي با نسخه خواني اصول نسخه پيچي و نسخه خواني حقوق ماهيانه نسخه پيچ دوره آموزش کار در داروخانه تکنسين داروخانه جهاد دانشگاهي شهيد بهشتي آموزش داروخانه در تبريز تکنسين داروخانه pdf