A A A

آموزش رايگان نسخه خواني

Elements not found...

آموزش نسخه خوانی در تبریز

آموزش نسخه خوانی در تبریز:آموزشگاه آپادانا زیر نظر سازمان فنی و حرفه ای کشور اقدام به برگزاری دوره های آموزشی نسخه خوانی و نسخه پیچی داروخانه و آموزش کار در داروخانه در در شهر تبریز می نماید.

ادامه مطلب...

نکته مهم در نسخه خوانی

مطالعه کامل مبحث داروشناسی (آشنایی کامل با انواع داروها،دیکته داروها ،شکل های دارویی، اسامی دارو ها و گروه های دارویی) – بدون تسلط بر این موضوعات حقیقتا هرگز در کار در داروخانه به عنوان نسخه خوان موفق نخواهید بود ، شاید بپرسید چرا ؟؟؟

ادامه مطلب...

آشنایی با نسخه خوانی در داروخانه

مقدمه : فعالیت در هر مجموعه ای مستلزم شناخت و رعایت قوانین و مقررات حاکم بر آن می باشد . دارو خانه به عنوان یک پایگاه درمانی که مستقیما با سلامت جامعه مرتبط می باشد دارای مقرراتی است که رعایت آنها ارتقای کیفیت خدمت رسانی و تضمین سلامت جامعه را در بر خواهد داشت . قانون مربوط به پزشکی و دارویی ،مواد خوردنی و آشامیدنی و اصلاحیه های بعدی آن ، تعاریفی را از داروخانه ، مسئول فنی و موسس ارائه کرده است

ادامه مطلب...
دارو هاي گياهي مدرک تکنسين داروخانه آموزش تکنسين داروخانه آموزش کار در داروخانه اشکال دارويي دوره هاي آموزشي تکنسين داروخانه نسخه پيچ بيمارستان آموزش کامل تکنيک نسخه خواني آشنايي با ساخت دارو دوره هاي نسخه خواني آموزش تکنسين دارو خانه در تبريز آشنايي با نسخه پيچي آموزش کار در داروخانه جهاد دانشگاهي قزوين تجهيزات پزشکي داروخانه تکنسين داروخانه پيشرفته آموزش دستيار داروخانه دستیار آموزش کار در داروخانه جهاد دانشگاهي آموزش تکنسين داروخانه در سنندج آموزش تکنسين داروخانه در اروميه نرم افزار نسخه خواني آشنايي با محصولات آرايشي بهداشتي دستيار دندانپزشک اصول نسخه پيچي و نسخه خواني تکنسين داروخانه در کانادا دستيار داروخانه دوره هاي پرستاري خواندن لاتين داروها درآمد تکنسين داروخانه آموزش تکنسين داروخانه pdf آموزش دستیاری در تبریز آموزش تکنسين داروخانه دستیار دندانپزشکی آشنايي با دارو هاي پوست مو آموزش نسخه پيچي جهاد دانشگاهي مشهد اعطاي مدرک معتبر آموزش نسخه پيچي جهاد دانشگاهي اروخانه پيشرفته اصول کلي قيمت زني در داروخانه دندانپزشک دوره آموزشي کار در داروخانه آموزش نسخه هاي پزشکي حقوق ماهيانه نسخه پيچ دوره آموزش کار در داروخانه رشته داروسازي فني و حرفه اي تکنسين داروخانه دانلود جزوه مديريت داروخانه مسئول فني داروخانه آموزش مسئول فني داروخانه آموزش مجازي نسخه پيچي آموزش نسخه پيچي در کرج اعطاي مدرک بين المللي آموزش داروخانه براي مهندسي شيمي نسخه خواني آزمايشگاه آشنايي با مکمل هاي غذايي آموزش نسخه پيچي در تبريز تکنسين داروخانه ايرکاس آموزش نسخه خواني