A A A

آموزش مجازي نسخه پيچي

Elements not found...

آموزش نسخه خوانی در تبریز

آموزش نسخه خوانی در تبریز:آموزشگاه آپادانا زیر نظر سازمان فنی و حرفه ای کشور اقدام به برگزاری دوره های آموزشی نسخه خوانی و نسخه پیچی داروخانه و آموزش کار در داروخانه در در شهر تبریز می نماید.

ادامه مطلب...

نکته مهم در نسخه خوانی

مطالعه کامل مبحث داروشناسی (آشنایی کامل با انواع داروها،دیکته داروها ،شکل های دارویی، اسامی دارو ها و گروه های دارویی) – بدون تسلط بر این موضوعات حقیقتا هرگز در کار در داروخانه به عنوان نسخه خوان موفق نخواهید بود ، شاید بپرسید چرا ؟؟؟

ادامه مطلب...

آشنایی با نسخه خوانی در داروخانه

مقدمه : فعالیت در هر مجموعه ای مستلزم شناخت و رعایت قوانین و مقررات حاکم بر آن می باشد . دارو خانه به عنوان یک پایگاه درمانی که مستقیما با سلامت جامعه مرتبط می باشد دارای مقرراتی است که رعایت آنها ارتقای کیفیت خدمت رسانی و تضمین سلامت جامعه را در بر خواهد داشت . قانون مربوط به پزشکی و دارویی ،مواد خوردنی و آشامیدنی و اصلاحیه های بعدی آن ، تعاریفی را از داروخانه ، مسئول فنی و موسس ارائه کرده است

ادامه مطلب...
آموزش مجازي کار در داوخانه آموزش تکنسين داروخانه در اردبيل دستیار دندانپزشکی نمونه سوالات تکنسين داروخانه pdf حقوق تکنسين داروخانه سال 95 اروخانه پيشرفته آموزش جامع سازمان نظام پرستاري چه اطلاعاتي در نسخه وجود دارد آموزش مجازي نسخه پيچي داروخانه آموزش کار در داروخانه جهاد دانشگاهي قزوين تجهیزات دندانپزشکی ساماندهي و نگهداري دارو در داروخانه و انبار دارويي اعطاي مدرک معتبر تکنسين داروخانه داروشناسي مقدماتي مسئول فني داروخانه چگونه نسخه پيچ شويم آموزش تکنسين داروخانه در اصفهان آموزش نسخه پيچي در داروخانه نمونه سوالات آزمون نسخه پيچي تکنسين داروخانه مقدماتي تکنسين داروخانه جهاد دانشگاهي تبريز آموزش دستیاری حقوق تکنسين داروخانه چقدر است آموزش نسخه پيچ آموزش داروخانه براي مهندسي شيمي آموزش نسخه پيچي جهاد دانشگاهي مشهد نسخه پيچ بيمارستان شغل پردرآمد دندانپزشک حقوق تکنسين داروخانه 96 استخدام تکنسين داروخانه تهران 95 اصطلاحات دارويي آموزش تکنسين داروخانه جهاد دانشگاهي دسته هاي درماني دارو آموزش دستیاری در تبریز داروخانه اصفهان 96 اعطاي مدرک بين المللي دستیار دندان پزشک نسخه هاي پزشکي تکنسين داروخانه چيست دانلود جزوه کارآموزي در داروخانه استخدام تکنسين داروخانه آموزش نسخه خواني داروخانه حقوق ماهيانه نسخه پيچ نجمن داروسازان دستيار دندانپزشک آموزش تکنسين داروخانه در سنندج استخدام تکنسين داروخانه اصفهان 96 اشتغال در داروخانه آگهي استخدام تکنسين داروخانه آموزش رايگان نسخه خواني نسخه خواني در تبريز دندانپزشکی دانشکده داروسازيا استخدام داروخانه آشنايي با ساخت دارو