A A A

آموزش مجازي نسخه پيچي

Elements not found...

آموزش نسخه خوانی در تبریز

آموزش نسخه خوانی در تبریز:آموزشگاه آپادانا زیر نظر سازمان فنی و حرفه ای کشور اقدام به برگزاری دوره های آموزشی نسخه خوانی و نسخه پیچی داروخانه و آموزش کار در داروخانه در در شهر تبریز می نماید.

ادامه مطلب...

نکته مهم در نسخه خوانی

مطالعه کامل مبحث داروشناسی (آشنایی کامل با انواع داروها،دیکته داروها ،شکل های دارویی، اسامی دارو ها و گروه های دارویی) – بدون تسلط بر این موضوعات حقیقتا هرگز در کار در داروخانه به عنوان نسخه خوان موفق نخواهید بود ، شاید بپرسید چرا ؟؟؟

ادامه مطلب...

آشنایی با نسخه خوانی در داروخانه

مقدمه : فعالیت در هر مجموعه ای مستلزم شناخت و رعایت قوانین و مقررات حاکم بر آن می باشد . دارو خانه به عنوان یک پایگاه درمانی که مستقیما با سلامت جامعه مرتبط می باشد دارای مقرراتی است که رعایت آنها ارتقای کیفیت خدمت رسانی و تضمین سلامت جامعه را در بر خواهد داشت . قانون مربوط به پزشکی و دارویی ،مواد خوردنی و آشامیدنی و اصلاحیه های بعدی آن ، تعاریفی را از داروخانه ، مسئول فنی و موسس ارائه کرده است

ادامه مطلب...
داروشناسي مقدماتي مدرک تکنسين داروخانه آموزش کار در داروخانه جهاد دانشگاهي استخدام تکنسين داروخانه اصفهان 96 استخدام نسخه پيچ آموزش تکنسين داروخانه در سنندج دانلود کتاب نسخه خواني تکنسين داروخانه جهاد دانشگاهي کرج نرم افزار نسخه خواني اشکال دارويي کارآموزي در داروخانه مسئول فني داروخانه دستیار تجهيزات پزشکي داروخانه آموزش نسخه پيچي جهاد دانشگاهي آموزش کار در داروخانه مشهد داروخانه دارو هاي ترکيبي اموزش کار در داروخانه کرمانشاه آموزش کار در داروخانه جهاد دانشگاهي رشت آموزش دستیار دندانپزشک استخدام در داروخانه آموزش کلاس هاي تکنسين داروخانه تجهيزات و ملزومات پزشکي آموزش رايگان نسخه خواني آشنايي با شرکت هاي پخش دارو آموزشگاه تکنسين داروخانه آشنايي با دارو هاي پوست مو کارآموز داروخانه رشته داروسازي استخدام داروخانه آموزش نسخه پيچي داروخانه در اصفهان نسخه خواني آزمايشگاه آموزش دستیاری در تبریز حقوق تکنسين داروخانه سال 95 آموزش دستيار داروخانه آموزش نسخه پيچي pdf دندانپزشک دستیاری اشتغال در داروخانه معاونت غذا و دارودستیار پزشک استخدام دستیار دندانپزشک نسخه پيچ بيمارستان تجهیزات دندانپزشکی دوره هاي آموزشي کار در داروخانه اصفهان آشنايي با قفسه چيني دارو دوره آموزش کار در داروخانه شغل پردرآمد حقوق تکنسين داروخانه استخدام تکنسين داروخانه آموزش کامل تکنيک نسخه خواني آموزشگاه آپادانا دستيار قفسه چيني دارو آموزش تکنسين داروخانه در اردبيل مدرک فني و حرفه اي آموزش مجازي نسخه پيچي کاربرد کامپيوتر در داروخانه آموزش نسخه پيچي در کرج مدرک بين المللي