A A A

آموزش مجازي کار در داوخانه

Elements not found...

آموزش نسخه خوانی در تبریز

آموزش نسخه خوانی در تبریز:آموزشگاه آپادانا زیر نظر سازمان فنی و حرفه ای کشور اقدام به برگزاری دوره های آموزشی نسخه خوانی و نسخه پیچی داروخانه و آموزش کار در داروخانه در در شهر تبریز می نماید.

ادامه مطلب...

نکته مهم در نسخه خوانی

مطالعه کامل مبحث داروشناسی (آشنایی کامل با انواع داروها،دیکته داروها ،شکل های دارویی، اسامی دارو ها و گروه های دارویی) – بدون تسلط بر این موضوعات حقیقتا هرگز در کار در داروخانه به عنوان نسخه خوان موفق نخواهید بود ، شاید بپرسید چرا ؟؟؟

ادامه مطلب...

آشنایی با نسخه خوانی در داروخانه

مقدمه : فعالیت در هر مجموعه ای مستلزم شناخت و رعایت قوانین و مقررات حاکم بر آن می باشد . دارو خانه به عنوان یک پایگاه درمانی که مستقیما با سلامت جامعه مرتبط می باشد دارای مقرراتی است که رعایت آنها ارتقای کیفیت خدمت رسانی و تضمین سلامت جامعه را در بر خواهد داشت . قانون مربوط به پزشکی و دارویی ،مواد خوردنی و آشامیدنی و اصلاحیه های بعدی آن ، تعاریفی را از داروخانه ، مسئول فنی و موسس ارائه کرده است

ادامه مطلب...
حقوق تکنسين داروخانه سال 95 آموزش دستيار داروخانه دستیار دستیار دندان پزشک آموزش کار در داروخانه جهاد دانشگاهي قزوين نجمن داروسازان حقوق تکنسين داروخانه نسخه پيچ بيمارستان تکنسین دندانپزشکی آموزش کامل تکنيک نسخه خواني تکنسين داروخانه ايرکاس آموزش دستیاری دندانپزشک کلاس هاي تکنسين داروخانه داروخانه هاي تبريز دوره آموزشي کار در داروخانه آموزش داروخانه براي مهندسي شيمي آموزش دستیار دندانپزشک تجهيزات پزشکي داروخانه آموزش دانشجو داروسازي دندانپزشک تکنسين داروخانه در کانادا دانلود کتاب نسخه خواني مديريت داروخانه چه اطلاعاتي در نسخه وجود دارد آموزشگاه آپادانا خواندن نمونه نسخه هاي آموزشي فني و حرفه اي تکنسين داروخانه آموزشگاه تکنسين داروخانه دانلود جزوه تکنسين داروخانه دارو هاي گياهي استخدام دستیار دندانپزشک نسخه هاي پزشکي آموزش تکنسين دارو خانه در تبريز تجهيزات و ملزومات پزشکي مدرک بين المللي تکنسين داروخانه پيشرفته تکنسين داروخانه چيست تکنسين داروخانه جهاد دانشگاهي شهيد بهشتي دوره هاي پرستاري آموزش نسخه پيچي در داروخانه شغل پاره وقت آموزش دستیاری آشنايي با تکنسين داروخانه نسخه خواني آزمايشگاه اشتغال در داروخانه داروسازي آموزش کار در داروخانه در کرج اصول نسخه خواني آموزش تکنسين داروخانه در زنجان آموزش کار در داروخانه جهاد دانشگاهي رشت استخدام تکنسين داروخانه کنسرسيوم ايرکاس آموزش آموزش دارو خانه مدرک معتبر تکنسين داروخانه اموزش کار در داروخانه کرمانشاه داروخانه کارآموزي در داروخانه استخدام تکنسين داروخانه تهران 95 آموزش کار در داروخانه مشهد