A A A

آموزش مجازي کار در داوخانه

Elements not found...

آموزش نسخه خوانی در تبریز

آموزش نسخه خوانی در تبریز:آموزشگاه آپادانا زیر نظر سازمان فنی و حرفه ای کشور اقدام به برگزاری دوره های آموزشی نسخه خوانی و نسخه پیچی داروخانه و آموزش کار در داروخانه در در شهر تبریز می نماید.

ادامه مطلب...

نکته مهم در نسخه خوانی

مطالعه کامل مبحث داروشناسی (آشنایی کامل با انواع داروها،دیکته داروها ،شکل های دارویی، اسامی دارو ها و گروه های دارویی) – بدون تسلط بر این موضوعات حقیقتا هرگز در کار در داروخانه به عنوان نسخه خوان موفق نخواهید بود ، شاید بپرسید چرا ؟؟؟

ادامه مطلب...

آشنایی با نسخه خوانی در داروخانه

مقدمه : فعالیت در هر مجموعه ای مستلزم شناخت و رعایت قوانین و مقررات حاکم بر آن می باشد . دارو خانه به عنوان یک پایگاه درمانی که مستقیما با سلامت جامعه مرتبط می باشد دارای مقرراتی است که رعایت آنها ارتقای کیفیت خدمت رسانی و تضمین سلامت جامعه را در بر خواهد داشت . قانون مربوط به پزشکی و دارویی ،مواد خوردنی و آشامیدنی و اصلاحیه های بعدی آن ، تعاریفی را از داروخانه ، مسئول فنی و موسس ارائه کرده است

ادامه مطلب...
دانلود کتاب نسخه خواني آموزش کار در داروخانه مشهد آشنايي با تکنسين داروخانه آموزش نسخه خواني در تبريز نجمن داروسازان قيمت گذاري دارو مدرک بين المللي نمونه سوالات تکنسين داروخانه pdf داروخانه هاي تبريز آموزش دانشجو داروسازي سازمان نظام پرستاري آموزش مجازي تکنسين داروخانه دارو هاي ترکيبي استخدام داروخانه دوره هاي آموزشي کار در داروخانه اصفهان آموزش تکنسين داروخانه استخدام در داروخانه اعطاي مدرک معتبر تکنسين داروخانه چيست حقوق تکنسين داروخانه آشنايي با محصولات آرايشي بهداشتي مدرک معتبر تکنسين داروخانه کلاس هاي تکنسين داروخانه کارگاه نسخه خواني تکنسين داروخانه جهاد دانشگاهي زنجان نسخه هاي پزشکي آموزش تکنسين داروخانه pdf آموزش نرم افزار داروخانه دوره هاي پرستاري مسئول فني داروخانه آشنايي با شرکت هاي پخش دارو انجمن داروسازان تبريز دستیار کتاب تکنسين داروخانه آموزش مجازي نسخه پيچي آشنايي با دارو هاي پوست مو اصول نسخه پيچي و نسخه خواني آموزش تکنسين داروخانه در زنجان مدرک تکنسين داروخانه اموزش کار در داروخانه شيراز کاربرد کامپيوتر در داروخانه داروسازي دندانپزشکی تکنسين داروخانه نسخه پيچ نسخه خواني داروخانه تکنسین دندانپزشکی آموزش کار در داروخانه جهاد دانشگاهي قزوين آموزش دستیاری در تبریز آموزش نسخه پيچي جهاد دانشگاهي استخدام نسخه پيچ آموزش مجازي کار در داوخانه تکنسين داروخانه جهاد دانشگاهي دستيار دندانپزشک اروخانه پيشرفته آموزش نسخه پيچي نسخه خواني در تبريز حقوق ماهيانه نسخه پيچ دانلود آموزش نسخه خواني آموزشگاه تکنسين داروخانه