A A A

آموزش نسخه هاي پزشکي

Elements not found...

آموزش نسخه خوانی در تبریز

آموزش نسخه خوانی در تبریز:آموزشگاه آپادانا زیر نظر سازمان فنی و حرفه ای کشور اقدام به برگزاری دوره های آموزشی نسخه خوانی و نسخه پیچی داروخانه و آموزش کار در داروخانه در در شهر تبریز می نماید.

ادامه مطلب...

نکته مهم در نسخه خوانی

مطالعه کامل مبحث داروشناسی (آشنایی کامل با انواع داروها،دیکته داروها ،شکل های دارویی، اسامی دارو ها و گروه های دارویی) – بدون تسلط بر این موضوعات حقیقتا هرگز در کار در داروخانه به عنوان نسخه خوان موفق نخواهید بود ، شاید بپرسید چرا ؟؟؟

ادامه مطلب...

آشنایی با نسخه خوانی در داروخانه

مقدمه : فعالیت در هر مجموعه ای مستلزم شناخت و رعایت قوانین و مقررات حاکم بر آن می باشد . دارو خانه به عنوان یک پایگاه درمانی که مستقیما با سلامت جامعه مرتبط می باشد دارای مقرراتی است که رعایت آنها ارتقای کیفیت خدمت رسانی و تضمین سلامت جامعه را در بر خواهد داشت . قانون مربوط به پزشکی و دارویی ،مواد خوردنی و آشامیدنی و اصلاحیه های بعدی آن ، تعاریفی را از داروخانه ، مسئول فنی و موسس ارائه کرده است

ادامه مطلب...
آشنايي با ساخت دارو آموزش کامل تکنيک نسخه خواني استخدام تکنسين داروخانه اصفهان 96 تجهيزات پزشکي داروخانه اعطاي مدرک بين المللي دارو هاي گياهي آموزش نرم افزار داروخانه آموزش تکنسين داروخانه در اروميه آموزشگاه تکنسين داروخانه کارآموز داروخانه آشنايي با دارو هاي پوست مو اصول نسخه پيچي و نسخه خواني اصول کلي قيمت زني در داروخانه تکنسين داروخانه جهاد دانشگاهي همدان قيمت گذاري دارو دستيار داروخانه آموزش مجازي نسخه خواني حقوق ماهيانه نسخه پيچ دستیاری نسخه خواني آزمايشگاه استخدام در داروخانه آموزش نسخه خواني در تبريز آشنايي با مکمل هاي غذايي دستیار پزشک آشنايي با نسخه پيچي آموزش کار در داروخانه جهاد دانشگاهي رشت آموزش مجازي تکنسين داروخانه دستیار دندانپزشکی آموزشگاه آپادانا آموزش نسخه پيچي در کرج حقوق تکنسين داروخانه معاونت غذا و دارودستیار پزشک نسخه هاي پزشکي آشنايي با محصولات آرايشي بهداشتي نرم افزار نسخه خواني آموزش تکنسين داروخانه در تهران آموزش نسخه پيچي داروخانه در تبريز آموزش کار در داروخانه جهاد دانشگاهي قزوين تکنسين داروخانه جهاد دانشگاهي شهيد بهشتي اموزش کار در داروخانه کرمانشاه حقوق تکنسين داروخانه چقدر است آموزش نسخه خواني داروخانه داروخانه،نسخه پیچی،نسخه خوانی،تکنسین داروخانه،دوره های آموزشی،آموزش تکنسین داروخانه،دوره نسخه خوانی آموزش مجازي کار در داوخانه آموزش دستیاری دندانپزشک رشته داروسازي نسخه خواني در تبريز آموزش نسخه پيچي pdf درآمد تکنسين داروخانه آشنايي با تکنسين داروخانه اشکال دارويي آموزش دستیار دندانپزشک دستیار دندان پزشک نسخه پيچ آموزش کار در داروخانه نجمن داروسازان استخدام داروخانه داروخانه مجازي آموزش مسئول فني داروخانه اصول نگهداري و انبارش دارو