A A A

آموزش نسخه پيچي داروخانه در اصفهان

Elements not found...

آموزش نسخه خوانی در تبریز

آموزش نسخه خوانی در تبریز:آموزشگاه آپادانا زیر نظر سازمان فنی و حرفه ای کشور اقدام به برگزاری دوره های آموزشی نسخه خوانی و نسخه پیچی داروخانه و آموزش کار در داروخانه در در شهر تبریز می نماید.

ادامه مطلب...

نکته مهم در نسخه خوانی

مطالعه کامل مبحث داروشناسی (آشنایی کامل با انواع داروها،دیکته داروها ،شکل های دارویی، اسامی دارو ها و گروه های دارویی) – بدون تسلط بر این موضوعات حقیقتا هرگز در کار در داروخانه به عنوان نسخه خوان موفق نخواهید بود ، شاید بپرسید چرا ؟؟؟

ادامه مطلب...

آشنایی با نسخه خوانی در داروخانه

مقدمه : فعالیت در هر مجموعه ای مستلزم شناخت و رعایت قوانین و مقررات حاکم بر آن می باشد . دارو خانه به عنوان یک پایگاه درمانی که مستقیما با سلامت جامعه مرتبط می باشد دارای مقرراتی است که رعایت آنها ارتقای کیفیت خدمت رسانی و تضمین سلامت جامعه را در بر خواهد داشت . قانون مربوط به پزشکی و دارویی ،مواد خوردنی و آشامیدنی و اصلاحیه های بعدی آن ، تعاریفی را از داروخانه ، مسئول فنی و موسس ارائه کرده است

ادامه مطلب...
آموزش نسخه خواني آموزش دستيار داروخانه آموزش کامل تکنيک نسخه خواني داروخانه اصفهان 96 کنسرسيوم ايرکاس آموزش داروخانه در تبريز آموزش نسخه پيچي تکنسين داروخانه چيست آموزش تکنسين داروخانه در اروميه تکنسين داروخانه (مقدماتي - پيشرفته) تکنسين داروخانه جهاد دانشگاهي شهيد بهشتي نسخه خواني داروخانه دوره آموزشي کار در داروخانه دوره آموزش کار در داروخانه آشنايي با اشکال دارويي اصطلاحات دارويي آموزش تکنسين داروخانه در اردبيل آموزشگاه تکنسين داروخانه حقوق تکنسين داروخانه آموزش تکنسين داروخانه در سنندج آشنايي با مکمل هاي غذايي دانشکده داروسازيا تکنسين داروخانه جهاد دانشگاهي کرج جهاد دانشگاهی دانلود کتاب نسخه خواني آموزش نسخه پيچي pdf استخدام داروخانه کلاس هاي تکنسين داروخانه آموزش مجازي تکنسين داروخانه نجمن داروسازان استخدام تکنسين داروخانه آموزش دستيار قفسه چيني دارو جزوه تکنسين داروخانه pdf حقوق تکنسين داروخانه 96 قيمت گذاري دارو کار در داروخانه تکنسين داروخانه ايرکاس کاربرد کامپيوتر در داروخانه دندانپزشک آموزش کار در داروخانه اصفهان آموزش دستیاری در تبریز آموزش تکنسين دارو خانه در تبريز کارگاه نسخه خواني آموزش تکنسين داروخانه pdf دوره آموزشي نسخه خواني دوره هاي نسخه خواني نسخه پيچ بيمارستان آشنايي با نسخه پيچي آموزش تکنسين داروخانه در زنجان دندانپزشکی دوره هاي فشرده تکنسين داروخانه آموزش رايگان نسخه خواني استخدام دستیار دندانپزشک اشکال دارويي آموزش مجازي کار در داوخانه دسته هاي درماني دارو آموزش نرم افزار داروخانه رشته داروسازي آموزش نسخه پيچي داروخانه در اصفهان