A A A

آموزش نسخه پيچي داروخانه در تبريز

Elements not found...

آموزش نسخه خوانی در تبریز

آموزش نسخه خوانی در تبریز:آموزشگاه آپادانا زیر نظر سازمان فنی و حرفه ای کشور اقدام به برگزاری دوره های آموزشی نسخه خوانی و نسخه پیچی داروخانه و آموزش کار در داروخانه در در شهر تبریز می نماید.

ادامه مطلب...

نکته مهم در نسخه خوانی

مطالعه کامل مبحث داروشناسی (آشنایی کامل با انواع داروها،دیکته داروها ،شکل های دارویی، اسامی دارو ها و گروه های دارویی) – بدون تسلط بر این موضوعات حقیقتا هرگز در کار در داروخانه به عنوان نسخه خوان موفق نخواهید بود ، شاید بپرسید چرا ؟؟؟

ادامه مطلب...

آشنایی با نسخه خوانی در داروخانه

مقدمه : فعالیت در هر مجموعه ای مستلزم شناخت و رعایت قوانین و مقررات حاکم بر آن می باشد . دارو خانه به عنوان یک پایگاه درمانی که مستقیما با سلامت جامعه مرتبط می باشد دارای مقرراتی است که رعایت آنها ارتقای کیفیت خدمت رسانی و تضمین سلامت جامعه را در بر خواهد داشت . قانون مربوط به پزشکی و دارویی ،مواد خوردنی و آشامیدنی و اصلاحیه های بعدی آن ، تعاریفی را از داروخانه ، مسئول فنی و موسس ارائه کرده است

ادامه مطلب...
آموزش نسخه پيچي داروخانه در اصفهان آموزش کار در داروخانه جهاد دانشگاهي رشت معاونت غذا و دارودستیار پزشک آموزش حقوق تکنسين داروخانه آموزشگاه فني و حرفه اي داروخانه نسخه خواني در تبريز دوره هاي پرستاري حقوق ماهيانه نسخه پيچ حقوق تکنسين داروخانه 96 آموزش کار در داروخانه مشهد آموزش تکنسين داروخانه جهاد دانشگاهي انجمن داروسازان تبريز داروخانه مجازي تکنسين داروخانه مقدماتي آشنايي با بيماري ها آشنايي با مکمل هاي غذايي مديريت داروخانه سازمان نظام پرستاري دوره آموزشي نسخه خواني استخدام تکنسين داروخانه آموزشگاه داروخانه استخدام نسخه پيچ آموزش کامل تکنيک نسخه خواني نسخه خواني داروخانه نمونه سوالات آزمون نسخه پيچي آموزش مجازي نسخه پيچي آموزش کار در داروخانه کرج دوره هاي فشرده تکنسين داروخانه آموزش نسخه پيچي دستيار دندانپزشک آموزش دانشجو داروسازي آموزش کار در داروخانه قزوين آشنايي با نسخه پيچي آشنايي با دارو نسخه هاي پزشکي دستیار حقوق تکنسين داروخانه سال 95 آموزش جامع آموزش نسخه خواني در تبريز اصول نسخه خواني آموزش مسئول فني داروخانه درآمد تکنسين داروخانه شغل پردرآمد قيمت گذاري دارو حقوق تکنسين داروخانه چقدر است تکنسين داروخانه pdf نجمن داروسازان دستيار قفسه چيني دارو دوره هاي نسخه خواني آموزش نسخه خواني تکنسين داروخانه جهاد دانشگاهي همدان فراورده هاي آرايشي بهداشتي آموزش دستیاری دندانپزشک استخدام تکنسين داروخانه تهران 95 آشنايي با تکنسين داروخانه نسخه خواني آزمايشگاه آموزش نرم افزار داروخانه آموزش تکنسين داروخانه در اصفهان جهاد دانشگاهی