A A A

آموزش نسخه پيچي در اصفهان

Elements not found...

آموزش نسخه خوانی در تبریز

آموزش نسخه خوانی در تبریز:آموزشگاه آپادانا زیر نظر سازمان فنی و حرفه ای کشور اقدام به برگزاری دوره های آموزشی نسخه خوانی و نسخه پیچی داروخانه و آموزش کار در داروخانه در در شهر تبریز می نماید.

ادامه مطلب...

نکته مهم در نسخه خوانی

مطالعه کامل مبحث داروشناسی (آشنایی کامل با انواع داروها،دیکته داروها ،شکل های دارویی، اسامی دارو ها و گروه های دارویی) – بدون تسلط بر این موضوعات حقیقتا هرگز در کار در داروخانه به عنوان نسخه خوان موفق نخواهید بود ، شاید بپرسید چرا ؟؟؟

ادامه مطلب...

آشنایی با نسخه خوانی در داروخانه

مقدمه : فعالیت در هر مجموعه ای مستلزم شناخت و رعایت قوانین و مقررات حاکم بر آن می باشد . دارو خانه به عنوان یک پایگاه درمانی که مستقیما با سلامت جامعه مرتبط می باشد دارای مقرراتی است که رعایت آنها ارتقای کیفیت خدمت رسانی و تضمین سلامت جامعه را در بر خواهد داشت . قانون مربوط به پزشکی و دارویی ،مواد خوردنی و آشامیدنی و اصلاحیه های بعدی آن ، تعاریفی را از داروخانه ، مسئول فنی و موسس ارائه کرده است

ادامه مطلب...
نسخه پيچ اموزش کار در داروخانه شيراز آموزش کار در داروخانه جهاد دانشگاهي قزوين نسخه خواني داروخانه آشنايي با تکنسين داروخانه تکنسين داروخانه در اصفهان آشنايي با محصولات آرايشي بهداشتي تکنسين داروخانه جهاد دانشگاهي اعطاي مدرک بين المللي کارآموزي در داروخانه دانشکده داروسازيا آموزش نسخه پيچي در اصفهان کتاب تکنسين داروخانه آموزش جامع دانلود جزوه تکنسين داروخانه مدرک تکنسين داروخانه آموزش نسخه پيچي جهاد دانشگاهي مشهد آموزش دستیار دندانپزشک حقوق تکنسين داروخانه آموزش مجازي تکنسين داروخانه تکنسين داروخانه جهاد دانشگاهي اصفهان دستيار داروخانه تکنسين داروخانه دسته هاي درماني دارو کار در داروخانه نسخه خواني آزمايشگاه آموزش نسخه پيچي در رشت آموزش تکنسين داروخانه آموزش نسخه پيچي جهاد دانشگاهي مدرک معتبر تکنسين داروخانه تکنسين دارويي آموزش نجمن داروسازان آموزش کار در داروخانه تکنسين داروخانه چيست قيمت گذاري دارو آموزشگاه فني و حرفه اي داروخانه دوره آموزش کار در داروخانه حقوق تکنسين داروخانه 96 نسخه خواني اصطلاحات دارويي اصول نسخه پيچي و نسخه خواني آموزش نسخه پيچي در داروخانه اصول نسخه خواني دستيار دندانپزشک تجهيزات پزشکي داروخانه آموزش نسخه پيچي تکنسين داروخانه جهاد دانشگاهي همدان آشنايي با دارو نسخه خواني در تبريز آموزش دستیاری تکنسين داروخانه پيشرفته آموزش دستیاری در تبریز اموزش کار در داروخانه کرمانشاه دوره آموزشي کار در داروخانه کارگاه نسخه خواني دستیاری تکنسين داروخانه pdf دوره هاي پرستاري دندانپزشکی