A A A

آموزش نسخه پيچي در تبريز

Elements not found...

آموزش نسخه خوانی در تبریز

آموزش نسخه خوانی در تبریز:آموزشگاه آپادانا زیر نظر سازمان فنی و حرفه ای کشور اقدام به برگزاری دوره های آموزشی نسخه خوانی و نسخه پیچی داروخانه و آموزش کار در داروخانه در در شهر تبریز می نماید.

ادامه مطلب...

نکته مهم در نسخه خوانی

مطالعه کامل مبحث داروشناسی (آشنایی کامل با انواع داروها،دیکته داروها ،شکل های دارویی، اسامی دارو ها و گروه های دارویی) – بدون تسلط بر این موضوعات حقیقتا هرگز در کار در داروخانه به عنوان نسخه خوان موفق نخواهید بود ، شاید بپرسید چرا ؟؟؟

ادامه مطلب...

آشنایی با نسخه خوانی در داروخانه

مقدمه : فعالیت در هر مجموعه ای مستلزم شناخت و رعایت قوانین و مقررات حاکم بر آن می باشد . دارو خانه به عنوان یک پایگاه درمانی که مستقیما با سلامت جامعه مرتبط می باشد دارای مقرراتی است که رعایت آنها ارتقای کیفیت خدمت رسانی و تضمین سلامت جامعه را در بر خواهد داشت . قانون مربوط به پزشکی و دارویی ،مواد خوردنی و آشامیدنی و اصلاحیه های بعدی آن ، تعاریفی را از داروخانه ، مسئول فنی و موسس ارائه کرده است

ادامه مطلب...
سلامت دهان و دندان رشته داروسازي حقوق ماهيانه نسخه پيچ آشنايي با نسخه خواني دوره آموزشي نسخه خواني آموزش مجازي نسخه پيچي آموزش دستيار داروخانه تجهیزات دندانپزشکی اموزش کار در داروخانه کرمانشاه حقوق تکنسين داروخانه چقدر است جهاد دانشگاهی آشنايي با مکمل هاي غذايي داروخانه اروخانه پيشرفته انجمن داروسازان تبريز آموزش کار در داروخانه در کرج تکنسين داروخانه جهاد دانشگاهي اصفهان آموزش تکنسين داروخانه در سنندج آموزش نسخه پيچي در داروخانه آموزش مجازي تکنسين داروخانه اصول کلي قيمت زني در داروخانه حقوق تکنسين داروخانه سال 95 آموزش گروه هاي دارويي آشنايي با تکنسين داروخانه نجمن داروسازان آموزش تکنسين داروخانه در اصفهان تکنسين داروخانه جهاد دانشگاهي تکنسين داروخانه در کانادا آموزش کار در داروخانه جهاد دانشگاهي درآمد تکنسين داروخانه دستیار دندان پزشک دوره هاي آموزشي کار در داروخانه اصفهان معاونت غذا و دارودستیار پزشک آموزش تکنسين داروخانه جهاد دانشگاهي آشنايي با شرکت هاي پخش دارو تکنسين داروخانه آموزش کار در داروخانه جهاد دانشگاهي قزوين تکنسين داروخانه مقدماتي آموزش دستیاری در تبریز آموزش تکنسين داروخانه در اردبيل آموزش کامل تکنيک نسخه خواني آشنايي با دارو هاي پوست مو دستیار پزشک آگهي استخدام تکنسين داروخانه کنسرسيوم ايرکاس آموزش کار در داروخانه آموزش دانشجو داروسازي نسخه هاي پزشکي آموزشگاه فني و حرفه اي داروخانه آموزش نسخه پيچي در رشت آموزش نسخه پيچي در تبريز نسخه خواني در تبريز داروشناسي مقدماتي اموزش کار در داروخانه شيراز آموزش نسخه پيچ سازمان نظام پرستاري آموزش کار در داروخانه جهاد دانشگاهي رشت نسخه خواني آزمايشگاه مدرک معتبر تکنسين داروخانه استخدام تکنسين داروخانه تهران 95