A A A

آموزش نسخه پيچي در تبريز

Elements not found...

آموزش نسخه خوانی در تبریز

آموزش نسخه خوانی در تبریز:آموزشگاه آپادانا زیر نظر سازمان فنی و حرفه ای کشور اقدام به برگزاری دوره های آموزشی نسخه خوانی و نسخه پیچی داروخانه و آموزش کار در داروخانه در در شهر تبریز می نماید.

ادامه مطلب...

نکته مهم در نسخه خوانی

مطالعه کامل مبحث داروشناسی (آشنایی کامل با انواع داروها،دیکته داروها ،شکل های دارویی، اسامی دارو ها و گروه های دارویی) – بدون تسلط بر این موضوعات حقیقتا هرگز در کار در داروخانه به عنوان نسخه خوان موفق نخواهید بود ، شاید بپرسید چرا ؟؟؟

ادامه مطلب...

آشنایی با نسخه خوانی در داروخانه

مقدمه : فعالیت در هر مجموعه ای مستلزم شناخت و رعایت قوانین و مقررات حاکم بر آن می باشد . دارو خانه به عنوان یک پایگاه درمانی که مستقیما با سلامت جامعه مرتبط می باشد دارای مقرراتی است که رعایت آنها ارتقای کیفیت خدمت رسانی و تضمین سلامت جامعه را در بر خواهد داشت . قانون مربوط به پزشکی و دارویی ،مواد خوردنی و آشامیدنی و اصلاحیه های بعدی آن ، تعاریفی را از داروخانه ، مسئول فنی و موسس ارائه کرده است

ادامه مطلب...
حقوق تکنسين داروخانه چقدر است دسته هاي درماني دارو نسخه خواني آزمايشگاه دوره آموزشي کار در داروخانه رشته داروسازي تکنسين داروخانه در اصفهان کتاب تکنسين داروخانه کار در داروخانه نمونه سوالات تکنسين داروخانه pdf تکنسين داروخانه (مقدماتي - پيشرفته) آشنايي با محصولات آرايشي بهداشتي آموزش مسئول فني داروخانه آشنايي با اشکال دارويي قيمت گذاري دارو آموزش کار در داروخانه مشهد اصول نسخه خواني دستيار داروخانه آشنايي با بيماري ها اموزش کار در داروخانه کرمانشاه نمونه سوالات آزمون نسخه پيچي آموزش دستیار دندانپزشک دوره هاي آموزشي کار در داروخانه اصفهان آشنايي با مکمل هاي غذايي نسخه خواني داروخانه دوره آموزشي نسخه خواني استخدام در داروخانه آموزش نسخه خواني تکنسين داروخانه جهاد دانشگاهي همدان آموزشگاه داروخانه نسخه پيچ آموزش دستیاری در تبریز کلاس هاي تکنسين داروخانه نسخه پيچ بيمارستان مدرک بين المللي آموزش دستيار داروخانه مدرک فني و حرفه اي آموزش آموزش داروخانه براي مهندسي شيمي جهاد دانشگاهی چه اطلاعاتي در نسخه وجود دارد اعطاي مدرک بين المللي استخدام تکنسين داروخانه تهران 95 معاونت غذا و دارودستیار پزشک آموزش کار در داروخانه جهاد دانشگاهي رشت آموزش مجازي تکنسين داروخانه دوره آموزش کار در داروخانه دستيار دندانپزشک آشنايي با دارو هاي پوست مو دوره هاي نسخه خواني آموزش نسخه پيچي داروخانه در تبريز آموزش کار در داروخانه جهاد دانشگاهي داروسازي آموزش نسخه پيچي جهاد دانشگاهي مشهد آموزش دستیاری خواندن لاتين داروها آموزش نرم افزار داروخانه آموزشگاه آپادانا دستیاری آشنايي با تکنسين داروخانه تکنسين داروخانه ايرکاس