A A A

آموزش نسخه پيچي در داروخانه

Elements not found...

آموزش نسخه خوانی در تبریز

آموزش نسخه خوانی در تبریز:آموزشگاه آپادانا زیر نظر سازمان فنی و حرفه ای کشور اقدام به برگزاری دوره های آموزشی نسخه خوانی و نسخه پیچی داروخانه و آموزش کار در داروخانه در در شهر تبریز می نماید.

ادامه مطلب...

نکته مهم در نسخه خوانی

مطالعه کامل مبحث داروشناسی (آشنایی کامل با انواع داروها،دیکته داروها ،شکل های دارویی، اسامی دارو ها و گروه های دارویی) – بدون تسلط بر این موضوعات حقیقتا هرگز در کار در داروخانه به عنوان نسخه خوان موفق نخواهید بود ، شاید بپرسید چرا ؟؟؟

ادامه مطلب...

آشنایی با نسخه خوانی در داروخانه

مقدمه : فعالیت در هر مجموعه ای مستلزم شناخت و رعایت قوانین و مقررات حاکم بر آن می باشد . دارو خانه به عنوان یک پایگاه درمانی که مستقیما با سلامت جامعه مرتبط می باشد دارای مقرراتی است که رعایت آنها ارتقای کیفیت خدمت رسانی و تضمین سلامت جامعه را در بر خواهد داشت . قانون مربوط به پزشکی و دارویی ،مواد خوردنی و آشامیدنی و اصلاحیه های بعدی آن ، تعاریفی را از داروخانه ، مسئول فنی و موسس ارائه کرده است

ادامه مطلب...
استخدام تکنسين داروخانه اصفهان 96 آموزش تکنسين داروخانه در زنجان آموزشگاه آپادانا آموزش دارو خانه آشنايي با ساخت دارو مدرک تکنسين داروخانه دوره آموزش کار در داروخانه نسخه پيچ بيمارستان تکنسين داروخانه پيشرفته اشکال دارويي آشنايي با بيماري ها تکنسين داروخانه جهاد دانشگاهي استخدام در داروخانه آموزش دستیار پزشک تکنسين داروخانه جهاد دانشگاهي شهيد بهشتي تکنسين داروخانه مقدماتي آشنايي با قفسه چيني دارو جهاد دانشگاهی حقوق ماهيانه نسخه پيچ نجمن داروسازان دانلود جزوه آموزش تکنسين داروخانه pdf آموزش نسخه پيچي در رشت کارآموزي در داروخانه اصول نگهداري و انبارش دارو آموزش تکنسين داروخانه در اردبيل آموزش مجازي تکنسين داروخانه تکنسين دارويي آموزش دستیاری آموزش دستیاری در تبریز آموزش نسخه پيچ سلامت دهان و دندان آموزش کار در داروخانه آموزش دستیاری دندانپزشک مسئول فني داروخانه کارگاه نسخه خواني آموزش نسخه پيچي pdf دوره هاي پرستاري دوره آموزشي نسخه خواني دوره آموزشي کار در داروخانه اعطاي مدرک بين المللي جزوه تکنسين داروخانه pdf معاونت غذا و دارودستیار پزشک آموزش تکنسين داروخانه در اروميه اعطاي مدرک معتبر دستیار شغل پاره وقت خواندن لاتين داروها ساماندهي و نگهداري دارو در داروخانه و انبار دارويي آشنايي با دارو هاي پوست مو نسخه پيچ دوره هاي فشرده تکنسين داروخانه نسخه هاي پزشکي آموزش داروخانه در تبريز نسخه خواني داروخانه آموزش مسئول فني داروخانه کلاس هاي تکنسين داروخانه آموزش مجازي کار در داوخانه استخدام داروخانه