A A A

آموزش کارآموزي داروخانه

Elements not found...

آموزش نسخه خوانی در تبریز

آموزش نسخه خوانی در تبریز:آموزشگاه آپادانا زیر نظر سازمان فنی و حرفه ای کشور اقدام به برگزاری دوره های آموزشی نسخه خوانی و نسخه پیچی داروخانه و آموزش کار در داروخانه در در شهر تبریز می نماید.

ادامه مطلب...

نکته مهم در نسخه خوانی

مطالعه کامل مبحث داروشناسی (آشنایی کامل با انواع داروها،دیکته داروها ،شکل های دارویی، اسامی دارو ها و گروه های دارویی) – بدون تسلط بر این موضوعات حقیقتا هرگز در کار در داروخانه به عنوان نسخه خوان موفق نخواهید بود ، شاید بپرسید چرا ؟؟؟

ادامه مطلب...

آشنایی با نسخه خوانی در داروخانه

مقدمه : فعالیت در هر مجموعه ای مستلزم شناخت و رعایت قوانین و مقررات حاکم بر آن می باشد . دارو خانه به عنوان یک پایگاه درمانی که مستقیما با سلامت جامعه مرتبط می باشد دارای مقرراتی است که رعایت آنها ارتقای کیفیت خدمت رسانی و تضمین سلامت جامعه را در بر خواهد داشت . قانون مربوط به پزشکی و دارویی ،مواد خوردنی و آشامیدنی و اصلاحیه های بعدی آن ، تعاریفی را از داروخانه ، مسئول فنی و موسس ارائه کرده است

ادامه مطلب...
دستيار داروخانه کار در داروخانه حقوق تکنسين داروخانه چقدر است استخدام در داروخانه آگهي استخدام تکنسين داروخانه نرم افزار نسخه خواني آموزش تکنسين داروخانه در اصفهان دستیار دندان پزشک آموزش تکنسين داروخانه در زنجان آموزش تکنسين داروخانه آموزش مجازي کار در داوخانه دوره هاي آموزشي کار در داروخانه اصفهان دوره آموزشي کار در داروخانه آموزش نرم افزار داروخانه آموزش نسخه پيچي داروخانه در تبريز اعطاي مدرک بين المللي دندانپزشک اصول نسخه خواني آموزشگاه آپادانا کارآموز داروخانه آموزش تکنسين دارو خانه در تبريز مدرک فني و حرفه اي حقوق ماهيانه نسخه پيچ سلامت دهان و دندان نسخه خواني داروخانه دسته هاي درماني دارو آموزش مجازي تکنسين داروخانه کلاس هاي تکنسين داروخانه ساماندهي و نگهداري دارو در داروخانه و انبار دارويي آموزشگاه تکنسين داروخانه آموزش دستیاری آموزش رايگان نسخه خواني اعطاي مدرک معتبر استخدام دستیار دندانپزشک آموزش جامع دارو هاي گياهي تکنسين داروخانه چيست کاربرد کامپيوتر در داروخانه دانلود جزوه دارو هاي ترکيبي آموزش نسخه پيچي در اصفهان تکنسين داروخانه جهاد دانشگاهي همدان تکنسين داروخانه (مقدماتي - پيشرفته) معاونت غذا و دارودستیار پزشک تکنسين داروخانه ايرکاس آموزش نسخه پيچي در داروخانه شغل پردرآمد دوره آموزشي نسخه خواني تکنسين داروخانه پيشرفته آموزش تکنسين داروخانه در تهران آموزش دستیاری دندانپزشک تکنسين داروخانه جهاد دانشگاهي زنجان آموزش نسخه پيچ رشته داروسازي جهاد دانشگاهی تجهيزات و ملزومات پزشکي آموزش تکنسين داروخانه در سنندج دستیار تکنسين داروخانه در اصفهان آموزش تکنسين داروخانه در اردبيل