A A A

آموزش کار در داروخانه

Elements not found...

آموزش نسخه خوانی در تبریز

آموزش نسخه خوانی در تبریز:آموزشگاه آپادانا زیر نظر سازمان فنی و حرفه ای کشور اقدام به برگزاری دوره های آموزشی نسخه خوانی و نسخه پیچی داروخانه و آموزش کار در داروخانه در در شهر تبریز می نماید.

ادامه مطلب...

نکته مهم در نسخه خوانی

مطالعه کامل مبحث داروشناسی (آشنایی کامل با انواع داروها،دیکته داروها ،شکل های دارویی، اسامی دارو ها و گروه های دارویی) – بدون تسلط بر این موضوعات حقیقتا هرگز در کار در داروخانه به عنوان نسخه خوان موفق نخواهید بود ، شاید بپرسید چرا ؟؟؟

ادامه مطلب...

آشنایی با نسخه خوانی در داروخانه

مقدمه : فعالیت در هر مجموعه ای مستلزم شناخت و رعایت قوانین و مقررات حاکم بر آن می باشد . دارو خانه به عنوان یک پایگاه درمانی که مستقیما با سلامت جامعه مرتبط می باشد دارای مقرراتی است که رعایت آنها ارتقای کیفیت خدمت رسانی و تضمین سلامت جامعه را در بر خواهد داشت . قانون مربوط به پزشکی و دارویی ،مواد خوردنی و آشامیدنی و اصلاحیه های بعدی آن ، تعاریفی را از داروخانه ، مسئول فنی و موسس ارائه کرده است

ادامه مطلب...
دوره آموزش کار در داروخانه مديريت داروخانه داروخانه،نسخه پیچی،نسخه خوانی،تکنسین داروخانه،دوره های آموزشی،آموزش تکنسین داروخانه،دوره نسخه خوانی آموزش نسخه پيچي چگونه نسخه پيچ شويم آموزش مجازي کار در داوخانه تکنسين داروخانه جهاد دانشگاهي تبريز تجهيزات پزشکي داروخانه حقوق تکنسين داروخانه آموزش کامل تکنيک نسخه خواني آموزش کار در داروخانه در کرج تکنسين داروخانه pdf آموزش دستیاری در تبریز استخدام نسخه پيچ آشنايي با تکنسين داروخانه آموزش کار در داروخانه جهاد دانشگاهي رشته داروسازي نرم افزار نسخه خواني اعطاي مدرک بين المللي آموزش کار در داروخانه کرج ساماندهي و نگهداري دارو در داروخانه و انبار دارويي کتاب تکنسين داروخانه آشنايي با نسخه خواني آموزش نسخه پيچي در کرج مدرک بين المللي آموزش دستيار داروخانه آشنايي با قفسه چيني دارو آموزش کار در داروخانه جهاد دانشگاهي قزوين آموزش جامع انجمن داروسازان تبريز کاربرد کامپيوتر در داروخانه دانلود آموزش نسخه خواني آموزش دارو خانه استخدام داروخانه تکنسين داروخانه جهاد دانشگاهي داروخانه دانلود کتاب نسخه خواني تکنسين داروخانه جهاد دانشگاهي اصفهان آموزش مجازي تکنسين داروخانه آموزش نرم افزار داروخانه مدرک تکنسين داروخانه آموزش نسخه پيچي در رشت کارآموز داروخانه اروخانه پيشرفته تکنسين دارويي تکنسين داروخانه مقدماتي فراورده هاي آرايشي بهداشتي مسئول فني داروخانه آموزش تکنسين داروخانه در اردبيل آموزشگاه آپادانا دوره هاي آموزشي تکنسين داروخانه کلاس هاي تکنسين داروخانه تکنسين داروخانه در اصفهان آشنايي با نسخه پيچي اصول نسخه خواني استخدام تکنسين داروخانه آموزش گروه هاي دارويي تکنسين داروخانه در کانادا آموزش داروخانه در تبريز آموزش نسخه پيچ