A A A

آموزش کار در داروخانه قزوين

Elements not found...

آموزش نسخه خوانی در تبریز

آموزش نسخه خوانی در تبریز:آموزشگاه آپادانا زیر نظر سازمان فنی و حرفه ای کشور اقدام به برگزاری دوره های آموزشی نسخه خوانی و نسخه پیچی داروخانه و آموزش کار در داروخانه در در شهر تبریز می نماید.

ادامه مطلب...

نکته مهم در نسخه خوانی

مطالعه کامل مبحث داروشناسی (آشنایی کامل با انواع داروها،دیکته داروها ،شکل های دارویی، اسامی دارو ها و گروه های دارویی) – بدون تسلط بر این موضوعات حقیقتا هرگز در کار در داروخانه به عنوان نسخه خوان موفق نخواهید بود ، شاید بپرسید چرا ؟؟؟

ادامه مطلب...

آشنایی با نسخه خوانی در داروخانه

مقدمه : فعالیت در هر مجموعه ای مستلزم شناخت و رعایت قوانین و مقررات حاکم بر آن می باشد . دارو خانه به عنوان یک پایگاه درمانی که مستقیما با سلامت جامعه مرتبط می باشد دارای مقرراتی است که رعایت آنها ارتقای کیفیت خدمت رسانی و تضمین سلامت جامعه را در بر خواهد داشت . قانون مربوط به پزشکی و دارویی ،مواد خوردنی و آشامیدنی و اصلاحیه های بعدی آن ، تعاریفی را از داروخانه ، مسئول فنی و موسس ارائه کرده است

ادامه مطلب...
حقوق تکنسين داروخانه سال 95 آموزش مجازي کار در داوخانه آموزش کار در داروخانه جهاد دانشگاهي تکنسين داروخانه pdf استخدام تکنسين داروخانه تهران 95 تکنسين داروخانه جهاد دانشگاهي اصفهان حقوق تکنسين داروخانه 96 مدرک بين المللي مسئول فني داروخانه اموزش کار در داروخانه کرمانشاه آموزش نسخه پيچي جهاد دانشگاهي مشهد آموزش مجازي تکنسين داروخانه دستیار دندانپزشکی دارو هاي ترکيبي دستيار داروخانه آموزش کار در داروخانه قزوين اشتغال در داروخانه آموزش کار در داروخانه اصفهان نسخه پيچي ياد بگيريد آموزش کامل تکنيک نسخه خواني آگهي استخدام تکنسين داروخانه دوره آموزشي نسخه خواني آموزش کار در داروخانه کرج اصول کلي قيمت زني در داروخانه دوره آموزشي کار در داروخانه استخدام تکنسين داروخانه آموزش تکنسين داروخانه در زنجان داروخانه،نسخه پیچی،نسخه خوانی،تکنسین داروخانه،دوره های آموزشی،آموزش تکنسین داروخانه،دوره نسخه خوانی آموزش کار در داروخانه جهاد دانشگاهي قزوين تکنسین دندانپزشکی دوره هاي پرستاري تجهيزات پزشکي داروخانه اصول نگهداري و انبارش دارو آموزشگاه آپادانا نسخه خواني آموزش نسخه هاي پزشکي دستیار پزشک نمونه سوالات تکنسين داروخانه pdf اصول نسخه خواني چگونه نسخه پيچ شويم آموزش نسخه پيچي داروخانه در اصفهان آموزش نسخه پيچي در رشت آموزش تکنسين داروخانه در سنندج آموزش تکنسين داروخانه pdf آموزش نسخه پيچي pdf آموزش کار در داروخانه جهاد دانشگاهي رشت آشنايي با ساخت دارو آموزش نسخه پيچي آموزش نسخه پيچي جهاد دانشگاهي آموزش داروخانه براي مهندسي شيمي اشکال دارويي دانلود جزوه آموزش تکنسين داروخانه جهاد دانشگاهي داروخانه هاي تبريز دوره هاي فشرده تکنسين داروخانه اعطاي مدرک معتبر دوره آموزش کار در داروخانه دستيار قفسه چيني دارو کنسرسيوم ايرکاس کار در داروخانه