A A A

آموزش کار در داروخانه قزوين

Elements not found...

آموزش نسخه خوانی در تبریز

آموزش نسخه خوانی در تبریز:آموزشگاه آپادانا زیر نظر سازمان فنی و حرفه ای کشور اقدام به برگزاری دوره های آموزشی نسخه خوانی و نسخه پیچی داروخانه و آموزش کار در داروخانه در در شهر تبریز می نماید.

ادامه مطلب...

نکته مهم در نسخه خوانی

مطالعه کامل مبحث داروشناسی (آشنایی کامل با انواع داروها،دیکته داروها ،شکل های دارویی، اسامی دارو ها و گروه های دارویی) – بدون تسلط بر این موضوعات حقیقتا هرگز در کار در داروخانه به عنوان نسخه خوان موفق نخواهید بود ، شاید بپرسید چرا ؟؟؟

ادامه مطلب...

آشنایی با نسخه خوانی در داروخانه

مقدمه : فعالیت در هر مجموعه ای مستلزم شناخت و رعایت قوانین و مقررات حاکم بر آن می باشد . دارو خانه به عنوان یک پایگاه درمانی که مستقیما با سلامت جامعه مرتبط می باشد دارای مقرراتی است که رعایت آنها ارتقای کیفیت خدمت رسانی و تضمین سلامت جامعه را در بر خواهد داشت . قانون مربوط به پزشکی و دارویی ،مواد خوردنی و آشامیدنی و اصلاحیه های بعدی آن ، تعاریفی را از داروخانه ، مسئول فنی و موسس ارائه کرده است

ادامه مطلب...
آشنايي با قفسه چيني دارو آموزش دستیاری دندانپزشک تجهیزات دندانپزشکی آموزش نسخه پيچي استخدام دستیار دندانپزشک آموزشگاه فني و حرفه اي داروخانه حقوق ماهيانه نسخه پيچ تکنسين داروخانه جهاد دانشگاهي زنجان تکنسين دارويي دندانپزشکی سلامت دهان و دندان آموزش دانشجو داروسازي نسخه خواني داروخانه آشنايي با نسخه پيچي آموزش دستیاری فني و حرفه اي تکنسين داروخانه آگهي استخدام تکنسين داروخانه آموزش نسخه پيچي در داروخانه دندانپزشک دوره هاي آموزشي تکنسين داروخانه نسخه خواني آزمايشگاه نرم افزار نسخه خواني کنسرسيوم ايرکاس دستیار آموزش تکنسين داروخانه آشنايي با نسخه خواني آموزش کار در داروخانه قزوين تکنسين داروخانه (مقدماتي - پيشرفته) آموزش تکنسين داروخانه pdf تجهيزات پزشکي داروخانه آشنايي با مکمل هاي غذايي کار در داروخانه مسئول فني داروخانه آموزش نسخه خواني در تبريز آموزش تکنسين داروخانه جهاد دانشگاهي تکنسين داروخانه دوره هاي فشرده تکنسين داروخانه تکنسين داروخانه پيشرفته دستیار پزشک آموزش نسخه پيچي داروخانه در تبريز آموزش مجازي نسخه پيچي آموزش کار در داروخانه کرج جهاد دانشگاهی تکنسين داروخانه ايرکاس دوره هاي نسخه خواني دسته هاي درماني دارو ساماندهي و نگهداري دارو در داروخانه و انبار دارويي اعطاي مدرک بين المللي اصول نگهداري و انبارش دارو تجهيزات و ملزومات پزشکي اصطلاحات دارويي حقوق تکنسين داروخانه چقدر است آموزش نسخه پيچي در تبريز دستيار قفسه چيني دارو آموزش نسخه پيچ آشنايي با شرکت هاي پخش دارو اعطاي مدرک معتبر انجمن داروسازان تبريز مدرک فني و حرفه اي داروخانه اصفهان 96