A A A

آموزش کار در داروخانه مشهد

Elements not found...

آموزش نسخه خوانی در تبریز

آموزش نسخه خوانی در تبریز:آموزشگاه آپادانا زیر نظر سازمان فنی و حرفه ای کشور اقدام به برگزاری دوره های آموزشی نسخه خوانی و نسخه پیچی داروخانه و آموزش کار در داروخانه در در شهر تبریز می نماید.

ادامه مطلب...

نکته مهم در نسخه خوانی

مطالعه کامل مبحث داروشناسی (آشنایی کامل با انواع داروها،دیکته داروها ،شکل های دارویی، اسامی دارو ها و گروه های دارویی) – بدون تسلط بر این موضوعات حقیقتا هرگز در کار در داروخانه به عنوان نسخه خوان موفق نخواهید بود ، شاید بپرسید چرا ؟؟؟

ادامه مطلب...

آشنایی با نسخه خوانی در داروخانه

مقدمه : فعالیت در هر مجموعه ای مستلزم شناخت و رعایت قوانین و مقررات حاکم بر آن می باشد . دارو خانه به عنوان یک پایگاه درمانی که مستقیما با سلامت جامعه مرتبط می باشد دارای مقرراتی است که رعایت آنها ارتقای کیفیت خدمت رسانی و تضمین سلامت جامعه را در بر خواهد داشت . قانون مربوط به پزشکی و دارویی ،مواد خوردنی و آشامیدنی و اصلاحیه های بعدی آن ، تعاریفی را از داروخانه ، مسئول فنی و موسس ارائه کرده است

ادامه مطلب...
آموزش نسخه خواني داروخانه آموزش نسخه خواني در تبريز حقوق تکنسين داروخانه 96 تکنسين داروخانه در اصفهان نسخه پيچ آموزش نسخه پيچ دوره آموزشي نسخه خواني دوره هاي آموزشي کار در داروخانه اصفهان کارآموزي در داروخانه مديريت داروخانه آموزش کار در داروخانه جهاد دانشگاهي رشت تکنسين داروخانه جهاد دانشگاهي همدان دانلود جزوه تکنسين داروخانه آموزش تکنسين داروخانه در زنجان کارآموز داروخانه اصطلاحات دارويي داروخانه هاي تبريز آشنايي با نسخه خواني دندانپزشکی نسخه هاي پزشکي دوره آموزشي کار در داروخانه آشنايي با قفسه چيني دارو آموزش نسخه پيچي در اصفهان تکنسين داروخانه جهاد دانشگاهي دانلود کتاب نسخه خواني آموزش تکنسين دارو خانه در تبريز کلاس هاي تکنسين داروخانه آشنايي با دارو داروخانه دستیار دندان پزشک آموزش رايگان نسخه خواني آموزش کار در داروخانه جهاد دانشگاهي آگهي استخدام تکنسين داروخانه مدرک فني و حرفه اي تکنسين داروخانه جهاد دانشگاهي کرج آشنايي با ساخت دارو دارو هاي ترکيبي آموزش کار در داروخانه کرج آموزش نسخه پيچي داروخانه در تبريز آشنايي با دارو هاي پوست مو رشته داروسازي آموزش تکنسين داروخانه pdf آموزش نرم افزار داروخانه استخدام تکنسين داروخانه آموزش دستیاری در تبریز تکنسين داروخانه pdf قيمت گذاري دارو اشکال دارويي نسخه خواني آزمايشگاه دوره هاي نسخه خواني آموزش نسخه پيچي جهاد دانشگاهي تجهيزات و ملزومات پزشکي حقوق تکنسين داروخانه چقدر است آموزش گروه هاي دارويي دستیار دندانپزشکی آموزش کامل تکنيک نسخه خواني درآمد تکنسين داروخانه مدرک تکنسين داروخانه تجهيزات پزشکي داروخانه آشنايي با اشکال دارويي