A A A

آموزش کار در داروخانه مشهد

Elements not found...

آموزش نسخه خوانی در تبریز

آموزش نسخه خوانی در تبریز:آموزشگاه آپادانا زیر نظر سازمان فنی و حرفه ای کشور اقدام به برگزاری دوره های آموزشی نسخه خوانی و نسخه پیچی داروخانه و آموزش کار در داروخانه در در شهر تبریز می نماید.

ادامه مطلب...

نکته مهم در نسخه خوانی

مطالعه کامل مبحث داروشناسی (آشنایی کامل با انواع داروها،دیکته داروها ،شکل های دارویی، اسامی دارو ها و گروه های دارویی) – بدون تسلط بر این موضوعات حقیقتا هرگز در کار در داروخانه به عنوان نسخه خوان موفق نخواهید بود ، شاید بپرسید چرا ؟؟؟

ادامه مطلب...

آشنایی با نسخه خوانی در داروخانه

مقدمه : فعالیت در هر مجموعه ای مستلزم شناخت و رعایت قوانین و مقررات حاکم بر آن می باشد . دارو خانه به عنوان یک پایگاه درمانی که مستقیما با سلامت جامعه مرتبط می باشد دارای مقرراتی است که رعایت آنها ارتقای کیفیت خدمت رسانی و تضمین سلامت جامعه را در بر خواهد داشت . قانون مربوط به پزشکی و دارویی ،مواد خوردنی و آشامیدنی و اصلاحیه های بعدی آن ، تعاریفی را از داروخانه ، مسئول فنی و موسس ارائه کرده است

ادامه مطلب...
دسته هاي درماني دارو آموزش نسخه هاي پزشکي آشنايي با دارو هاي پوست مو حقوق تکنسين داروخانه سال 95 آموزش کامل تکنيک نسخه خواني آشنايي با نسخه خواني معاونت غذا و دارودستیار پزشک آشنايي با قفسه چيني دارو مدرک بين المللي دستیار پزشک جهاد دانشگاهی مدرک تکنسين داروخانه آموزش دستيار داروخانه آموزشگاه تکنسين داروخانه کارگاه نسخه خواني فراورده هاي آرايشي بهداشتي آموزش نسخه خواني داروخانه آشنايي با شرکت هاي پخش دارو تکنسين داروخانه مقدماتي تکنسین دندانپزشکی دوره آموزشي کار در داروخانه اصول نسخه خواني حقوق ماهيانه نسخه پيچ آموزش تکنسين داروخانه در اردبيل فني و حرفه اي تکنسين داروخانه تکنسين داروخانه ايرکاس کارآموز داروخانه آموزش دستیاری دندانپزشک تکنسين داروخانه چيست چه اطلاعاتي در نسخه وجود دارد نمونه سوالات آزمون نسخه پيچي کنسرسيوم ايرکاس خواندن نمونه نسخه هاي آموزشي حقوق تکنسين داروخانه 96 آموزش نسخه پيچي در تبريز آموزش نسخه پيچي جهاد دانشگاهي نسخه خواني در تبريز آموزش کار در داروخانه جهاد دانشگاهي رشت اصول نسخه پيچي و نسخه خواني ساماندهي و نگهداري دارو در داروخانه و انبار دارويي تجهيزات و ملزومات پزشکي آموزش نسخه پيچي جهاد دانشگاهي مشهد تکنسين داروخانه جهاد دانشگاهي کرج تکنسين دارويي تکنسين داروخانه جهاد دانشگاهي زنجان دوره هاي نسخه خواني انجمن داروسازان تبريز نسخه خواني آزمايشگاه آموزشگاه فني و حرفه اي داروخانه تکنسين داروخانه جهاد دانشگاهي اصفهان اعطاي مدرک بين المللي دوره آموزش کار در داروخانه دستيار دندانپزشک آموزش نسخه پيچي در داروخانه دندانپزشک آموزش نسخه پيچي نسخه پيچي ياد بگيريد آشنايي با بيماري ها تکنسين داروخانه در اصفهان کار در داروخانه