A A A

آموزش گروه هاي دارويي

Elements not found...

آموزش نسخه خوانی در تبریز

آموزش نسخه خوانی در تبریز:آموزشگاه آپادانا زیر نظر سازمان فنی و حرفه ای کشور اقدام به برگزاری دوره های آموزشی نسخه خوانی و نسخه پیچی داروخانه و آموزش کار در داروخانه در در شهر تبریز می نماید.

ادامه مطلب...

نکته مهم در نسخه خوانی

مطالعه کامل مبحث داروشناسی (آشنایی کامل با انواع داروها،دیکته داروها ،شکل های دارویی، اسامی دارو ها و گروه های دارویی) – بدون تسلط بر این موضوعات حقیقتا هرگز در کار در داروخانه به عنوان نسخه خوان موفق نخواهید بود ، شاید بپرسید چرا ؟؟؟

ادامه مطلب...

آشنایی با نسخه خوانی در داروخانه

مقدمه : فعالیت در هر مجموعه ای مستلزم شناخت و رعایت قوانین و مقررات حاکم بر آن می باشد . دارو خانه به عنوان یک پایگاه درمانی که مستقیما با سلامت جامعه مرتبط می باشد دارای مقرراتی است که رعایت آنها ارتقای کیفیت خدمت رسانی و تضمین سلامت جامعه را در بر خواهد داشت . قانون مربوط به پزشکی و دارویی ،مواد خوردنی و آشامیدنی و اصلاحیه های بعدی آن ، تعاریفی را از داروخانه ، مسئول فنی و موسس ارائه کرده است

ادامه مطلب...
تکنسین دندانپزشکی آموزش نسخه پيچي آموزش دستيار داروخانه آموزش حقوق تکنسين داروخانه آموزش نسخه خواني داروخانه دندانپزشک نمونه سوالات آزمون نسخه پيچي آموزش تکنسين داروخانه در اصفهان آموزش نسخه پيچي در رشت دستيار دندانپزشک دوره هاي پرستاري اصطلاحات دارويي خواندن نمونه نسخه هاي آموزشي تکنسين داروخانه ايرکاس آموزش دستیار دندانپزشک حقوق تکنسين داروخانه سال 95 تکنسين داروخانه جهاد دانشگاهي تبريز pdf کتاب تکنسين داروخانه آموزش نسخه پيچي جهاد دانشگاهي مشهد آموزش دارو خانه معاونت غذا و دارودستیار پزشک دندانپزشکی دسته هاي درماني دارو استخدام دستیار دندانپزشک آموزش تکنسين داروخانه در تهران دوره هاي نسخه خواني جهاد دانشگاهی نسخه پيچ بيمارستان آموزشگاه آپادانا آموزش نسخه پيچي در داروخانه آشنايي با شرکت هاي پخش دارو تجهیزات دندانپزشکی دستيار داروخانه آموزش تکنسين داروخانه آموزش کار در داروخانه جهاد دانشگاهي رشت دوره هاي آموزشي تکنسين داروخانه آموزش مجازي نسخه خواني آموزش نسخه خواني انجمن داروسازان تبريز آموزش مجازي تکنسين داروخانه تکنسين داروخانه جهاد دانشگاهي همدان تکنسين داروخانه شغل پردرآمد داروشناسي مقدماتي مسئول فني داروخانه دوره آموزشي کار در داروخانه آموزش مسئول فني داروخانه درآمد تکنسين داروخانه آشنايي با دارو هاي پوست مو آموزش نسخه پيچي در کرج آموزش کار در داروخانه کرج آموزش تکنسين داروخانه pdf دانلود جزوه آموزش کامل تکنيک نسخه خواني آموزش مجازي نسخه پيچي آشنايي با بيماري ها تکنسين دارويي آگهي استخدام تکنسين داروخانه آموزش دستیاری در تبریز