A A A

آموزش گروه هاي دارويي

Elements not found...

آموزش نسخه خوانی در تبریز

آموزش نسخه خوانی در تبریز:آموزشگاه آپادانا زیر نظر سازمان فنی و حرفه ای کشور اقدام به برگزاری دوره های آموزشی نسخه خوانی و نسخه پیچی داروخانه و آموزش کار در داروخانه در در شهر تبریز می نماید.

ادامه مطلب...

نکته مهم در نسخه خوانی

مطالعه کامل مبحث داروشناسی (آشنایی کامل با انواع داروها،دیکته داروها ،شکل های دارویی، اسامی دارو ها و گروه های دارویی) – بدون تسلط بر این موضوعات حقیقتا هرگز در کار در داروخانه به عنوان نسخه خوان موفق نخواهید بود ، شاید بپرسید چرا ؟؟؟

ادامه مطلب...

آشنایی با نسخه خوانی در داروخانه

مقدمه : فعالیت در هر مجموعه ای مستلزم شناخت و رعایت قوانین و مقررات حاکم بر آن می باشد . دارو خانه به عنوان یک پایگاه درمانی که مستقیما با سلامت جامعه مرتبط می باشد دارای مقرراتی است که رعایت آنها ارتقای کیفیت خدمت رسانی و تضمین سلامت جامعه را در بر خواهد داشت . قانون مربوط به پزشکی و دارویی ،مواد خوردنی و آشامیدنی و اصلاحیه های بعدی آن ، تعاریفی را از داروخانه ، مسئول فنی و موسس ارائه کرده است

ادامه مطلب...
آشنايي با تکنسين داروخانه pdf کتاب تکنسين داروخانه آموزش کار در داروخانه در کرج کتاب تکنسين داروخانه تکنسين داروخانه pdf دستيار دندانپزشک مدرک فني و حرفه اي تجهیزات دندانپزشکی آموزش تکنسين داروخانه جهاد دانشگاهي آموزش نسخه پيچي pdf آموزش تکنسين داروخانه در اروميه تکنسين داروخانه جهاد دانشگاهي خواندن لاتين داروها اعطاي مدرک بين المللي تکنسين داروخانه جهاد دانشگاهي کرج آموزش نسخه پيچي جهاد دانشگاهي مشهد تکنسين داروخانه مقدماتي آموزش دستيار داروخانه کاربرد کامپيوتر در داروخانه دوره هاي پرستاري کلاس هاي تکنسين داروخانه حقوق تکنسين داروخانه سال 95 آموزشگاه داروخانه آشنايي با نسخه پيچي انجمن داروسازان تبريز نسخه پيچ بيمارستان آموزش تکنسين داروخانه نجمن داروسازان سازمان نظام پرستاري دوره هاي نسخه خواني استخدام نسخه پيچ داروخانه مجازي آموزش نسخه هاي پزشکي آموزش نسخه خواني داروخانه آموزش کار در داروخانه دندانپزشک آموزش نسخه خواني استخدام تکنسين داروخانه دسته هاي درماني دارو آموزش نسخه پيچي داروخانه در اصفهان نسخه خواني آزمايشگاه استخدام در داروخانه آموزش نرم افزار داروخانه دارو هاي ترکيبي دستیاری آموزش نسخه پيچ تکنسين داروخانه در کانادا چگونه نسخه پيچ شويم آموزش کار در داروخانه جهاد دانشگاهي رشت نسخه پيچ آموزشگاه آپادانا نسخه پيچي ياد بگيريد آموزشگاه تکنسين داروخانه نسخه خواني داروخانه تکنسين داروخانه اشتغال در داروخانه آشنايي با دارو آشنايي با محصولات آرايشي بهداشتي تکنسين داروخانه جهاد دانشگاهي اصفهان مسئول فني داروخانه