A A A

آگهي استخدام تکنسين داروخانه

Elements not found...

آموزش نسخه خوانی در تبریز

آموزش نسخه خوانی در تبریز:آموزشگاه آپادانا زیر نظر سازمان فنی و حرفه ای کشور اقدام به برگزاری دوره های آموزشی نسخه خوانی و نسخه پیچی داروخانه و آموزش کار در داروخانه در در شهر تبریز می نماید.

ادامه مطلب...

نکته مهم در نسخه خوانی

مطالعه کامل مبحث داروشناسی (آشنایی کامل با انواع داروها،دیکته داروها ،شکل های دارویی، اسامی دارو ها و گروه های دارویی) – بدون تسلط بر این موضوعات حقیقتا هرگز در کار در داروخانه به عنوان نسخه خوان موفق نخواهید بود ، شاید بپرسید چرا ؟؟؟

ادامه مطلب...

آشنایی با نسخه خوانی در داروخانه

مقدمه : فعالیت در هر مجموعه ای مستلزم شناخت و رعایت قوانین و مقررات حاکم بر آن می باشد . دارو خانه به عنوان یک پایگاه درمانی که مستقیما با سلامت جامعه مرتبط می باشد دارای مقرراتی است که رعایت آنها ارتقای کیفیت خدمت رسانی و تضمین سلامت جامعه را در بر خواهد داشت . قانون مربوط به پزشکی و دارویی ،مواد خوردنی و آشامیدنی و اصلاحیه های بعدی آن ، تعاریفی را از داروخانه ، مسئول فنی و موسس ارائه کرده است

ادامه مطلب...
دوره آموزشي کار در داروخانه تکنسين داروخانه اشتغال در داروخانه آموزش تکنسين داروخانه pdf آموزش کار در داروخانه جهاد دانشگاهي رشت آموزش مجازي نسخه پيچي نجمن داروسازان آموزش نسخه پيچي داروخانه در اصفهان آشنايي با نسخه پيچي تکنسين داروخانه چيست تکنسين داروخانه pdf اصول نگهداري و انبارش دارو آشنايي با نسخه خواني اصول نسخه پيچي و نسخه خواني اصول کلي قيمت زني در داروخانه آموزش تکنسين داروخانه در زنجان مدرک فني و حرفه اي آموزش مجازي نسخه خواني کنسرسيوم ايرکاس دانلود جزوه آشنايي با تکنسين داروخانه دانلود آموزش نسخه خواني آموزش نسخه پيچي در داروخانه حقوق تکنسين داروخانه معاونت غذا و دارودستیار پزشک نسخه پيچ بيمارستان دانلود کتاب نسخه خواني آموزش نسخه پيچي pdf آشنايي با دارو هاي پوست مو دوره آموزشي نسخه خواني آموزش مسئول فني داروخانه آموزش داروخانه در تبريز آموزش دانشجو داروسازي تکنسين داروخانه جهاد دانشگاهي شهيد بهشتي تکنسين داروخانه در اصفهان تکنسين داروخانه جهاد دانشگاهي آموزش تکنسين داروخانه در تهران آموزش کار در داروخانه قزوين کارگاه نسخه خواني دستیاری تکنسین دندانپزشکی کار در داروخانه تجهیزات دندانپزشکی دوره هاي نسخه خواني آموزش نسخه پيچي در اصفهان آشنايي با ساخت دارو نسخه خواني در تبريز تکنسين داروخانه ايرکاس آشنايي با شرکت هاي پخش دارو آموزش دستيار داروخانه آموزش کار در داروخانه جهاد دانشگاهي قزوين حقوق تکنسين داروخانه سال 95 جهاد دانشگاهی تکنسين دارويي آموزش نسخه هاي پزشکي تکنسين داروخانه پيشرفته آموزش گروه هاي دارويي اعطاي مدرک بين المللي دستیار نسخه خواني