A A A

اروخانه پيشرفته

Elements not found...

آموزش نسخه خوانی در تبریز

آموزش نسخه خوانی در تبریز:آموزشگاه آپادانا زیر نظر سازمان فنی و حرفه ای کشور اقدام به برگزاری دوره های آموزشی نسخه خوانی و نسخه پیچی داروخانه و آموزش کار در داروخانه در در شهر تبریز می نماید.

ادامه مطلب...

نکته مهم در نسخه خوانی

مطالعه کامل مبحث داروشناسی (آشنایی کامل با انواع داروها،دیکته داروها ،شکل های دارویی، اسامی دارو ها و گروه های دارویی) – بدون تسلط بر این موضوعات حقیقتا هرگز در کار در داروخانه به عنوان نسخه خوان موفق نخواهید بود ، شاید بپرسید چرا ؟؟؟

ادامه مطلب...

آشنایی با نسخه خوانی در داروخانه

مقدمه : فعالیت در هر مجموعه ای مستلزم شناخت و رعایت قوانین و مقررات حاکم بر آن می باشد . دارو خانه به عنوان یک پایگاه درمانی که مستقیما با سلامت جامعه مرتبط می باشد دارای مقرراتی است که رعایت آنها ارتقای کیفیت خدمت رسانی و تضمین سلامت جامعه را در بر خواهد داشت . قانون مربوط به پزشکی و دارویی ،مواد خوردنی و آشامیدنی و اصلاحیه های بعدی آن ، تعاریفی را از داروخانه ، مسئول فنی و موسس ارائه کرده است

ادامه مطلب...
آموزش دستيار داروخانه آموزش مجازي کار در داوخانه آموزش گروه هاي دارويي استخدام تکنسين داروخانه اصفهان 96 نسخه خواني آزمايشگاه مدرک معتبر تکنسين داروخانه دوره هاي آموزشي تکنسين داروخانه تکنسين داروخانه جهاد دانشگاهي اصفهان چه اطلاعاتي در نسخه وجود دارد تکنسين دارويي دستیاری خواندن لاتين داروها تکنسين داروخانه آموزش کار در داروخانه جهاد دانشگاهي نمونه سوالات تکنسين داروخانه pdf آموزش نسخه خواني مدرک تکنسين داروخانه اموزش کار در داروخانه کرمانشاه نسخه خواني تجهيزات پزشکي داروخانه دوره هاي آموزشي کار در داروخانه اصفهان کاربرد کامپيوتر در داروخانه آموزش رايگان نسخه خواني آموزش کار در داروخانه در کرج آموزش دانشجو داروسازي آموزش تکنسين داروخانه آموزش نرم افزار داروخانه تجهیزات دندانپزشکی تکنسين داروخانه جهاد دانشگاهي تبريز دارو هاي ترکيبي آموزش آموزش نسخه خواني در تبريز آموزش دستیاری تکنسين داروخانه پيشرفته دستيار قفسه چيني دارو آموزش تکنسين داروخانه در اصفهان دسته هاي درماني دارو اشکال دارويي جهاد دانشگاهی نرم افزار نسخه خواني آموزش نسخه پيچي pdf آموزش جامع تکنسين داروخانه ايرکاس آموزش تکنسين داروخانه در سنندج اموزش کار در داروخانه شيراز دندانپزشکی آشنايي با نسخه پيچي آموزش نسخه خواني داروخانه آموزش تکنسين دارو خانه در تبريز تکنسین دندانپزشکی آشنايي با اشکال دارويي آموزشگاه آپادانا نجمن داروسازان آموزش داروخانه براي مهندسي شيمي تکنسين داروخانه جهاد دانشگاهي کرج آموزش نسخه پيچي داروخانه در اصفهان اعطاي مدرک معتبر سلامت دهان و دندان کارآموزي در داروخانه خواندن نمونه نسخه هاي آموزشي