A A A

استخدام تکنسين داروخانه

Elements not found...

آموزش نسخه خوانی در تبریز

آموزش نسخه خوانی در تبریز:آموزشگاه آپادانا زیر نظر سازمان فنی و حرفه ای کشور اقدام به برگزاری دوره های آموزشی نسخه خوانی و نسخه پیچی داروخانه و آموزش کار در داروخانه در در شهر تبریز می نماید.

ادامه مطلب...

نکته مهم در نسخه خوانی

مطالعه کامل مبحث داروشناسی (آشنایی کامل با انواع داروها،دیکته داروها ،شکل های دارویی، اسامی دارو ها و گروه های دارویی) – بدون تسلط بر این موضوعات حقیقتا هرگز در کار در داروخانه به عنوان نسخه خوان موفق نخواهید بود ، شاید بپرسید چرا ؟؟؟

ادامه مطلب...

آشنایی با نسخه خوانی در داروخانه

مقدمه : فعالیت در هر مجموعه ای مستلزم شناخت و رعایت قوانین و مقررات حاکم بر آن می باشد . دارو خانه به عنوان یک پایگاه درمانی که مستقیما با سلامت جامعه مرتبط می باشد دارای مقرراتی است که رعایت آنها ارتقای کیفیت خدمت رسانی و تضمین سلامت جامعه را در بر خواهد داشت . قانون مربوط به پزشکی و دارویی ،مواد خوردنی و آشامیدنی و اصلاحیه های بعدی آن ، تعاریفی را از داروخانه ، مسئول فنی و موسس ارائه کرده است

ادامه مطلب...
آموزش مجازي نسخه پيچي داروخانه اصفهان 96 آموزش نسخه خواني دندانپزشک تکنسين داروخانه ايرکاس استخدام تکنسين داروخانه تهران 95 دسته هاي درماني دارو آموزش نسخه پيچي در داروخانه آموزش دستیاری دندانپزشک کتاب تکنسين داروخانه استخدام تکنسين داروخانه تکنسين داروخانه جهاد دانشگاهي کرج آموزش کارآموزي داروخانه دوره آموزشي نسخه خواني آموزشگاه تکنسين داروخانه دوره هاي فشرده تکنسين داروخانه تکنسين داروخانه در کانادا آموزش تکنسين داروخانه جهاد دانشگاهي آشنايي با دارو اصطلاحات دارويي آموزش تکنسين داروخانه در اردبيل آموزش گروه هاي دارويي آموزش دستیاری در تبریز سازمان نظام پرستاري تکنسين داروخانه (مقدماتي - پيشرفته) اصول کلي قيمت زني در داروخانه اصول نگهداري و انبارش دارو دوره هاي آموزشي تکنسين داروخانه داروخانه نسخه هاي پزشکي معاونت غذا و دارودستیار پزشک آموزش تکنسين داروخانه در زنجان آشنايي با ساخت دارو آشنايي با قفسه چيني دارو آموزش دارو خانه درآمد تکنسين داروخانه دوره آموزش کار در داروخانه آموزش کار در داروخانه مشهد دانلود جزوه داروخانه،نسخه پیچی،نسخه خوانی،تکنسین داروخانه،دوره های آموزشی،آموزش تکنسین داروخانه،دوره نسخه خوانی شغل پاره وقت کنسرسيوم ايرکاس آموزش نسخه هاي پزشکي آموزش نسخه پيچي جهاد دانشگاهي آموزش نسخه خواني در تبريز اشتغال در داروخانه جزوه تکنسين داروخانه pdf آموزش مسئول فني داروخانه آشنايي با مکمل هاي غذايي نجمن داروسازان آموزش نسخه پيچي در کرج آموزش کار در داروخانه اصفهان دستیار دندانپزشکی حقوق تکنسين داروخانه آموزش نسخه خواني داروخانه دستيار دندانپزشک آموزش دانشجو داروسازي استخدام در داروخانه آموزش تکنسين داروخانه آموزش تکنسين داروخانه pdf