A A A

استخدام تکنسين داروخانه

Elements not found...

آموزش نسخه خوانی در تبریز

آموزش نسخه خوانی در تبریز:آموزشگاه آپادانا زیر نظر سازمان فنی و حرفه ای کشور اقدام به برگزاری دوره های آموزشی نسخه خوانی و نسخه پیچی داروخانه و آموزش کار در داروخانه در در شهر تبریز می نماید.

ادامه مطلب...

نکته مهم در نسخه خوانی

مطالعه کامل مبحث داروشناسی (آشنایی کامل با انواع داروها،دیکته داروها ،شکل های دارویی، اسامی دارو ها و گروه های دارویی) – بدون تسلط بر این موضوعات حقیقتا هرگز در کار در داروخانه به عنوان نسخه خوان موفق نخواهید بود ، شاید بپرسید چرا ؟؟؟

ادامه مطلب...

آشنایی با نسخه خوانی در داروخانه

مقدمه : فعالیت در هر مجموعه ای مستلزم شناخت و رعایت قوانین و مقررات حاکم بر آن می باشد . دارو خانه به عنوان یک پایگاه درمانی که مستقیما با سلامت جامعه مرتبط می باشد دارای مقرراتی است که رعایت آنها ارتقای کیفیت خدمت رسانی و تضمین سلامت جامعه را در بر خواهد داشت . قانون مربوط به پزشکی و دارویی ،مواد خوردنی و آشامیدنی و اصلاحیه های بعدی آن ، تعاریفی را از داروخانه ، مسئول فنی و موسس ارائه کرده است

ادامه مطلب...
دستيار داروخانه آموزش تکنسين داروخانه در سنندج نسخه پيچ انجمن داروسازان تبريز کاربرد کامپيوتر در داروخانه داروسازي نسخه پيچي ياد بگيريد آموزش کار در داروخانه مشهد نسخه هاي پزشکي تجهیزات دندانپزشکی تکنسين داروخانه چيست آموزش نسخه پيچي در داروخانه نرم افزار نسخه خواني دوره هاي فشرده تکنسين داروخانه مدرک معتبر تکنسين داروخانه آموزش نسخه پيچي آموزش جامع تکنسين دارويي آموزش نسخه پيچي در رشت خواندن لاتين داروها دستیار دندان پزشک حقوق تکنسين داروخانه سال 95 آموزشگاه تکنسين داروخانه اعطاي مدرک معتبر استخدام دستیار دندانپزشک آشنايي با ساخت دارو دندانپزشکی تکنسين داروخانه جهاد دانشگاهي اصفهان آموزشگاه آپادانا تکنسين داروخانه جهاد دانشگاهي خواندن نمونه نسخه هاي آموزشي داروخانه اصفهان 96 نسخه پيچ بيمارستان آشنايي با مکمل هاي غذايي اصول کلي قيمت زني در داروخانه آموزش تکنسين دارو خانه در تبريز اروخانه پيشرفته تکنسين داروخانه در اصفهان اشکال دارويي دستیاری تکنسين داروخانه جهاد دانشگاهي زنجان آموزش نسخه پيچي داروخانه در تبريز آموزش دستیار دندانپزشک آموزش کار در داروخانه در کرج آشنايي با نسخه خواني تکنسين داروخانه ايرکاس آموزش دستیاری فني و حرفه اي تکنسين داروخانه آموزش کار در داروخانه تجهيزات پزشکي داروخانه نسخه خواني داروخانه کارگاه نسخه خواني تکنسين داروخانه پيشرفته دارو هاي گياهي حقوق تکنسين داروخانه آموزش تکنسين داروخانه در اروميه آموزش کار در داروخانه جهاد دانشگاهي آموزش رايگان نسخه خواني آموزش نسخه پيچي داروخانه در اصفهان کارآموزي در داروخانه