A A A

استخدام تکنسين داروخانه اصفهان 96

Elements not found...

آموزش نسخه خوانی در تبریز

آموزش نسخه خوانی در تبریز:آموزشگاه آپادانا زیر نظر سازمان فنی و حرفه ای کشور اقدام به برگزاری دوره های آموزشی نسخه خوانی و نسخه پیچی داروخانه و آموزش کار در داروخانه در در شهر تبریز می نماید.

ادامه مطلب...

نکته مهم در نسخه خوانی

مطالعه کامل مبحث داروشناسی (آشنایی کامل با انواع داروها،دیکته داروها ،شکل های دارویی، اسامی دارو ها و گروه های دارویی) – بدون تسلط بر این موضوعات حقیقتا هرگز در کار در داروخانه به عنوان نسخه خوان موفق نخواهید بود ، شاید بپرسید چرا ؟؟؟

ادامه مطلب...

آشنایی با نسخه خوانی در داروخانه

مقدمه : فعالیت در هر مجموعه ای مستلزم شناخت و رعایت قوانین و مقررات حاکم بر آن می باشد . دارو خانه به عنوان یک پایگاه درمانی که مستقیما با سلامت جامعه مرتبط می باشد دارای مقرراتی است که رعایت آنها ارتقای کیفیت خدمت رسانی و تضمین سلامت جامعه را در بر خواهد داشت . قانون مربوط به پزشکی و دارویی ،مواد خوردنی و آشامیدنی و اصلاحیه های بعدی آن ، تعاریفی را از داروخانه ، مسئول فنی و موسس ارائه کرده است

ادامه مطلب...
کنسرسيوم ايرکاس آموزش نسخه پيچي کتاب تکنسين داروخانه آموزش دستیار دندانپزشک نسخه خواني داروخانه دستیار پزشک درآمد تکنسين داروخانه آموزش نسخه پيچي در رشت تکنسين داروخانه آشنايي با دارو نمونه سوالات آزمون نسخه پيچي آموزش کار در داروخانه جهاد دانشگاهي قزوين داروخانه هاي تبريز مديريت داروخانه آموزش گروه هاي دارويي مدرک فني و حرفه اي دانلود کتاب نسخه خواني آموزش کار در داروخانه آشنايي با نسخه خواني داروشناسي مقدماتي دوره هاي نسخه خواني داروخانه آموزش نسخه پيچي جهاد دانشگاهي مشهد سازمان نظام پرستاري دستيار دندانپزشک دانلود آموزش نسخه خواني دندانپزشک دوره آموزشي کار در داروخانه آموزش نسخه خواني داروخانه آموزش رايگان نسخه خواني آشنايي با شرکت هاي پخش دارو آموزش دارو خانه نسخه پيچ تکنسين داروخانه جهاد دانشگاهي تبريز آموزش تکنسين دارو خانه در تبريز آموزش دستيار داروخانه دستيار قفسه چيني دارو دوره هاي آموزشي کار در داروخانه اصفهان کار در داروخانه آموزش مدرک تکنسين داروخانه آشنايي با قفسه چيني دارو اموزش کار در داروخانه کرمانشاه دستیار دندانپزشکی آموزش تکنسين داروخانه در زنجان تکنسين داروخانه جهاد دانشگاهي زنجان دستيار داروخانه تکنسين داروخانه جهاد دانشگاهي استخدام تکنسين داروخانه انجمن داروسازان تبريز اصول نگهداري و انبارش دارو آموزش کار در داروخانه جهاد دانشگاهي رشت اشکال دارويي آموزش داروخانه در تبريز استخدام تکنسين داروخانه اصفهان 96 آموزش مجازي کار در داوخانه شغل پاره وقت آموزش تکنسين داروخانه pdf آموزشگاه داروخانه دانشکده داروسازيا