A A A

استخدام در داروخانه

Elements not found...

آموزش نسخه خوانی در تبریز

آموزش نسخه خوانی در تبریز:آموزشگاه آپادانا زیر نظر سازمان فنی و حرفه ای کشور اقدام به برگزاری دوره های آموزشی نسخه خوانی و نسخه پیچی داروخانه و آموزش کار در داروخانه در در شهر تبریز می نماید.

ادامه مطلب...

نکته مهم در نسخه خوانی

مطالعه کامل مبحث داروشناسی (آشنایی کامل با انواع داروها،دیکته داروها ،شکل های دارویی، اسامی دارو ها و گروه های دارویی) – بدون تسلط بر این موضوعات حقیقتا هرگز در کار در داروخانه به عنوان نسخه خوان موفق نخواهید بود ، شاید بپرسید چرا ؟؟؟

ادامه مطلب...

آشنایی با نسخه خوانی در داروخانه

مقدمه : فعالیت در هر مجموعه ای مستلزم شناخت و رعایت قوانین و مقررات حاکم بر آن می باشد . دارو خانه به عنوان یک پایگاه درمانی که مستقیما با سلامت جامعه مرتبط می باشد دارای مقرراتی است که رعایت آنها ارتقای کیفیت خدمت رسانی و تضمین سلامت جامعه را در بر خواهد داشت . قانون مربوط به پزشکی و دارویی ،مواد خوردنی و آشامیدنی و اصلاحیه های بعدی آن ، تعاریفی را از داروخانه ، مسئول فنی و موسس ارائه کرده است

ادامه مطلب...
مدرک فني و حرفه اي دستیاری دوره هاي فشرده تکنسين داروخانه مديريت داروخانه دستيار قفسه چيني دارو اشتغال در داروخانه آموزش نرم افزار داروخانه آموزشگاه آپادانا آموزش کار در داروخانه جهاد دانشگاهي جزوه تکنسين داروخانه pdf آموزش دستیاری در تبریز اصول نگهداري و انبارش دارو تجهيزات و ملزومات پزشکي تکنسين داروخانه (مقدماتي - پيشرفته) نسخه هاي پزشکي اشکال دارويي آموزش تکنسين داروخانه در زنجان اروخانه پيشرفته آموزش دستيار داروخانه آموزش نسخه پيچي در داروخانه نسخه پيچ آموزشگاه تکنسين داروخانه آموزش دارو خانه استخدام دستیار دندانپزشک آموزش دوره آموزشي کار در داروخانه تکنسين داروخانه pdf آموزش کار در داروخانه قزوين داروسازي آموزش رايگان نسخه خواني آموزش مجازي نسخه خواني تکنسين داروخانه جهاد دانشگاهي زنجان آگهي استخدام تکنسين داروخانه آموزشگاه داروخانه آموزش تکنسين دارو خانه در تبريز آموزش نسخه پيچي pdf آشنايي با دارو خواندن نمونه نسخه هاي آموزشي آموزش تکنسين داروخانه در اروميه آموزش مجازي نسخه پيچي آموزش مجازي تکنسين داروخانه دوره هاي نسخه خواني تکنسين داروخانه جهاد دانشگاهي تبريز دوره هاي آموزشي کار در داروخانه اصفهان رشته داروسازي آموزش نسخه پيچ کارآموزي در داروخانه کارآموز داروخانه تکنسين داروخانه جهاد دانشگاهي اصفهان آموزش جامع دستیار آموزش نسخه پيچي داروخانه در اصفهان تکنسین دندانپزشکی آشنايي با نسخه خواني دوره هاي آموزشي تکنسين داروخانه آموزش کار در داروخانه در کرج تکنسين داروخانه چيست استخدام تکنسين داروخانه اصفهان 96 حقوق تکنسين داروخانه داروخانه مجازي