A A A

اعطاي مدرک بين المللي

با تغییرات بسیاری که در مراکز سلامت و بهداشت ایجاد می شود، تغییرات بسیاری دیگر نیز در نقش و مسئولیت تکنسین های داروخانه دیده می شود.حضور تکنسین های داروخانه رو به رشد و پیشرفت است و تقاضا برای این رشته ...
ایجاد در 25 تیر 1397
,آموزش تکنسين داروخانه در اصفهان,آموزش تکنسين داروخانه در اروميه,آموزش تکنسين داروخانه در اردبيل,آموزش تکنسين داروخانه در زنجان,آموزش تکنسين داروخانه در سنندج,آشنايي با دارو,آشنايي با اشکال دارويي,اشکال ...
اعطاي مدرک معتبر,اعطاي مدرک بين المللي,دستيار قفسه چيني دارو,دوره آموزشي کار در داروخانه,آموزش گروه هاي دارويي,تجهيزات و ملزومات پزشکي,آشنايي با مکمل هاي غذايي,اصول نگهداري و انبارش دارو,اصول نسخه پيچي ...

آموزش نسخه خوانی در تبریز

آموزش نسخه خوانی در تبریز:آموزشگاه آپادانا زیر نظر سازمان فنی و حرفه ای کشور اقدام به برگزاری دوره های آموزشی نسخه خوانی و نسخه پیچی داروخانه و آموزش کار در داروخانه در در شهر تبریز می نماید.

ادامه مطلب...

نکته مهم در نسخه خوانی

مطالعه کامل مبحث داروشناسی (آشنایی کامل با انواع داروها،دیکته داروها ،شکل های دارویی، اسامی دارو ها و گروه های دارویی) – بدون تسلط بر این موضوعات حقیقتا هرگز در کار در داروخانه به عنوان نسخه خوان موفق نخواهید بود ، شاید بپرسید چرا ؟؟؟

ادامه مطلب...

آشنایی با نسخه خوانی در داروخانه

مقدمه : فعالیت در هر مجموعه ای مستلزم شناخت و رعایت قوانین و مقررات حاکم بر آن می باشد . دارو خانه به عنوان یک پایگاه درمانی که مستقیما با سلامت جامعه مرتبط می باشد دارای مقرراتی است که رعایت آنها ارتقای کیفیت خدمت رسانی و تضمین سلامت جامعه را در بر خواهد داشت . قانون مربوط به پزشکی و دارویی ،مواد خوردنی و آشامیدنی و اصلاحیه های بعدی آن ، تعاریفی را از داروخانه ، مسئول فنی و موسس ارائه کرده است

ادامه مطلب...
نسخه خواني در تبريز دستیار دندان پزشک آموزش نسخه پيچي در کرج دوره آموزشي نسخه خواني آموزش کار در داروخانه مشهد آشنايي با دارو سازمان نظام پرستاري تکنسين داروخانه در کانادا آموزش مسئول فني داروخانه آموزش تکنسين داروخانه در اصفهان آموزشگاه تکنسين داروخانه اعطاي مدرک معتبر آموزش تکنسين داروخانه در اروميه نسخه خواني معاونت غذا و دارودستیار پزشک آموزش جامع آموزش نسخه پيچي در داروخانه آموزش تکنسين دارو خانه در تبريز دستیاری دستيار داروخانه تکنسين داروخانه در اصفهان آموزش کار در داروخانه قزوين آموزش تکنسين داروخانه در اردبيل آموزش تکنسين داروخانه pdf آگهي استخدام تکنسين داروخانه تکنسين دارويي نجمن داروسازان آشنايي با مکمل هاي غذايي اصول نسخه پيچي و نسخه خواني داروخانه هاي تبريز درآمد تکنسين داروخانه نسخه پيچ بيمارستان کتاب تکنسين داروخانه آموزش مجازي نسخه خواني حقوق تکنسين داروخانه چقدر است آموزش نسخه پيچ تکنسين داروخانه جهاد دانشگاهي زنجان تکنسين داروخانه pdf آشنايي با قفسه چيني دارو تجهيزات پزشکي داروخانه اصطلاحات دارويي دانلود آموزش نسخه خواني قيمت گذاري دارو حقوق ماهيانه نسخه پيچ اصول کلي قيمت زني در داروخانه داروخانه اصفهان 96 داروشناسي مقدماتي آموزش کار در داروخانه اصفهان نرم افزار نسخه خواني تکنسين داروخانه جهاد دانشگاهي آموزش مدرک بين المللي استخدام تکنسين داروخانه تهران 95 دستيار دندانپزشک آموزش دانشجو داروسازي آشنايي با نسخه خواني استخدام نسخه پيچ جزوه تکنسين داروخانه pdf تجهيزات و ملزومات پزشکي دندانپزشک