A A A

تکنسين داروخانه ايرکاس

Elements not found...

آموزش نسخه خوانی در تبریز

آموزش نسخه خوانی در تبریز:آموزشگاه آپادانا زیر نظر سازمان فنی و حرفه ای کشور اقدام به برگزاری دوره های آموزشی نسخه خوانی و نسخه پیچی داروخانه و آموزش کار در داروخانه در در شهر تبریز می نماید.

ادامه مطلب...

نکته مهم در نسخه خوانی

مطالعه کامل مبحث داروشناسی (آشنایی کامل با انواع داروها،دیکته داروها ،شکل های دارویی، اسامی دارو ها و گروه های دارویی) – بدون تسلط بر این موضوعات حقیقتا هرگز در کار در داروخانه به عنوان نسخه خوان موفق نخواهید بود ، شاید بپرسید چرا ؟؟؟

ادامه مطلب...

آشنایی با نسخه خوانی در داروخانه

مقدمه : فعالیت در هر مجموعه ای مستلزم شناخت و رعایت قوانین و مقررات حاکم بر آن می باشد . دارو خانه به عنوان یک پایگاه درمانی که مستقیما با سلامت جامعه مرتبط می باشد دارای مقرراتی است که رعایت آنها ارتقای کیفیت خدمت رسانی و تضمین سلامت جامعه را در بر خواهد داشت . قانون مربوط به پزشکی و دارویی ،مواد خوردنی و آشامیدنی و اصلاحیه های بعدی آن ، تعاریفی را از داروخانه ، مسئول فنی و موسس ارائه کرده است

ادامه مطلب...
آموزش نسخه خواني در تبريز انجمن داروسازان تبريز آموزش مسئول فني داروخانه آموزش کامل تکنيک نسخه خواني اشتغال در داروخانه آموزش دستيار داروخانه کاربرد کامپيوتر در داروخانه دوره آموزشي نسخه خواني آشنايي با اشکال دارويي دستيار داروخانه آموزش تکنسين داروخانه آشنايي با ساخت دارو تکنسين داروخانه جهاد دانشگاهي شهيد بهشتي آموزش دستیاری دندانپزشک دوره هاي آموزشي تکنسين داروخانه حقوق تکنسين داروخانه سال 95 دوره هاي نسخه خواني آموزش نسخه پيچي جهاد دانشگاهي تکنسين داروخانه پيشرفته داروخانه،نسخه پیچی،نسخه خوانی،تکنسین داروخانه،دوره های آموزشی،آموزش تکنسین داروخانه،دوره نسخه خوانی درآمد تکنسين داروخانه قيمت گذاري دارو تجهیزات دندانپزشکی تکنسين داروخانه مقدماتي آگهي استخدام تکنسين داروخانه آموزش دستیار دندانپزشک دارو هاي ترکيبي دستیار دسته هاي درماني دارو آموزشگاه تکنسين داروخانه تکنسين داروخانه جهاد دانشگاهي زنجان آموزش نسخه پيچي در رشت حقوق ماهيانه نسخه پيچ نسخه هاي پزشکي آموزش نسخه پيچي در تبريز اموزش کار در داروخانه کرمانشاه آموزش دانشجو داروسازي آموزشگاه آپادانا اصول نگهداري و انبارش دارو استخدام در داروخانه چه اطلاعاتي در نسخه وجود دارد دستیار دندان پزشک استخدام نسخه پيچ اعطاي مدرک معتبر آموزش نسخه پيچي در اصفهان تکنسین دندانپزشکی تکنسين داروخانه جهاد دانشگاهي اصفهان دستيار دندانپزشک سازمان نظام پرستاري دانشکده داروسازيا اشکال دارويي جهاد دانشگاهی تکنسين داروخانه آشنايي با بيماري ها نمونه سوالات آزمون نسخه پيچي دندانپزشکی استخدام تکنسين داروخانه اصفهان 96 آشنايي با دارو حقوق تکنسين داروخانه آشنايي با نسخه خواني