A A A

تکنسين داروخانه جهاد دانشگاهي

Elements not found...

آموزش نسخه خوانی در تبریز

آموزش نسخه خوانی در تبریز:آموزشگاه آپادانا زیر نظر سازمان فنی و حرفه ای کشور اقدام به برگزاری دوره های آموزشی نسخه خوانی و نسخه پیچی داروخانه و آموزش کار در داروخانه در در شهر تبریز می نماید.

ادامه مطلب...

نکته مهم در نسخه خوانی

مطالعه کامل مبحث داروشناسی (آشنایی کامل با انواع داروها،دیکته داروها ،شکل های دارویی، اسامی دارو ها و گروه های دارویی) – بدون تسلط بر این موضوعات حقیقتا هرگز در کار در داروخانه به عنوان نسخه خوان موفق نخواهید بود ، شاید بپرسید چرا ؟؟؟

ادامه مطلب...

آشنایی با نسخه خوانی در داروخانه

مقدمه : فعالیت در هر مجموعه ای مستلزم شناخت و رعایت قوانین و مقررات حاکم بر آن می باشد . دارو خانه به عنوان یک پایگاه درمانی که مستقیما با سلامت جامعه مرتبط می باشد دارای مقرراتی است که رعایت آنها ارتقای کیفیت خدمت رسانی و تضمین سلامت جامعه را در بر خواهد داشت . قانون مربوط به پزشکی و دارویی ،مواد خوردنی و آشامیدنی و اصلاحیه های بعدی آن ، تعاریفی را از داروخانه ، مسئول فنی و موسس ارائه کرده است

ادامه مطلب...
دوره هاي آموزشي تکنسين داروخانه تجهيزات و ملزومات پزشکي آموزش مسئول فني داروخانه آموزش نسخه پيچي در تبريز معاونت غذا و دارودستیار پزشک داروخانه،نسخه پیچی،نسخه خوانی،تکنسین داروخانه،دوره های آموزشی،آموزش تکنسین داروخانه،دوره نسخه خوانی آشنايي با ساخت دارو آموزش کارآموزي داروخانه اصول نسخه پيچي و نسخه خواني آموزش نسخه خواني اصول کلي قيمت زني در داروخانه خواندن لاتين داروها سلامت دهان و دندان آموزش نسخه پيچي pdf آموزش تکنسين داروخانه در اروميه تکنسين داروخانه در اصفهان نسخه پيچ آموزشگاه آپادانا استخدام نسخه پيچ آموزش نسخه هاي پزشکي اصول نسخه خواني کاربرد کامپيوتر در داروخانه تکنسين داروخانه pdf آشنايي با تکنسين داروخانه تکنسين داروخانه جهاد دانشگاهي تبريز آموزش تکنسين داروخانه در تهران آشنايي با محصولات آرايشي بهداشتي pdf کتاب تکنسين داروخانه آموزش تکنسين داروخانه جهاد دانشگاهي مديريت داروخانه آموزش تکنسين دارو خانه در تبريز آموزش گروه هاي دارويي دوره هاي نسخه خواني اشتغال در داروخانه کنسرسيوم ايرکاس دندانپزشک دوره آموزش کار در داروخانه آموزش کار در داروخانه حقوق تکنسين داروخانه سال 95 دانشکده داروسازيا تکنسين داروخانه ايرکاس داروخانه دارو هاي ترکيبي دارو هاي گياهي آموزش کار در داروخانه کرج استخدام تکنسين داروخانه تهران 95 آموزشگاه فني و حرفه اي داروخانه استخدام در داروخانه شغل پاره وقت کارآموزي در داروخانه آموزش تکنسين داروخانه در زنجان آگهي استخدام تکنسين داروخانه آموزش داروخانه در تبريز آموزش تکنسين داروخانه در اردبيل تکنسين داروخانه جهاد دانشگاهي اصفهان خواندن نمونه نسخه هاي آموزشي آموزش دستیار دندانپزشک آموزش کار در داروخانه مشهد استخدام تکنسين داروخانه اصفهان 96