A A A

تکنسين داروخانه جهاد دانشگاهي

Elements not found...

آموزش نسخه خوانی در تبریز

آموزش نسخه خوانی در تبریز:آموزشگاه آپادانا زیر نظر سازمان فنی و حرفه ای کشور اقدام به برگزاری دوره های آموزشی نسخه خوانی و نسخه پیچی داروخانه و آموزش کار در داروخانه در در شهر تبریز می نماید.

ادامه مطلب...

نکته مهم در نسخه خوانی

مطالعه کامل مبحث داروشناسی (آشنایی کامل با انواع داروها،دیکته داروها ،شکل های دارویی، اسامی دارو ها و گروه های دارویی) – بدون تسلط بر این موضوعات حقیقتا هرگز در کار در داروخانه به عنوان نسخه خوان موفق نخواهید بود ، شاید بپرسید چرا ؟؟؟

ادامه مطلب...

آشنایی با نسخه خوانی در داروخانه

مقدمه : فعالیت در هر مجموعه ای مستلزم شناخت و رعایت قوانین و مقررات حاکم بر آن می باشد . دارو خانه به عنوان یک پایگاه درمانی که مستقیما با سلامت جامعه مرتبط می باشد دارای مقرراتی است که رعایت آنها ارتقای کیفیت خدمت رسانی و تضمین سلامت جامعه را در بر خواهد داشت . قانون مربوط به پزشکی و دارویی ،مواد خوردنی و آشامیدنی و اصلاحیه های بعدی آن ، تعاریفی را از داروخانه ، مسئول فنی و موسس ارائه کرده است

ادامه مطلب...
تکنسين دارويي کارآموز داروخانه تجهيزات و ملزومات پزشکي نسخه خواني در تبريز آموزش تکنسين داروخانه در زنجان دانشکده داروسازيا انجمن داروسازان تبريز آموزش نسخه پيچي داروخانه در اصفهان آموزش دستیار دندانپزشک آموزش گروه هاي دارويي تکنسين داروخانه تکنسين داروخانه پيشرفته آموزش تکنسين داروخانه در اصفهان معاونت غذا و دارودستیار پزشک تکنسين داروخانه در اصفهان درآمد تکنسين داروخانه دستيار دندانپزشک دوره آموزشي کار در داروخانه اشکال دارويي سلامت دهان و دندان آگهي استخدام تکنسين داروخانه آموزش نسخه پيچي در داروخانه داروشناسي مقدماتي دوره آموزشي نسخه خواني مدرک تکنسين داروخانه آشنايي با ساخت دارو خواندن نمونه نسخه هاي آموزشي دستيار قفسه چيني دارو آموزش نسخه پيچي در اصفهان آموزشگاه فني و حرفه اي داروخانه کارآموزي در داروخانه استخدام تکنسين داروخانه تهران 95 دسته هاي درماني دارو آموزش تکنسين داروخانه در اردبيل آموزش تکنسين داروخانه در تهران اعطاي مدرک بين المللي آموزش نسخه خواني آموزش داروخانه براي مهندسي شيمي داروخانه هاي تبريز اصول نگهداري و انبارش دارو دانلود کتاب نسخه خواني آموزش نسخه پيچي داروخانه در تبريز نرم افزار نسخه خواني آشنايي با بيماري ها دندانپزشکی مدرک معتبر تکنسين داروخانه تکنسين داروخانه ايرکاس اصول کلي قيمت زني در داروخانه دستیاری آموزش رايگان نسخه خواني تکنسين داروخانه در کانادا نسخه خواني داروخانه حقوق ماهيانه نسخه پيچ سازمان نظام پرستاري کارگاه نسخه خواني آموزش کار در داروخانه جهاد دانشگاهي آموزش جامع کلاس هاي تکنسين داروخانه آموزش مجازي نسخه پيچي آشنايي با شرکت هاي پخش دارو