A A A

تکنسين داروخانه جهاد دانشگاهي زنجان

Elements not found...

آموزش نسخه خوانی در تبریز

آموزش نسخه خوانی در تبریز:آموزشگاه آپادانا زیر نظر سازمان فنی و حرفه ای کشور اقدام به برگزاری دوره های آموزشی نسخه خوانی و نسخه پیچی داروخانه و آموزش کار در داروخانه در در شهر تبریز می نماید.

ادامه مطلب...

نکته مهم در نسخه خوانی

مطالعه کامل مبحث داروشناسی (آشنایی کامل با انواع داروها،دیکته داروها ،شکل های دارویی، اسامی دارو ها و گروه های دارویی) – بدون تسلط بر این موضوعات حقیقتا هرگز در کار در داروخانه به عنوان نسخه خوان موفق نخواهید بود ، شاید بپرسید چرا ؟؟؟

ادامه مطلب...

آشنایی با نسخه خوانی در داروخانه

مقدمه : فعالیت در هر مجموعه ای مستلزم شناخت و رعایت قوانین و مقررات حاکم بر آن می باشد . دارو خانه به عنوان یک پایگاه درمانی که مستقیما با سلامت جامعه مرتبط می باشد دارای مقرراتی است که رعایت آنها ارتقای کیفیت خدمت رسانی و تضمین سلامت جامعه را در بر خواهد داشت . قانون مربوط به پزشکی و دارویی ،مواد خوردنی و آشامیدنی و اصلاحیه های بعدی آن ، تعاریفی را از داروخانه ، مسئول فنی و موسس ارائه کرده است

ادامه مطلب...
آموزش دستیار دندانپزشک آموزش کار در داروخانه قزوين کنسرسيوم ايرکاس اعطاي مدرک بين المللي نجمن داروسازان آموزش نسخه پيچي مدرک معتبر تکنسين داروخانه استخدام تکنسين داروخانه تهران 95 داروخانه،نسخه پیچی،نسخه خوانی،تکنسین داروخانه،دوره های آموزشی،آموزش تکنسین داروخانه،دوره نسخه خوانی تکنسين داروخانه جهاد دانشگاهي زنجان آموزش مسئول فني داروخانه داروخانه هاي تبريز کلاس هاي تکنسين داروخانه آموزش نسخه پيچي در تبريز استخدام تکنسين داروخانه آموزش تکنسين داروخانه در اروميه آشنايي با بيماري ها آموزش کار در داروخانه جهاد دانشگاهي pdf کتاب تکنسين داروخانه آموزش نسخه خواني داروخانه تکنسين داروخانه pdf خواندن لاتين داروها تجهیزات دندانپزشکی آشنايي با تکنسين داروخانه آموزش نسخه پيچي در رشت اموزش کار در داروخانه کرمانشاه تکنسين داروخانه جهاد دانشگاهي مسئول فني داروخانه تکنسين داروخانه جهاد دانشگاهي شهيد بهشتي آموزشگاه داروخانه استخدام نسخه پيچ آموزش نسخه پيچ کارگاه نسخه خواني دارو هاي ترکيبي آموزش تکنسين داروخانه در اصفهان آموزش مجازي نسخه خواني جهاد دانشگاهی تکنسين داروخانه جهاد دانشگاهي کرج دارو هاي گياهي اموزش کار در داروخانه شيراز آموزش نسخه پيچي در اصفهان اصول نگهداري و انبارش دارو دندانپزشکی آموزش کار در داروخانه جهاد دانشگاهي قزوين آموزشگاه فني و حرفه اي داروخانه دستیار آموزش مجازي نسخه پيچي رشته داروسازي سازمان نظام پرستاري اصول نسخه پيچي و نسخه خواني تجهيزات پزشکي داروخانه نسخه پيچي ياد بگيريد تکنسين داروخانه جهاد دانشگاهي تبريز داروشناسي مقدماتي انجمن داروسازان تبريز آموزش نسخه هاي پزشکي قيمت گذاري دارو چگونه نسخه پيچ شويم فني و حرفه اي تکنسين داروخانه نرم افزار نسخه خواني