A A A

تکنسين داروخانه جهاد دانشگاهي کرج

Elements not found...

آموزش نسخه خوانی در تبریز

آموزش نسخه خوانی در تبریز:آموزشگاه آپادانا زیر نظر سازمان فنی و حرفه ای کشور اقدام به برگزاری دوره های آموزشی نسخه خوانی و نسخه پیچی داروخانه و آموزش کار در داروخانه در در شهر تبریز می نماید.

ادامه مطلب...

نکته مهم در نسخه خوانی

مطالعه کامل مبحث داروشناسی (آشنایی کامل با انواع داروها،دیکته داروها ،شکل های دارویی، اسامی دارو ها و گروه های دارویی) – بدون تسلط بر این موضوعات حقیقتا هرگز در کار در داروخانه به عنوان نسخه خوان موفق نخواهید بود ، شاید بپرسید چرا ؟؟؟

ادامه مطلب...

آشنایی با نسخه خوانی در داروخانه

مقدمه : فعالیت در هر مجموعه ای مستلزم شناخت و رعایت قوانین و مقررات حاکم بر آن می باشد . دارو خانه به عنوان یک پایگاه درمانی که مستقیما با سلامت جامعه مرتبط می باشد دارای مقرراتی است که رعایت آنها ارتقای کیفیت خدمت رسانی و تضمین سلامت جامعه را در بر خواهد داشت . قانون مربوط به پزشکی و دارویی ،مواد خوردنی و آشامیدنی و اصلاحیه های بعدی آن ، تعاریفی را از داروخانه ، مسئول فنی و موسس ارائه کرده است

ادامه مطلب...
دستیاری داروسازي مديريت داروخانه آموزش نسخه پيچي در رشت آشنايي با اشکال دارويي دارو هاي ترکيبي آموزش مسئول فني داروخانه جهاد دانشگاهی کارآموزي در داروخانه تکنسين داروخانه جهاد دانشگاهي نسخه هاي پزشکي مدرک بين المللي دستيار قفسه چيني دارو اصول نسخه خواني آموزش تکنسين داروخانه جهاد دانشگاهي داروخانه اصفهان 96 مدرک فني و حرفه اي آموزش نسخه پيچي داروخانه در اصفهان آموزش نسخه خواني آموزش نسخه خواني داروخانه آشنايي با نسخه پيچي اموزش کار در داروخانه شيراز آموزش کار در داروخانه کرج تکنسين داروخانه جهاد دانشگاهي تبريز تکنسين داروخانه ايرکاس آگهي استخدام تکنسين داروخانه تکنسین دندانپزشکی داروخانه آموزشگاه فني و حرفه اي داروخانه آموزش دستیار دندانپزشک داروخانه هاي تبريز فني و حرفه اي تکنسين داروخانه چه اطلاعاتي در نسخه وجود دارد آشنايي با ساخت دارو تجهيزات پزشکي داروخانه حقوق تکنسين داروخانه سال 95 نسخه خواني داروخانه اموزش کار در داروخانه کرمانشاه چگونه نسخه پيچ شويم آشنايي با مکمل هاي غذايي آموزش نسخه هاي پزشکي نسخه خواني آزمايشگاه آموزش مجازي تکنسين داروخانه آشنايي با شرکت هاي پخش دارو سازمان نظام پرستاري اصطلاحات دارويي نرم افزار نسخه خواني سلامت دهان و دندان تکنسين داروخانه جهاد دانشگاهي اصفهان داروخانه مجازي رشته داروسازي تکنسين داروخانه مقدماتي خواندن نمونه نسخه هاي آموزشي اعطاي مدرک معتبر آشنايي با بيماري ها دسته هاي درماني دارو آموزش کار در داروخانه در کرج آموزش آموزش نسخه پيچي در کرج استخدام تکنسين داروخانه