A A A

تکنسين داروخانه چيست

Elements not found...

آموزش نسخه خوانی در تبریز

آموزش نسخه خوانی در تبریز:آموزشگاه آپادانا زیر نظر سازمان فنی و حرفه ای کشور اقدام به برگزاری دوره های آموزشی نسخه خوانی و نسخه پیچی داروخانه و آموزش کار در داروخانه در در شهر تبریز می نماید.

ادامه مطلب...

نکته مهم در نسخه خوانی

مطالعه کامل مبحث داروشناسی (آشنایی کامل با انواع داروها،دیکته داروها ،شکل های دارویی، اسامی دارو ها و گروه های دارویی) – بدون تسلط بر این موضوعات حقیقتا هرگز در کار در داروخانه به عنوان نسخه خوان موفق نخواهید بود ، شاید بپرسید چرا ؟؟؟

ادامه مطلب...

آشنایی با نسخه خوانی در داروخانه

مقدمه : فعالیت در هر مجموعه ای مستلزم شناخت و رعایت قوانین و مقررات حاکم بر آن می باشد . دارو خانه به عنوان یک پایگاه درمانی که مستقیما با سلامت جامعه مرتبط می باشد دارای مقرراتی است که رعایت آنها ارتقای کیفیت خدمت رسانی و تضمین سلامت جامعه را در بر خواهد داشت . قانون مربوط به پزشکی و دارویی ،مواد خوردنی و آشامیدنی و اصلاحیه های بعدی آن ، تعاریفی را از داروخانه ، مسئول فنی و موسس ارائه کرده است

ادامه مطلب...
نسخه خواني در تبريز دندانپزشک تکنسين داروخانه ايرکاس آموزش کارآموزي داروخانه کلاس هاي تکنسين داروخانه دستيار داروخانه آموزش نسخه پيچي داروخانه در اصفهان آشنايي با دارو داروخانه مجازي دستيار دندانپزشک دستیاری دوره هاي آموزشي تکنسين داروخانه نرم افزار نسخه خواني دستیار دندانپزشکی رشته داروسازي تکنسين داروخانه پيشرفته آموزش نسخه پيچي در داروخانه آشنايي با شرکت هاي پخش دارو آموزش دستیاری تکنسين داروخانه (مقدماتي - پيشرفته) دوره آموزشي کار در داروخانه آموزش مجازي نسخه خواني آموزش کار در داروخانه قزوين استخدام تکنسين داروخانه تهران 95 آموزش کار در داروخانه اصفهان استخدام دستیار دندانپزشک آموزش کار در داروخانه جهاد دانشگاهي اشتغال در داروخانه دوره هاي نسخه خواني آموزش جامع آشنايي با اشکال دارويي جهاد دانشگاهی فني و حرفه اي تکنسين داروخانه تکنسين داروخانه جهاد دانشگاهي زنجان تجهیزات دندانپزشکی تکنسين داروخانه جهاد دانشگاهي شهيد بهشتي آموزش کار در داروخانه جهاد دانشگاهي رشت مدرک تکنسين داروخانه دوره هاي فشرده تکنسين داروخانه کار در داروخانه ساماندهي و نگهداري دارو در داروخانه و انبار دارويي آموزش نسخه پيچي در تبريز آموزش تکنسين دارو خانه در تبريز آشنايي با محصولات آرايشي بهداشتي آموزش مجازي نسخه پيچي دستیار دندان پزشک استخدام نسخه پيچ آشنايي با ساخت دارو داروخانه هاي تبريز آموزش نسخه پيچي در اصفهان آموزش تکنسين داروخانه pdf آشنايي با قفسه چيني دارو داروخانه،نسخه پیچی،نسخه خوانی،تکنسین داروخانه،دوره های آموزشی،آموزش تکنسین داروخانه،دوره نسخه خوانی آموزش مسئول فني داروخانه چه اطلاعاتي در نسخه وجود دارد آموزش تکنسين داروخانه در سنندج تجهيزات و ملزومات پزشکي آموزش نسخه پيچي جهاد دانشگاهي آموزش تکنسين داروخانه دانشکده داروسازيا