A A A

حقوق تکنسين داروخانه

Elements not found...

آموزش نسخه خوانی در تبریز

آموزش نسخه خوانی در تبریز:آموزشگاه آپادانا زیر نظر سازمان فنی و حرفه ای کشور اقدام به برگزاری دوره های آموزشی نسخه خوانی و نسخه پیچی داروخانه و آموزش کار در داروخانه در در شهر تبریز می نماید.

ادامه مطلب...

نکته مهم در نسخه خوانی

مطالعه کامل مبحث داروشناسی (آشنایی کامل با انواع داروها،دیکته داروها ،شکل های دارویی، اسامی دارو ها و گروه های دارویی) – بدون تسلط بر این موضوعات حقیقتا هرگز در کار در داروخانه به عنوان نسخه خوان موفق نخواهید بود ، شاید بپرسید چرا ؟؟؟

ادامه مطلب...

آشنایی با نسخه خوانی در داروخانه

مقدمه : فعالیت در هر مجموعه ای مستلزم شناخت و رعایت قوانین و مقررات حاکم بر آن می باشد . دارو خانه به عنوان یک پایگاه درمانی که مستقیما با سلامت جامعه مرتبط می باشد دارای مقرراتی است که رعایت آنها ارتقای کیفیت خدمت رسانی و تضمین سلامت جامعه را در بر خواهد داشت . قانون مربوط به پزشکی و دارویی ،مواد خوردنی و آشامیدنی و اصلاحیه های بعدی آن ، تعاریفی را از داروخانه ، مسئول فنی و موسس ارائه کرده است

ادامه مطلب...
کاربرد کامپيوتر در داروخانه اصول نگهداري و انبارش دارو تجهیزات دندانپزشکی آموزش نسخه پيچي داروخانه در تبريز اموزش کار در داروخانه کرمانشاه آموزشگاه تکنسين داروخانه آموزش کار در داروخانه تکنسين داروخانه ايرکاس آموزش کار در داروخانه جهاد دانشگاهي رشت کتاب تکنسين داروخانه تکنسين داروخانه جهاد دانشگاهي اصفهان آموزش نسخه پيچي pdf دستیار آموزش کار در داروخانه در کرج آموزش نسخه پيچي جهاد دانشگاهي مشهد اشکال دارويي دستیاری جهاد دانشگاهی سازمان نظام پرستاري آشنايي با نسخه خواني شغل پاره وقت دوره آموزشي نسخه خواني اصول نسخه خواني دستيار قفسه چيني دارو تکنسين دارويي دندانپزشکی حقوق تکنسين داروخانه چقدر است دانلود کتاب نسخه خواني آشنايي با بيماري ها دوره آموزشي کار در داروخانه آموزش جامع تکنسين داروخانه جهاد دانشگاهي شهيد بهشتي دوره آموزش کار در داروخانه کارآموز داروخانه دستيار داروخانه دارو هاي گياهي خواندن لاتين داروها دوره هاي آموزشي کار در داروخانه اصفهان نسخه خواني در تبريز آموزش داروخانه براي مهندسي شيمي دستیار دندانپزشکی کنسرسيوم ايرکاس حقوق ماهيانه نسخه پيچ آموزش تکنسين داروخانه pdf pdf کتاب تکنسين داروخانه آموزش دستیاری دندانپزشک چه اطلاعاتي در نسخه وجود دارد کارآموزي در داروخانه آموزشگاه آپادانا آموزش نسخه پيچي در داروخانه آموزش نسخه پيچي جهاد دانشگاهي تکنسين داروخانه مقدماتي حقوق تکنسين داروخانه چگونه نسخه پيچ شويم آموزش کار در داروخانه اصفهان آموزش تکنسين داروخانه آموزش نرم افزار داروخانه دوره هاي پرستاري آموزش مسئول فني داروخانه اشتغال در داروخانه