A A A

حقوق تکنسين داروخانه

Elements not found...

آموزش نسخه خوانی در تبریز

آموزش نسخه خوانی در تبریز:آموزشگاه آپادانا زیر نظر سازمان فنی و حرفه ای کشور اقدام به برگزاری دوره های آموزشی نسخه خوانی و نسخه پیچی داروخانه و آموزش کار در داروخانه در در شهر تبریز می نماید.

ادامه مطلب...

نکته مهم در نسخه خوانی

مطالعه کامل مبحث داروشناسی (آشنایی کامل با انواع داروها،دیکته داروها ،شکل های دارویی، اسامی دارو ها و گروه های دارویی) – بدون تسلط بر این موضوعات حقیقتا هرگز در کار در داروخانه به عنوان نسخه خوان موفق نخواهید بود ، شاید بپرسید چرا ؟؟؟

ادامه مطلب...

آشنایی با نسخه خوانی در داروخانه

مقدمه : فعالیت در هر مجموعه ای مستلزم شناخت و رعایت قوانین و مقررات حاکم بر آن می باشد . دارو خانه به عنوان یک پایگاه درمانی که مستقیما با سلامت جامعه مرتبط می باشد دارای مقرراتی است که رعایت آنها ارتقای کیفیت خدمت رسانی و تضمین سلامت جامعه را در بر خواهد داشت . قانون مربوط به پزشکی و دارویی ،مواد خوردنی و آشامیدنی و اصلاحیه های بعدی آن ، تعاریفی را از داروخانه ، مسئول فنی و موسس ارائه کرده است

ادامه مطلب...
حقوق ماهيانه نسخه پيچ آموزش دستیار دندانپزشک اموزش کار در داروخانه شيراز داروخانه هاي تبريز جزوه تکنسين داروخانه pdf آموزش دستیاری در تبریز آموزش تکنسين داروخانه جهاد دانشگاهي آموزش کار در داروخانه اصفهان تکنسين داروخانه چيست آموزش نسخه پيچي نمونه سوالات تکنسين داروخانه pdf رشته داروسازي دارو هاي گياهي آشنايي با بيماري ها دانلود کتاب نسخه خواني آموزش کار در داروخانه جهاد دانشگاهي رشت اعطاي مدرک معتبر چگونه نسخه پيچ شويم آموزش نرم افزار داروخانه نرم افزار نسخه خواني مدرک فني و حرفه اي استخدام نسخه پيچ آموزش تکنسين داروخانه در سنندج آموزش نسخه پيچي داروخانه در تبريز درآمد تکنسين داروخانه آموزش تکنسين داروخانه در اردبيل معاونت غذا و دارودستیار پزشک دوره هاي آموزشي کار در داروخانه اصفهان دوره هاي پرستاري اصول کلي قيمت زني در داروخانه نسخه خواني داروخانه آموزش جامع آشنايي با نسخه پيچي آموزش کار در داروخانه جهاد دانشگاهي فراورده هاي آرايشي بهداشتي آموزش کار در داروخانه کرج نسخه خواني آزمايشگاه اصول نسخه خواني آموزش نسخه پيچي جهاد دانشگاهي آموزش گروه هاي دارويي داروسازي کارآموز داروخانه کاربرد کامپيوتر در داروخانه داروخانه،نسخه پیچی،نسخه خوانی،تکنسین داروخانه،دوره های آموزشی،آموزش تکنسین داروخانه،دوره نسخه خوانی استخدام داروخانه تکنسين دارويي دسته هاي درماني دارو آموزشگاه فني و حرفه اي داروخانه تکنسين داروخانه جهاد دانشگاهي همدان انجمن داروسازان تبريز دستيار دندانپزشک آموزش تکنسين دارو خانه در تبريز آشنايي با تکنسين داروخانه حقوق تکنسين داروخانه سال 95 آموزش تکنسين داروخانه در زنجان تکنسين داروخانه (مقدماتي - پيشرفته) آموزش تکنسين داروخانه در تهران آموزش کار در داروخانه قزوين آشنايي با مکمل هاي غذايي دندانپزشکی