A A A

حقوق تکنسين داروخانه سال 95

Elements not found...

آموزش نسخه خوانی در تبریز

آموزش نسخه خوانی در تبریز:آموزشگاه آپادانا زیر نظر سازمان فنی و حرفه ای کشور اقدام به برگزاری دوره های آموزشی نسخه خوانی و نسخه پیچی داروخانه و آموزش کار در داروخانه در در شهر تبریز می نماید.

ادامه مطلب...

نکته مهم در نسخه خوانی

مطالعه کامل مبحث داروشناسی (آشنایی کامل با انواع داروها،دیکته داروها ،شکل های دارویی، اسامی دارو ها و گروه های دارویی) – بدون تسلط بر این موضوعات حقیقتا هرگز در کار در داروخانه به عنوان نسخه خوان موفق نخواهید بود ، شاید بپرسید چرا ؟؟؟

ادامه مطلب...

آشنایی با نسخه خوانی در داروخانه

مقدمه : فعالیت در هر مجموعه ای مستلزم شناخت و رعایت قوانین و مقررات حاکم بر آن می باشد . دارو خانه به عنوان یک پایگاه درمانی که مستقیما با سلامت جامعه مرتبط می باشد دارای مقرراتی است که رعایت آنها ارتقای کیفیت خدمت رسانی و تضمین سلامت جامعه را در بر خواهد داشت . قانون مربوط به پزشکی و دارویی ،مواد خوردنی و آشامیدنی و اصلاحیه های بعدی آن ، تعاریفی را از داروخانه ، مسئول فنی و موسس ارائه کرده است

ادامه مطلب...
کنسرسيوم ايرکاس آموزش کار در داروخانه در کرج آموزش دستيار داروخانه تکنسين داروخانه pdf آموزش نسخه خواني داروخانه نسخه خواني آموزش نسخه پيچ اصطلاحات دارويي آموزش کار در داروخانه استخدام دستیار دندانپزشک آشنايي با دارو هاي پوست مو کار در داروخانه نسخه پيچ آشنايي با شرکت هاي پخش دارو داروخانه تجهيزات و ملزومات پزشکي دوره آموزشي کار در داروخانه آموزشگاه آپادانا دوره آموزشي نسخه خواني نرم افزار نسخه خواني استخدام تکنسين داروخانه اصفهان 96 آموزش تکنسين داروخانه تکنسين داروخانه جهاد دانشگاهي تبريز آموزش مجازي نسخه پيچي تکنسين داروخانه جهاد دانشگاهي زنجان آموزش نسخه پيچي جهاد دانشگاهي مشهد آموزش جامع چه اطلاعاتي در نسخه وجود دارد آشنايي با تکنسين داروخانه فراورده هاي آرايشي بهداشتي تکنسين داروخانه چيست آموزش تکنسين داروخانه جهاد دانشگاهي آموزش تکنسين داروخانه در اروميه آموزش دانشجو داروسازي تکنسين داروخانه جهاد دانشگاهي اصفهان آموزش مجازي نسخه خواني دستیاری تکنسين داروخانه آموزش اموزش کار در داروخانه شيراز آموزش تکنسين داروخانه در زنجان آشنايي با بيماري ها دوره هاي نسخه خواني اعطاي مدرک بين المللي دانلود کتاب نسخه خواني آموزش نسخه پيچي در کرج استخدام تکنسين داروخانه تهران 95 تکنسين داروخانه جهاد دانشگاهي شهيد بهشتي اشتغال در داروخانه دستيار دندانپزشک آموزشگاه داروخانه شغل پردرآمد حقوق ماهيانه نسخه پيچ آموزش دارو خانه حقوق تکنسين داروخانه 96 معاونت غذا و دارودستیار پزشک آشنايي با محصولات آرايشي بهداشتي آموزش نسخه پيچي در رشت حقوق تکنسين داروخانه آموزش کار در داروخانه مشهد