A A A

حقوق تکنسين داروخانه سال 95

Elements not found...

آموزش نسخه خوانی در تبریز

آموزش نسخه خوانی در تبریز:آموزشگاه آپادانا زیر نظر سازمان فنی و حرفه ای کشور اقدام به برگزاری دوره های آموزشی نسخه خوانی و نسخه پیچی داروخانه و آموزش کار در داروخانه در در شهر تبریز می نماید.

ادامه مطلب...

نکته مهم در نسخه خوانی

مطالعه کامل مبحث داروشناسی (آشنایی کامل با انواع داروها،دیکته داروها ،شکل های دارویی، اسامی دارو ها و گروه های دارویی) – بدون تسلط بر این موضوعات حقیقتا هرگز در کار در داروخانه به عنوان نسخه خوان موفق نخواهید بود ، شاید بپرسید چرا ؟؟؟

ادامه مطلب...

آشنایی با نسخه خوانی در داروخانه

مقدمه : فعالیت در هر مجموعه ای مستلزم شناخت و رعایت قوانین و مقررات حاکم بر آن می باشد . دارو خانه به عنوان یک پایگاه درمانی که مستقیما با سلامت جامعه مرتبط می باشد دارای مقرراتی است که رعایت آنها ارتقای کیفیت خدمت رسانی و تضمین سلامت جامعه را در بر خواهد داشت . قانون مربوط به پزشکی و دارویی ،مواد خوردنی و آشامیدنی و اصلاحیه های بعدی آن ، تعاریفی را از داروخانه ، مسئول فنی و موسس ارائه کرده است

ادامه مطلب...
pdf کتاب تکنسين داروخانه آموزش مجازي کار در داوخانه استخدام دستیار دندانپزشک تکنسين داروخانه جهاد دانشگاهي زنجان آشنايي با شرکت هاي پخش دارو آموزش نسخه خواني آموزش مسئول فني داروخانه داروشناسي مقدماتي آموزش کار در داروخانه جهاد دانشگاهي رشت قيمت گذاري دارو آشنايي با مکمل هاي غذايي کلاس هاي تکنسين داروخانه اعطاي مدرک بين المللي آموزش مجازي نسخه پيچي آموزش کارآموزي داروخانه اصول نسخه پيچي و نسخه خواني اشتغال در داروخانه استخدام داروخانه آموزش نسخه پيچي داروخانه در تبريز دوره هاي نسخه خواني شغل پردرآمد آموزش تکنسين داروخانه در اردبيل آموزش نسخه خواني داروخانه آموزش دستیاری دندانپزشک اعطاي مدرک معتبر نسخه خواني آزمايشگاه آشنايي با ساخت دارو کتاب تکنسين داروخانه خواندن لاتين داروها دارو هاي گياهي آموزش مجازي تکنسين داروخانه داروخانه اصفهان 96 آموزش دستیاری حقوق ماهيانه نسخه پيچ دوره هاي آموزشي کار در داروخانه اصفهان تکنسين داروخانه جهاد دانشگاهي تبريز دانلود کتاب نسخه خواني جهاد دانشگاهی اموزش کار در داروخانه کرمانشاه آموزش تکنسين داروخانه در سنندج نسخه پيچ داروخانه دندانپزشکی آموزش نسخه خواني در تبريز تجهیزات دندانپزشکی آموزش نسخه پيچي در اصفهان آموزش گروه هاي دارويي دستيار دندانپزشک تکنسين داروخانه جهاد دانشگاهي شهيد بهشتي آشنايي با بيماري ها آموزش کار در داروخانه قزوين دستيار داروخانه آموزش آموزش نسخه پيچي در داروخانه آموزش تکنسين داروخانه در تهران حقوق تکنسين داروخانه کنسرسيوم ايرکاس دوره آموزش کار در داروخانه دانلود جزوه تکنسين داروخانه آشنايي با محصولات آرايشي بهداشتي