A A A

داروخانه اصفهان 96

Elements not found...

آموزش نسخه خوانی در تبریز

آموزش نسخه خوانی در تبریز:آموزشگاه آپادانا زیر نظر سازمان فنی و حرفه ای کشور اقدام به برگزاری دوره های آموزشی نسخه خوانی و نسخه پیچی داروخانه و آموزش کار در داروخانه در در شهر تبریز می نماید.

ادامه مطلب...

نکته مهم در نسخه خوانی

مطالعه کامل مبحث داروشناسی (آشنایی کامل با انواع داروها،دیکته داروها ،شکل های دارویی، اسامی دارو ها و گروه های دارویی) – بدون تسلط بر این موضوعات حقیقتا هرگز در کار در داروخانه به عنوان نسخه خوان موفق نخواهید بود ، شاید بپرسید چرا ؟؟؟

ادامه مطلب...

آشنایی با نسخه خوانی در داروخانه

مقدمه : فعالیت در هر مجموعه ای مستلزم شناخت و رعایت قوانین و مقررات حاکم بر آن می باشد . دارو خانه به عنوان یک پایگاه درمانی که مستقیما با سلامت جامعه مرتبط می باشد دارای مقرراتی است که رعایت آنها ارتقای کیفیت خدمت رسانی و تضمین سلامت جامعه را در بر خواهد داشت . قانون مربوط به پزشکی و دارویی ،مواد خوردنی و آشامیدنی و اصلاحیه های بعدی آن ، تعاریفی را از داروخانه ، مسئول فنی و موسس ارائه کرده است

ادامه مطلب...
آموزش دستيار داروخانه آشنايي با نسخه خواني فني و حرفه اي تکنسين داروخانه اشتغال در داروخانه تکنسين داروخانه pdf آشنايي با نسخه پيچي آموزش انجمن داروسازان تبريز کلاس هاي تکنسين داروخانه آموزش نسخه پيچي جهاد دانشگاهي آموزش داروخانه براي مهندسي شيمي اموزش کار در داروخانه شيراز نمونه سوالات تکنسين داروخانه pdf آموزش نسخه پيچي دستیار استخدام تکنسين داروخانه اصفهان 96 آموزش تکنسين داروخانه آموزش دستیار دندانپزشک کارگاه نسخه خواني آموزش نسخه خواني در تبريز داروخانه،نسخه پیچی،نسخه خوانی،تکنسین داروخانه،دوره های آموزشی،آموزش تکنسین داروخانه،دوره نسخه خوانی اشکال دارويي استخدام داروخانه داروخانه اصفهان 96 کارآموزي در داروخانه دستیار دندان پزشک آموزش تکنسين داروخانه pdf آموزش دارو خانه تکنسين دارويي دندانپزشک دوره هاي آموزشي تکنسين داروخانه اصول نسخه پيچي و نسخه خواني دوره آموزشي نسخه خواني آموزش نسخه پيچي در تبريز استخدام تکنسين داروخانه تهران 95 کتاب تکنسين داروخانه آشنايي با قفسه چيني دارو حقوق تکنسين داروخانه 96 آشنايي با بيماري ها دانلود آموزش نسخه خواني چه اطلاعاتي در نسخه وجود دارد آموزش تکنسين داروخانه در اردبيل آشنايي با دارو هاي پوست مو تکنسين داروخانه جهاد دانشگاهي شهيد بهشتي خواندن نمونه نسخه هاي آموزشي نسخه پيچ بيمارستان آموزش کار در داروخانه در کرج آموزش کار در داروخانه اصفهان جزوه تکنسين داروخانه pdf آموزش مجازي نسخه پيچي آموزش تکنسين دارو خانه در تبريز آموزش نسخه پيچي در کرج نجمن داروسازان آموزش کار در داروخانه جهاد دانشگاهي قزوين آموزشگاه فني و حرفه اي داروخانه آموزش نرم افزار داروخانه دانلود جزوه اصطلاحات دارويي تکنسين داروخانه جهاد دانشگاهي همدان آموزش مجازي نسخه خواني