A A A

داروخانه هاي تبريز

Elements not found...

آموزش نسخه خوانی در تبریز

آموزش نسخه خوانی در تبریز:آموزشگاه آپادانا زیر نظر سازمان فنی و حرفه ای کشور اقدام به برگزاری دوره های آموزشی نسخه خوانی و نسخه پیچی داروخانه و آموزش کار در داروخانه در در شهر تبریز می نماید.

ادامه مطلب...

نکته مهم در نسخه خوانی

مطالعه کامل مبحث داروشناسی (آشنایی کامل با انواع داروها،دیکته داروها ،شکل های دارویی، اسامی دارو ها و گروه های دارویی) – بدون تسلط بر این موضوعات حقیقتا هرگز در کار در داروخانه به عنوان نسخه خوان موفق نخواهید بود ، شاید بپرسید چرا ؟؟؟

ادامه مطلب...

آشنایی با نسخه خوانی در داروخانه

مقدمه : فعالیت در هر مجموعه ای مستلزم شناخت و رعایت قوانین و مقررات حاکم بر آن می باشد . دارو خانه به عنوان یک پایگاه درمانی که مستقیما با سلامت جامعه مرتبط می باشد دارای مقرراتی است که رعایت آنها ارتقای کیفیت خدمت رسانی و تضمین سلامت جامعه را در بر خواهد داشت . قانون مربوط به پزشکی و دارویی ،مواد خوردنی و آشامیدنی و اصلاحیه های بعدی آن ، تعاریفی را از داروخانه ، مسئول فنی و موسس ارائه کرده است

ادامه مطلب...
نسخه خواني آگهي استخدام تکنسين داروخانه نجمن داروسازان کلاس هاي تکنسين داروخانه جزوه تکنسين داروخانه pdf دسته هاي درماني دارو آموزش آموزش دستیار دندانپزشک آموزش مجازي نسخه پيچي آموزش نسخه پيچي جهاد دانشگاهي مشهد آموزش دارو خانه دارو هاي ترکيبي آموزش داروخانه براي مهندسي شيمي فراورده هاي آرايشي بهداشتي نرم افزار نسخه خواني داروخانه هاي تبريز تکنسين دارويي نسخه خواني آزمايشگاه آموزش نسخه خواني در تبريز شغل پردرآمد آموزش داروخانه در تبريز آموزش کار در داروخانه در کرج داروخانه مجازي مديريت داروخانه آشنايي با اشکال دارويي تکنسين داروخانه جهاد دانشگاهي آموزشگاه تکنسين داروخانه آموزش نسخه پيچي داروخانه در اصفهان آموزش تکنسين داروخانه در سنندج دوره هاي نسخه خواني دستيار داروخانه آموزش نسخه پيچي داروخانه در تبريز اموزش کار در داروخانه شيراز تجهيزات و ملزومات پزشکي نسخه پيچي ياد بگيريد کارآموزي در داروخانه آموزش مجازي تکنسين داروخانه داروخانه آموزش کار در داروخانه دارو هاي گياهي تکنسين داروخانه پيشرفته آموزش مجازي کار در داوخانه شغل پاره وقت pdf کتاب تکنسين داروخانه آموزش دانشجو داروسازي نسخه خواني در تبريز آموزش کار در داروخانه قزوين دوره آموزشي کار در داروخانه تکنسين داروخانه (مقدماتي - پيشرفته) آموزشگاه داروخانه آموزش تکنسين داروخانه در اروميه تکنسين داروخانه در اصفهان آشنايي با بيماري ها دانلود جزوه تکنسين داروخانه اعطاي مدرک بين المللي مدرک معتبر تکنسين داروخانه داروخانه،نسخه پیچی،نسخه خوانی،تکنسین داروخانه،دوره های آموزشی،آموزش تکنسین داروخانه،دوره نسخه خوانی آشنايي با دارو آموزش تکنسين داروخانه در اردبيل مسئول فني داروخانه