A A A

داروخانه هاي تبريز

Elements not found...

آموزش نسخه خوانی در تبریز

آموزش نسخه خوانی در تبریز:آموزشگاه آپادانا زیر نظر سازمان فنی و حرفه ای کشور اقدام به برگزاری دوره های آموزشی نسخه خوانی و نسخه پیچی داروخانه و آموزش کار در داروخانه در در شهر تبریز می نماید.

ادامه مطلب...

نکته مهم در نسخه خوانی

مطالعه کامل مبحث داروشناسی (آشنایی کامل با انواع داروها،دیکته داروها ،شکل های دارویی، اسامی دارو ها و گروه های دارویی) – بدون تسلط بر این موضوعات حقیقتا هرگز در کار در داروخانه به عنوان نسخه خوان موفق نخواهید بود ، شاید بپرسید چرا ؟؟؟

ادامه مطلب...

آشنایی با نسخه خوانی در داروخانه

مقدمه : فعالیت در هر مجموعه ای مستلزم شناخت و رعایت قوانین و مقررات حاکم بر آن می باشد . دارو خانه به عنوان یک پایگاه درمانی که مستقیما با سلامت جامعه مرتبط می باشد دارای مقرراتی است که رعایت آنها ارتقای کیفیت خدمت رسانی و تضمین سلامت جامعه را در بر خواهد داشت . قانون مربوط به پزشکی و دارویی ،مواد خوردنی و آشامیدنی و اصلاحیه های بعدی آن ، تعاریفی را از داروخانه ، مسئول فنی و موسس ارائه کرده است

ادامه مطلب...
داروخانه هاي تبريز آشنايي با نسخه خواني تکنسين داروخانه پيشرفته کارآموزي در داروخانه نسخه خواني فني و حرفه اي تکنسين داروخانه آموزش مجازي نسخه خواني دوره آموزشي کار در داروخانه تکنسين داروخانه pdf داروشناسي مقدماتي دوره هاي آموزشي کار در داروخانه اصفهان نجمن داروسازان آموزش دارو خانه آموزش تکنسين داروخانه در اروميه آموزش تکنسين داروخانه در زنجان اصول کلي قيمت زني در داروخانه آشنايي با شرکت هاي پخش دارو تکنسين داروخانه جهاد دانشگاهي اصفهان آموزش کار در داروخانه کرج دستیار پزشک مديريت داروخانه مدرک فني و حرفه اي آموزش نسخه پيچي در اصفهان اشتغال در داروخانه آموزش رايگان نسخه خواني آموزش دستیار دندانپزشک آموزش شغل پردرآمد تکنسين داروخانه جهاد دانشگاهي کرج نسخه پيچ اروخانه پيشرفته تکنسين داروخانه در کانادا تکنسين داروخانه در اصفهان تکنسين داروخانه ايرکاس داروخانه آموزش نرم افزار داروخانه آموزش نسخه پيچي آشنايي با اشکال دارويي آموزش نسخه پيچي در کرج تجهیزات دندانپزشکی آموزش دستيار داروخانه تکنسين داروخانه جهاد دانشگاهي شهيد بهشتي آموزش مجازي کار در داوخانه نسخه پيچ بيمارستان دارو هاي گياهي آموزش داروخانه در تبريز آموزش نسخه خواني داروخانه قيمت گذاري دارو چگونه نسخه پيچ شويم دانشکده داروسازيا داروخانه،نسخه پیچی،نسخه خوانی،تکنسین داروخانه،دوره های آموزشی،آموزش تکنسین داروخانه،دوره نسخه خوانی آموزش تکنسين داروخانه در اردبيل تکنسين داروخانه مقدماتي آموزش تکنسين داروخانه جهاد دانشگاهي آموزش مسئول فني داروخانه آشنايي با نسخه پيچي تکنسين داروخانه چيست آموزش داروخانه براي مهندسي شيمي دسته هاي درماني دارو آموزش نسخه پيچي در رشت