A A A

دارو هاي ترکيبي

Elements not found...

آموزش نسخه خوانی در تبریز

آموزش نسخه خوانی در تبریز:آموزشگاه آپادانا زیر نظر سازمان فنی و حرفه ای کشور اقدام به برگزاری دوره های آموزشی نسخه خوانی و نسخه پیچی داروخانه و آموزش کار در داروخانه در در شهر تبریز می نماید.

ادامه مطلب...

نکته مهم در نسخه خوانی

مطالعه کامل مبحث داروشناسی (آشنایی کامل با انواع داروها،دیکته داروها ،شکل های دارویی، اسامی دارو ها و گروه های دارویی) – بدون تسلط بر این موضوعات حقیقتا هرگز در کار در داروخانه به عنوان نسخه خوان موفق نخواهید بود ، شاید بپرسید چرا ؟؟؟

ادامه مطلب...

آشنایی با نسخه خوانی در داروخانه

مقدمه : فعالیت در هر مجموعه ای مستلزم شناخت و رعایت قوانین و مقررات حاکم بر آن می باشد . دارو خانه به عنوان یک پایگاه درمانی که مستقیما با سلامت جامعه مرتبط می باشد دارای مقرراتی است که رعایت آنها ارتقای کیفیت خدمت رسانی و تضمین سلامت جامعه را در بر خواهد داشت . قانون مربوط به پزشکی و دارویی ،مواد خوردنی و آشامیدنی و اصلاحیه های بعدی آن ، تعاریفی را از داروخانه ، مسئول فنی و موسس ارائه کرده است

ادامه مطلب...
آموزش نسخه پيچي در تبريز آموزش جامع دانلود کتاب نسخه خواني نسخه خواني سازمان نظام پرستاري نرم افزار نسخه خواني آشنايي با قفسه چيني دارو حقوق تکنسين داروخانه سال 95 آموزش دستیاری در تبریز آموزش مجازي نسخه خواني چه اطلاعاتي در نسخه وجود دارد نسخه خواني آزمايشگاه آموزش نسخه پيچي جهاد دانشگاهي تکنسين داروخانه در کانادا آموزشگاه آپادانا آموزش تکنسين داروخانه در سنندج دستیار دندان پزشک آموزش نسخه خواني آموزشگاه تکنسين داروخانه نسخه خواني داروخانه اصول کلي قيمت زني در داروخانه نمونه سوالات آزمون نسخه پيچي خواندن نمونه نسخه هاي آموزشي تکنسين داروخانه جهاد دانشگاهي زنجان کنسرسيوم ايرکاس کاربرد کامپيوتر در داروخانه آموزش گروه هاي دارويي آموزش کار در داروخانه مشهد استخدام داروخانه اصول نسخه خواني کار در داروخانه قيمت گذاري دارو آموزش نسخه هاي پزشکي تجهيزات پزشکي داروخانه اصول نگهداري و انبارش دارو دوره آموزش کار در داروخانه آشنايي با بيماري ها اشکال دارويي آموزش تکنسين داروخانه آموزش کار در داروخانه آموزش نسخه پيچي در اصفهان کارگاه نسخه خواني آموزش نسخه پيچي در رشت آموزش کار در داروخانه جهاد دانشگاهي آموزش مجازي کار در داوخانه دوره هاي آموزشي کار در داروخانه اصفهان آشنايي با دارو اشتغال در داروخانه نسخه پيچ بيمارستان آموزش نسخه پيچي pdf آشنايي با شرکت هاي پخش دارو آموزش تکنسين داروخانه جهاد دانشگاهي مديريت داروخانه pdf کتاب تکنسين داروخانه دوره هاي آموزشي تکنسين داروخانه آموزش نسخه پيچي داروخانه در اصفهان درآمد تکنسين داروخانه دانلود جزوه جهاد دانشگاهی نسخه پيچ