A A A

دارو هاي گياهي

Elements not found...

آموزش نسخه خوانی در تبریز

آموزش نسخه خوانی در تبریز:آموزشگاه آپادانا زیر نظر سازمان فنی و حرفه ای کشور اقدام به برگزاری دوره های آموزشی نسخه خوانی و نسخه پیچی داروخانه و آموزش کار در داروخانه در در شهر تبریز می نماید.

ادامه مطلب...

نکته مهم در نسخه خوانی

مطالعه کامل مبحث داروشناسی (آشنایی کامل با انواع داروها،دیکته داروها ،شکل های دارویی، اسامی دارو ها و گروه های دارویی) – بدون تسلط بر این موضوعات حقیقتا هرگز در کار در داروخانه به عنوان نسخه خوان موفق نخواهید بود ، شاید بپرسید چرا ؟؟؟

ادامه مطلب...

آشنایی با نسخه خوانی در داروخانه

مقدمه : فعالیت در هر مجموعه ای مستلزم شناخت و رعایت قوانین و مقررات حاکم بر آن می باشد . دارو خانه به عنوان یک پایگاه درمانی که مستقیما با سلامت جامعه مرتبط می باشد دارای مقرراتی است که رعایت آنها ارتقای کیفیت خدمت رسانی و تضمین سلامت جامعه را در بر خواهد داشت . قانون مربوط به پزشکی و دارویی ،مواد خوردنی و آشامیدنی و اصلاحیه های بعدی آن ، تعاریفی را از داروخانه ، مسئول فنی و موسس ارائه کرده است

ادامه مطلب...
جهاد دانشگاهی دارو هاي گياهي اصول نسخه خواني آموزش کامل تکنيک نسخه خواني تکنسين داروخانه مقدماتي تکنسين دارويي آموزش نسخه پيچي در اصفهان دانلود آموزش نسخه خواني دوره آموزش کار در داروخانه کارآموزي در داروخانه مسئول فني داروخانه آشنايي با شرکت هاي پخش دارو دوره هاي پرستاري داروخانه هاي تبريز اصطلاحات دارويي قيمت گذاري دارو آموزش کار در داروخانه جهاد دانشگاهي رشت شغل پردرآمد آشنايي با دارو حقوق تکنسين داروخانه 96 داروسازي اشکال دارويي اصول کلي قيمت زني در داروخانه آشنايي با بيماري ها دسته هاي درماني دارو آموزش تکنسين داروخانه در اروميه دوره آموزشي نسخه خواني تکنسين داروخانه در کانادا معاونت غذا و دارودستیار پزشک تکنسين داروخانه (مقدماتي - پيشرفته) نجمن داروسازان آموزش نرم افزار داروخانه اعطاي مدرک بين المللي داروخانه آموزش کار در داروخانه در کرج سازمان نظام پرستاري دستيار داروخانه ساماندهي و نگهداري دارو در داروخانه و انبار دارويي تکنسين داروخانه جهاد دانشگاهي داروخانه اصفهان 96 تجهيزات و ملزومات پزشکي مديريت داروخانه آموزش کار در داروخانه جهاد دانشگاهي آموزش نسخه خواني نسخه پيچي ياد بگيريد تجهيزات پزشکي داروخانه pdf کتاب تکنسين داروخانه دستيار دندانپزشک فراورده هاي آرايشي بهداشتي آموزش نسخه پيچي در کرج حقوق تکنسين داروخانه آموزش نسخه پيچي نرم افزار نسخه خواني تکنسين داروخانه pdf دوره هاي فشرده تکنسين داروخانه تکنسين داروخانه جهاد دانشگاهي شهيد بهشتي آموزش دستیاری در تبریز دندانپزشکی تکنسين داروخانه چيست دانلود جزوه