A A A

دانلود آموزش نسخه خواني

Elements not found...

آموزش نسخه خوانی در تبریز

آموزش نسخه خوانی در تبریز:آموزشگاه آپادانا زیر نظر سازمان فنی و حرفه ای کشور اقدام به برگزاری دوره های آموزشی نسخه خوانی و نسخه پیچی داروخانه و آموزش کار در داروخانه در در شهر تبریز می نماید.

ادامه مطلب...

نکته مهم در نسخه خوانی

مطالعه کامل مبحث داروشناسی (آشنایی کامل با انواع داروها،دیکته داروها ،شکل های دارویی، اسامی دارو ها و گروه های دارویی) – بدون تسلط بر این موضوعات حقیقتا هرگز در کار در داروخانه به عنوان نسخه خوان موفق نخواهید بود ، شاید بپرسید چرا ؟؟؟

ادامه مطلب...

آشنایی با نسخه خوانی در داروخانه

مقدمه : فعالیت در هر مجموعه ای مستلزم شناخت و رعایت قوانین و مقررات حاکم بر آن می باشد . دارو خانه به عنوان یک پایگاه درمانی که مستقیما با سلامت جامعه مرتبط می باشد دارای مقرراتی است که رعایت آنها ارتقای کیفیت خدمت رسانی و تضمین سلامت جامعه را در بر خواهد داشت . قانون مربوط به پزشکی و دارویی ،مواد خوردنی و آشامیدنی و اصلاحیه های بعدی آن ، تعاریفی را از داروخانه ، مسئول فنی و موسس ارائه کرده است

ادامه مطلب...
نمونه سوالات آزمون نسخه پيچي اروخانه پيشرفته دستیار آموزش تکنسين داروخانه در سنندج حقوق تکنسين داروخانه چقدر است دستيار داروخانه کارآموز داروخانه دوره هاي پرستاري کتاب تکنسين داروخانه دوره آموزشي کار در داروخانه استخدام در داروخانه آموزش کار در داروخانه کرج آموزش نسخه هاي پزشکي ساماندهي و نگهداري دارو در داروخانه و انبار دارويي آموزش دانشجو داروسازي آموزش نسخه پيچي در کرج دندانپزشک آموزش دستیار دندانپزشک دوره آموزشي نسخه خواني شغل پردرآمد تکنسين داروخانه تکنسين داروخانه جهاد دانشگاهي تبريز تکنسين داروخانه جهاد دانشگاهي کرج معاونت غذا و دارودستیار پزشک آموزشگاه آپادانا آموزش نسخه پيچي جهاد دانشگاهي مشهد دوره هاي نسخه خواني کارآموزي در داروخانه آموزش نرم افزار داروخانه آموزش تکنسين دارو خانه در تبريز اعطاي مدرک معتبر آموزش تکنسين داروخانه در اروميه سازمان نظام پرستاري کنسرسيوم ايرکاس اشتغال در داروخانه استخدام نسخه پيچ آموزش تکنسين داروخانه جهاد دانشگاهي آموزش کار در داروخانه جهاد دانشگاهي قزوين آموزش مسئول فني داروخانه آموزش نسخه پيچي در اصفهان آموزش تکنسين داروخانه تکنسين داروخانه جهاد دانشگاهي اصفهان آموزش نسخه پيچي دانلود جزوه تکنسين داروخانه انجمن داروسازان تبريز آموزش جامع درآمد تکنسين داروخانه سلامت دهان و دندان آموزش کار در داروخانه جهاد دانشگاهي آشنايي با قفسه چيني دارو تکنسين داروخانه جهاد دانشگاهي تکنسين داروخانه (مقدماتي - پيشرفته) مسئول فني داروخانه دسته هاي درماني دارو مدرک تکنسين داروخانه تکنسين داروخانه پيشرفته دندانپزشکی آشنايي با نسخه خواني دوره آموزش کار در داروخانه استخدام تکنسين داروخانه